ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, 2019 - ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Bye Elections 2019 - Electoral Roll - Click on the name of the Polling Station to View the Electoral Roll
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)Supp2 (Kan)Supp3 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)Supp2 (Eng)Supp3 (Eng)
2121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರವೆ (ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ)MRSupp1Supp2Supp3
2122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1Supp2Supp3
2123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹರವೆMRSupp1Supp2Supp3
2124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹರವೆMRSupp1Supp2Supp3
2125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮರೂರುMRSupp1Supp2Supp3
2126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಎಡಭಾಗ) ಮರೂರುMRSupp1Supp2Supp3
2127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1Supp2Supp3
2128ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹಿರಿ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿMRSupp1Supp2Supp3
2129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀರೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1Supp2Supp3
21210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ) ಮಂಚಬಾಯನಹಳ್ಳಿMRSupp1Supp2Supp3
12345678910...
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.