2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2019 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
2181ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಅತಿಥಿಗೃಹ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 
2182ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹಲೀಂನಗರ 
2183ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದುಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗದ) ಹಲೀಂ ನಗರ ರೂ ರಂ ನಂ 2 
2184ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆ, ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ರೂಂ ನಂ-1 
2185ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆ, ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ ರೂಂ ನಂ-2 
2186ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2187ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ3 ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2188ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
2189ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.4 ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21810ಆಲ್ ಕಬೀರ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.5 ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21811ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು, (ಬಲಭಾಗ), ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ, ಮೈಸೂರು. 
21812ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜು, (ಬಲಭಾಗ), ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, ಮೈಸೂರು. 
21813ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಬಲಭಾಗ), ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್‌ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, ಮೈಸೂರು. 
21814ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌, (ಬಲಭಾಗ), ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 3, ಮೈಸೂರು. 
21815ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಹರ್‌ ಲಾಲ್‌ ಬಾಲಭವನ (ಎಡಭಾಗ), ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪ , ಮೈಸೂರು. 
21816ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಹರಲಾಲ್‌ ಬಾಲಭವನ,(ಬಲಭಾಗ) ಬನ್ನಿಮಂಟಪ , ಮೈಸೂರು. 
21817ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ ರೂಂ 1 ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21818ಸೆಂಟ್‌ ಜೋಸೆಫ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆರೂಂ 2 ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ,ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21819ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ , ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21820ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2,ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ,ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ‌ ಕಟ್ಟಡ .ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು 
21821ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ,ರೂಂ ನಂ1, ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ (ಸ.ಉರ್ದು.ಬಾ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡಗಳು) ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ, 
21822ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಭವನ, ರೂಂ ನಂ2, ಬಿ.ಟಿ.ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ (ಸ.ಉರ್ದು.ಬಾ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾಕಟ್ಟಡ) ಹೊಸ ಈದ್ಗಾ , 
21823ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ-1,ಬಡೇಮಕಾನ್ ಬಿ ಎನ್‌ರಸ್ತೆ , ಮೈಸೂರು. 
21824ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿ2,ಬಡೇಮಕಾನ್ ಬಿ ಎನ್‌ರಸ್ತೆ , ಮೈಸೂರು. 
21825ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ1 ಬಡಾಮಕಾನ್ ಮೈಸೂರು-570007 
21826ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ2 ಬಡಾಮಕಾನ್ ಮೈಸೂರು-570007 
21827ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐ ಟಿ ಐ ಹಿಂಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ, ಬಡೇಮಕಾನ್ ರೂಂ ನಂ 03, ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21828ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್‌ , ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್‌,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ 1ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21829ಸೆಂಟ್‌ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ ,ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಹಾಲ್‌,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ರೂಂ 2 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ , ಬನ್ನಿಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು. 
21830ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1) ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ , ಮೈಸೂರು. 
21831ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ, ಎಡಭಾಗ ರೂಂ1 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21832ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ,ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21833ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 2 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ,ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21834ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ,ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21835ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ,ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21836ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್.ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್,ರೂಂ1 ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು 
21837ಬಿ.ಟಿ.ಎಲ್.ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್,ರೂಂ2 ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ ಮೈಸೂರು 
21838ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌ ಆಫ್‌ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 5, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಬೆಲವತ್ತ ಬಡಾವಣೆ, ಮೈಸೂರು. 
21839ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ , ರೂಂ ನಂ-1 ಎಲ್ ಐ ಜಿ -1,ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡು ನಗರ , ಮೈಸೂರು. 
21840ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ , ರೂಂ ನಂ-2ಎಲ್ ಐ ಜಿ -1,ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡು ನಗರ , ಮೈಸೂರು. 
21841ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ ನಂ.3 ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು 
21842ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ ನಂ. 4ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು 
21843ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ ನಂ. 5, ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು 
21844ಬಿ ಟಿ ಎಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ ನಂ. 6, ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಡುನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು 
21845ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ,ಕುರಿಮಂಡಿ ಪಕ್ಕ ,ಸಾಟ್ಲರ್ ಮನೆಗಳು,ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡದ ರೂಂ1 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21846ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ),ಕುರಿಮಂಡಿ ಭಾಗದ ಸ್ಲಾಟರ್ ಮನೆಗಳು, ಹಿಂಬಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ2,ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21847ಜ್ಞಾ ನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ರೂಂ1 ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಮೈಸೂರು. 
21848ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21849ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21850ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3, ಕೆಸರೆ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
21851ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ,ರೂಂ1 ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ,ಕೆಸರೆ ಮೈಸೂರು. 
