2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ -ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 –Click on the Assembly Constituency to view the List of Parts
Home
   
Hosted By    Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.