2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 - Click on the Assembly Constituency to view the List of Parts
Home
   
Hosted By    Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.