21852ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ.ನಂ.1, ರಾಜೇಂಧ್ರ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21853ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ.ನಂ.2, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21854ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂಂ.ನಂ.3, ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
21855ಕಣಿಯರ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೂಂ 1 ಕಣಿಯರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ 
21856ಕಣಿಯರ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ (ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ)ರೂಂ.ನಂ-2 ಕಣಿಯರ ರಾಮಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ , ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ 
21857ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ರೂಂ.ನಂ 01, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21858ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ರೂಂ.ನಂ-2 ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21859ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೂಂ.ನಂ 03, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21860ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ,1 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ, ರೂಂ ನಂ 4 
21861ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ರೂಂ.ನಂ 05, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
21862ಫಾತೀಮಾ ಕಿಡ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ 
21863ಫಾತೀಮಾ ಕಿಡ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ 
21864ಪಾರಸ್ ಮಲ್ ಜೈನ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ , ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21865ಮೆಸ್ಕೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ‌, ರೂಂ ನಂ -1,ಬಡೇಮಕಾನ್ , ಬಿ ಎನ್ ರಸ್ತೆ 
21866ಮೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂಂ.ನಂ.2, ಬಿ.ಎನ್‌ . ರಸ್ತೆ ,ಬಡೇಮಕಾನ್, ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21867ಮೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,ರೂಂ.ನಂ.3 ಬಿ.ಎನ್‌ . ರಸ್ತೆ ,ಬಡೇಮಕಾನ್, ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21868ಮೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ.ನಂ.4, ಬಡೇಮಕಾನ್‌ ,ಬಿ.ನ್‌.ರಸ್ತೆ 
21869ಮೆಸ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ.ನಂ.5 ಬಡೇಮಕಾನ್‌ ,ಬಿ.ನ್‌.ರಸ್ತೆ 
21870ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಏಡೆಡ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕರುಣಾಪುರ ಚರ್ಚ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ) ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ರೂಂ 1 
21871ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.1, ಮೈಸೂರು. 
21872ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಲಯ ಕಛೇರಿ, ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರೂಂ.ನಂ.2, ಮೈಸೂರು. 
21873ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಗುಂಚಿ)ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ ರೂಂ 1 
21874ಗುಡ್‌ ಶಫರ್ಡ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ಲೂರ್ದ್‌ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
21875ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರೂಂ ನಂ-1 ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೇಠ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬಿ.ಎನ್‌,ರಸ್ತೆ,ಲಷ್ಕರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21876ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ರೂಂ ನಂ -2 ಲೂರ್ದ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು 
21877ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್, ರೂಂ ನಂ 01, ಲೂರ್ದ್ ನಗರ,ಮೈಸೂರು 
21878ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ರೂಂ ನಂ 1, ಗೋಲನ್‌ ದಾಸ್‌ . ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ 
21879ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಚರ್ಚ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ರೂಂ ನಂ 2, ಗೋಲನ್‌ ದಾಸ್‌ . ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ 
21880ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಬಿ.ಎನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಮೈಸೂರು 
21881ಸೆಂಟ್‌ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ .ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 3 ಕರುಣಾಪುರ ಚರ್ಚ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ 
21882ಫರೂಕಿಯಾ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಸೇಠ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆ , ಲಷ್ಕರ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ 
21883ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21884ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 2 ಗಾಂಧಿನಗರ, ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21885ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 3,ಗಾಂಧಿನಗರ ,ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌ 
21886ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 1 ಹೊಸ ಜಲಪುರಿ , ಗಾಂಧಿನಗರ -3 
21887ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ರೂಂ ನಂ 2 ಹೊಸ ಜಲಪುರಿ ಗಾಂಧಿನಗರ -4 
21888ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.01, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21889ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.02, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21890ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.03, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21891ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಟ್ಟಡ), ರೂಂ.ನಂ.04, ಹಳೇ ಜಲಪುರಿ, ಮೈಸೂರು. 
