ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, 2019 - ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Bye Elections 2019 - Electoral Roll - Click on the name of the Polling Station to View the Electoral Roll
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)Supp2 (Kan)Supp3 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)Supp2 (Eng)Supp3 (Eng)
1531ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1532ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1533ಇಂದಿರಾ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚನ್ನನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1534ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1535ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1536ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1537ಗುರುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-04MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
1539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
15310ಎಂ.ಇ.ಎಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸುವರ್ಣನಗರ, ದೊಡ್ಡಬಿದರಕಲ್ಲು.MRSupp1Supp2Supp3MRSupp1Supp2Supp3
12345678910...
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.