21892ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ 1, ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21893ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ 2, ಎ.ಜೆ.ಬ್ಲಾಕ್‌, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21894ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಎ.ಜಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21895ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4 , ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಎ.ಜಿ.ಬ್ಲಾಕ್‌, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21896ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರಬ್ಬಾನಿ ಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ ನಂ. 5, ಎ.ಜಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು 
21897ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 3ನೇ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ರಿ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1 ಎ.ಜೆ ಬ್ಲಾಕ್, ಎನ್.ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 
21898ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಸತ್ಯನಗರ, ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 1 
21899ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಸತ್ಯನಗರ, ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ 2 
218100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಸೂರು ಸತ್ಯನಗರ-2 ಉದಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ -3 
218101ಸೆಂಟ್ ‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 1, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
218102ಸೆಂಟ್ ‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 2, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
218103ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 3, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
218104ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 4, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
218105ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 5, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
218106ಸೆಂಟ್‌ ಆನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ 6,ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂಡ್‌ ರಸ್ತೆ , ಎನ್‌,ಆರ್‌,ಮೊಹಲ್ಲಾ 
218107ಪಾರಸ್ ಮಲ್ ಜೈನ್ ನರ್ಸರಿ,ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ,ರೂಂ ನಂ-02 
218108ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ರೂಂ ನಂ.1, 1ನೇ ಹಂತ, ಹುಡ್ಕೋ ಲೇಔಟ್‌, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218109ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ರೂಂ ನಂ.2, 1ನೇ ಹಂತ, ಹುಡ್ಕೋ ಲೇಔಟ್‌, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218110ಸೇಂಟ್‌ ಪೀಟರ್ಸ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌,ರೂಂ ನಂ. 3, 1ನೇ ಹಂತ, ಹುಡ್ಕೋ ಲೇಔಟ್‌, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218111ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು 
218112ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು 
218113ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು 
218114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು 
218115ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ -1,2ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218116ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ -2,2ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218117ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 3, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218118ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 4, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218119ಆಂಡಾಲಸ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ . 5, 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜೀವ್‌ ನಗರ. 
218120ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.1,ಉದಯಗಿರಿ. 
218121ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ.2,ಉದಯಗಿರಿ. 
218122ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 3, ಉದಯಗಿರಿ. 
218123ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಜೂನಿಯರ್‌ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ. 4, ಉದಯಗಿರಿ. 
218124ಡಿ ಬನುಮಯ್ಯ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ ನಂ-1 ಉದಯಗಿರಿ. 
218125ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಉದಯಗಿರಿ. 
218126ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಉದಯಗಿರಿ. 
218127ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಉದಯಗಿರಿ. 
218128ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 5, ಉದಯಗಿರಿ. 
218129ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 6, ಉದಯಗಿರಿ. 
218130ಡಿ.ಬನುಮಯ್ಯ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 7, ಉದಯಗಿರಿ. 
218131ಫರೂಕಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌,(ವುಮೆನ್ಸ್) ರೂಂ ನಂ.1,ಉದಯಗಿರಿ. 
218132ಫರೂಕಿಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌,(ವುಮೆನ್ಸ್) ರೂಂ ನಂ. 2, ಉದಯಗಿರಿ. 
218133ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218134ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218135ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218136ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218137ಆದಿಜಾಂಬವ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.5,ಗಾಂಧಿನಗರ. 
218138ಆದಿಜಾಂಬವ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಭಾಗದ ಆಫೀಸ್ (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌),ರೂಂ ನಂ. 6, ಗಾಂಧಿನಗರ. 
218139ಆದಿಜಾಂಬವ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ (ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌), ರೂಂ ನಂ. 7, ಗಾಂಧಿನಗರ. 
218140ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌, ರೂಂ ನಂ. 1, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218141ಮಹಿಳಾ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ದಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನ,ರೂಂ ನಂ.1 ಶಿವಯೋಗಿಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ. 
218142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೋಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹ, ಜಲಪುರಿ, ರೂಂ ನಂ 01, ಮೈಸೂರು(ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಒ.ಐ) 
218143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿವಿಲ್‌ ಪೋಲಿಸ್‌ ಕ್ವಾಟ್ರರ್ಸ್‌, ರೂಂ ನಂ. 2, ಜಲಪುರಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218144ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218147ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 5, ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ). 
218149ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರೂಂ ನಂ1 (ಎಡ ಭಾಗ), ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ. 
218150ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಹಂತ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
218151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ.ನಂ 01, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218152ಲೀಡ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ 1 2ನೇ ಹಂತ ಗಾಯಿತ್ರಿಪುರಂ ಮೈಸೂರು 
218153ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.1 ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
218154ಸೆಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು. 
218155ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.1 ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218156ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218157ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3 ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.02 ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಉತ್ತರ 
218159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.03 ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು. 
218160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಲಿಗರ ಕಾಲೋನಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ.ನಂ.04 ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು. 
218161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.05, ಎ.ಕೆ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218163ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,ರೂ ನಂ-1ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೋನಿ , ಉದಯಗಿರಿ 
218164ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,ರೂ ನಂ-2ಎಸ್‌.ಬಿ.ಎಂ ಕಾಲೋನಿ , ಉದಯಗಿರಿ 
218165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01,ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹುಲಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು. 
218166ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ,ರೂಂ ನಂ 1 ಹುಲಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು, ಕೆ.ಎಂ. ಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218167ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.01, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218168ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ರೂಂ.ನಂ.02, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218169ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕೆ.ಎನ್‌.ಪುರ.ಬಡಾವಣೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3) ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
218170ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ,ಕೆ.ಎನ್‌.ಪುರ.ಬಡಾವಣೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4) ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
218171ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ.ನಂ.05, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು. 
218172ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.06, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ,ಮೈಸೂರು. 
218173ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.07, ಕೆ.ಎನ್ ಪುರ ಬಡಾವಣೆ, ಕ್ಯಾತಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು,ಮೈಸೂರು. 
218174ಮೇರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1 ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಟಿಪ್ಪು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು 
218175ಮೇರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ. 2 ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಟಿಪ್ಪು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರು, ಮೈಸೂರು 
218176ಸೇಂಟ್ ಪೌಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ನಂ. 29, ರಾಜೀವನಗರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ರಾಜೀವನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
218177ಸೇಂಟ್ ಪೌಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 2, ನಂ. 29, ರಾಜೀವನಗರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ರಾಜೀವನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
218178ಸೇಂಟ್ ಪೌಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 3, ನಂ. 29, ರಾಜೀವನಗರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ರಾಜೀವನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
218179ಸೇಂಟ್ ಪೌಲ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 4, ನಂ. 29, ರಾಜೀವನಗರ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ರಾಜೀವನಗರ 1ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು. 
218180ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ , 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-1 ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು 
218181ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ , 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-2 ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು 
218182ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ , 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-3 ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು 
218183ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ , 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-4 ಮೈಸೂರು 
218184ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ , ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ಮೈಸೂರು 
218185ಹಿಲಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಫಾರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಗೌಸಿಯಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1 ಮೈಸೂರು 
218186ಹಿಲಾಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಫಾರಂ ಕಾಲೋನಿ, ಗೌಸಿಯಾನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2 ಮೈಸೂರು 
218187ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಲೋನಿ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು. 
218188ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಲೋನಿ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು. 
218189ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.01 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218190ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218191ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-3 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218192ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-4 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), 1ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218193ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 5, ಶಾಂತಿನಗರ 
218194ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ 6, ಶಾಂತಿನಗರ 
218195ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎನ್ ಜಿ ಕರೀಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಾಂತಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 
218196ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎನ್ ಜಿ ಕರೀಂ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಾಂತಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 
218197ಮೇವಾ ಎಜು ಕೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಶಾಂತಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ-1 
218198ಮೇವಾ ಎಜು ಕೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ , ಶಾಂತಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ-2 
218199ಮೇವಾ ಎಜು ಕೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌,ಶಾಂತಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ-3 
218200ಮೇವಾ ಎಜು ಕೇಷನ್‌ ಅಂಡ್‌ ವಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಸೆಂಟರ್‌,ಶಾಂತಿನಗರ, ರೂಂ ನಂ-4 
218201ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-5 ಶಾಂತಿ ನಗರ, ಎನ್ ಜಿ ಕರೀಂ ಬ್ಲಾಕ್, ಮೈಸೂರು. 
218202ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.01, 1ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218203ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.02, 1ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218204ಲಿಟಲ್ ಇನ್ ಫೆಂಟ್ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.03, 1ನೇ ಹಂತ,ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218205ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಾಜೀವ್‌ನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 
218206ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌,ರೂಂ ನಂ-2, ರಾಜೀವ್‌ನಗರ 
218207ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ 3, 1ನೇ ಹಂತ ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218208ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ 4, 1ನೇ ಹಂತ ರಾಜೀವನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218209ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ , ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು ರೂಂ ನಂ-1 
218210ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 02 ¸ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ , ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು, 
218211ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ , ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು ರೂಂ ನಂ-3 
218212ಆರ್.ಜಿ.ಎ. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ , ಗೌಸಿಯಾ ನಗರ ಮೈಸೂರು ರೂಂ ನಂ-4 
218213ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉದಯಗಿರಿ ರೂಂ ನಂ 1, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ 
218214ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉದಯಗಿರಿ ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 
218215ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 3 
218216ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 4 
218217ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 05, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218218ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 06, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218219ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ),ಉದಯಗಿರಿ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. ರೂಂ ನಂ-7 
218220ಫರೂಕಿಯ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1) ಅಜೀಜ್‌ ಸೇಠ್‌ ನಗರ 
218221ಫರೂಕಿಯ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 2) ಅಜೀಜ್‌ ಸೇಠ್‌ ನಗರ 
218222ಫರೂಕಿಯಾ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.03), ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218223ಫರೂಕಿಯಾ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ರೂಂ.ನಂ.04), ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218224ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ. ನಂ 01),ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218225ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ. ನಂ 02),ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218226ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ರೂಂ. ನಂ 03), ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218227ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 1), ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಗರ,ಮೈಸೂರು 
218228ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ 2) ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218229ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಶಾಹಿದ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಉದಯಗಿರಿ ರೂ ನಂ1 
218230ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಶಾಹಿದ್‌ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ,ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ,ಉದಯಗಿರಿ ರೂ ನಂ-2 
218231ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿಕ್ಷುಕರ ಕಾರಾಗೃಹ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.01, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218232ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.02, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218233ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.03, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218234ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರ, ಡಾರ್ಮಿಟರಿ ಕಟ್ಟಡ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.04, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218235ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ರೂಂ.ನಂ-1 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಫೇಸ್, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ 
218236ಗಾಯತ್ರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ರೂಂ.ನಂ.02, 1ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಫೇಸ್, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ 
218237ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಮೈಸೂರು. 
218238ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮೈಸೂರು. 
218239ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಮೈಸೂರು. 
218240ಮಾನಸ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ, 1ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ.ನಂ.04, ಮೈಸೂರು. 
218241ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 1), ಹಾರ್ಸ್ ಲೈನ್, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218242ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ. 2),ಹಾರ್ಸ್ ಲೈನ್, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218243ಗೀತಾ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ (ರಿ )ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ 1, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಬಡಾವಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 
218244ಗೀತಾ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ (ರಿ )ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ 2 
218245ಗೀತಾ ಶಿಶು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ(ರಿ) ನರ್ಸರಿ & ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218246ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ .ಟಿ.ಎನ್‌ ಪುರ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ ನಂ 1 
218247ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ ,ಟಿ,ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ 2 
218248ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ ,ಟಿ,ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ,ರೂಂ 3 
218249ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.04,ಗಿರಿಯಾಬೋವಿ ಪಾಳ್ಯ, ಟಿ.ಎನ್.ಪುರ ರಸ್ತೆ, 
218250ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್, ಮೈಸೂರು. 
218251ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್, ಮೈಸೂರು. 
218252ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶಿವರಾತ್ರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.03, ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೈಟ್, ಮೈಸೂರು. 
218253ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್‌ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ ( ರೂಂ ನಂ 1) ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218254ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್‌ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ (ರೂಂ ನಂ 2) ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218255ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್‌ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್‌ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಡಾವಣೆ (ರೂಂ ನಂ 3) ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218256ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ 01) ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218257ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ 02) ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218258ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ 03) ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218259ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆ, (ರೂಂ.ನಂ 04) ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ,ನೆಹರೂ ನಗರ ರೂಂ ನಂ -1 
218261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರೂ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ -2 
218262ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ,ಸಮುದಾಯ ಭವನ ರೂಂ.ನಂ.01 ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ಪಕ್ಕ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಬಿ ಕಾಲೋನಿ ,ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218263ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ರೂಂ ನಂ1) ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ ನಗರ , ಮೈಸೂರು 
218264ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218265ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.3 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿ 
218266ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.01, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218267ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.02, ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು. 
218268ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 1,ಟಿ ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218269ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ. 2,ಟಿ ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218270ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.01, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218271ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.02, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218272ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.03, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218273ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.04, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218274ಟೆರಿಷಿಯನ್ ಕಾಲೇಜು, ರೂಂ.ನಂ.05, ಟಿ.ಎನ್ ಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು. 
218275ವಿಜಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ,ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 1.ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218276ವಿಜಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ,ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 2.ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218277ವಿಜಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ,ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ರೂಂ ನಂ 3.ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218278ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ , ರೂಂ ನಂ -1, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 
218279ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಉತ್ತರದ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.02, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
218280ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.03, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
218281ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.04, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
218282ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಉತ್ತರದ ಕೊಠಡಿ ರೂಂ.ನಂ.05, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು 
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.