2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
701ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೇವಡಿಹಾಳMRSupp1
702ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳMRSupp1
703ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಸಾಪೂರMRSupp1
704ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ರಾಯನಾಳMRSupp1
705ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ರಾಯನಾಳMRSupp1
706ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಗಿವಾಳMRSupp1
707ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಅಂಚಟಗೇರಿMRSupp1
708ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಅಂಚಟಗೇರಿMRSupp1
709ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಅಂಚಟಗೇರಿMRSupp1
7010ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಅಂಚಟಗೇರಿMRSupp1
7011ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ 1 ಅ ತಿಮ್ಮಸಾಗರMRSupp1
7012ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾವನೂರMRSupp1
7013ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಡರಶಿಂಗಿMRSupp1
7014ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೊಟಗೊಂಡಹುಣಸಿMRSupp1
7015ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕಡಪಟ್ಟಿMRSupp1
7016ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಡಪಟ್ಟಿMRSupp1
7017ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
7018ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗMRSupp1
7019ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಗುಡೇನಕಟ್ಟಿMRSupp1
7020ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿMRSupp1
7021ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳ್ಳೊಳ್ಳಿMRSupp1
7022ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರMRSupp1
7023ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಯರಗುಪ್ಪಿMRSupp1
7024ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯರಗುಪ್ಪಿMRSupp1
7025ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯರಗುಪ್ಪಿMRSupp1
7026ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡMRSupp1
7027ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡMRSupp1
7028ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡMRSupp1
7029ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಣಕುರಹಟ್ಟಿMRSupp1
7030ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿMRSupp1
7031ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇನರ್ತಿMRSupp1
7032ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ರೂ ನಂ 2 ಹಿರೇನರ್ತಿMRSupp1
7033ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂ ನಂ 1 ಹಿರೇನರ್ತಿMRSupp1
7034ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪೂರMRSupp1
7035ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕುಂದಗೋಳ.MRSupp1
7036ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7037ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7038ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7039ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7040ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7041ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)8 ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಹೈದರ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7042ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)8 ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡ ಹೈದರ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7043ಗಾಂಧಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಗಾಂಧಿನಗರ ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7044ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7045ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7046ಕಸಬಾ ಚಾವಡಿ ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7047ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7048ಹರಭಟ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7049ಹರಭಟ್‌ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7050ಕುಂದಗೋಳ ಹರಭಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕುಂದಗೋಳMRSupp1
7051ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7052ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7053ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7054ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ.ನಂ.4 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7055ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7056ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ.ನಂ.9 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7057ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋ.ನಂ.6 ನೂಲ್ವಿMRSupp1
7058ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಶೆರೆವಾಡMRSupp1
7059ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶೆರೆವಾಡMRSupp1
7060ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಶೆರೆವಾಡMRSupp1
7061ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2MRSupp1
7062ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 4 ಅದರಗುಂಚಿMRSupp1
7063ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 6 ಅದರಗುಂಚಿMRSupp1
7064ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಕೋ.ನಂ.8 ಅದರಗುಂಚಿMRSupp1
7065ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.10 ಅದರಗುಂಚಿMRSupp1
7066ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.12 ಅದರಗುಂಚಿMRSupp1
7067ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 9 ಅದರಗುಂಚಿMRSupp1
7068ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕಟ್ನೂರMRSupp1
7069ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಕಟ್ನೂರMRSupp1
7070ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆMRSupp1
7071ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2MRSupp1
7072ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಾಪೂರMRSupp1
7073ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚವರಗುಡ್ಡMRSupp1
7074ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 1 ಬಮ್ಮಸಮುದ್ರMRSupp1
7075ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇನಾಂವೀರಾಪೂರMRSupp1
7076ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬೆಳಗಲಿMRSupp1
7077ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬೆಳಗಲಿMRSupp1
7078ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3 ಕರಡಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
7079ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಕರಡಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
7080ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಆರ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ) ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕುರಡಿಕೇರಿMRSupp1
7081ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಕುರಡಿಕೇರಿMRSupp1
7082ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕಂಪ್ಲಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
7083ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಛಬ್ಬಿMRSupp1
7084ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಛಬ್ಬಿMRSupp1
7085ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋ.ನಂ.3 ಛಬ್ಬಿMRSupp1
7086ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋ.ನಂ.2 ಛಬ್ಬಿMRSupp1
7087ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 4 ಛಬ್ಬಿMRSupp1
7088ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಳೆMRSupp1
7089ದಿ.ಐ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಬೆಟದೂರMRSupp1
7090ದಿ.ಐ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಟದೂರMRSupp1
7091ದಿ.ಐ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಬೆಟದೂರMRSupp1
7092ದಿ.ಐ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಬೆಟದೂರMRSupp1
7093ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ದೇವನೂರMRSupp1
7094ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ದೇವನೂರMRSupp1
7095ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಳೇಬಾಳMRSupp1
7096ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
7097ಶ್ರೀ ಲೋಚನೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ: 1 ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
7098ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಜಕಣಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ:1 ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
7099ಶ್ರೀ ಎಂ ಎಂ ಜಕಣಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ:3 ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
70100ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ಪಾಟೀಲ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣಿ ನಂ:2 ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
70101ಶ್ರೀ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
70102ಶ್ರೀ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
70103ಶ್ರೀ ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಮಡೊಳ್ಳಿMRSupp1
70104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಿರೂರMRSupp1
70105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರೂರMRSupp1
70106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಶಿರೂರMRSupp1
70107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 2 ಶಿರೂರMRSupp1
70108ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ)ಚಾಕಲಬ್ಬಿMRSupp1
70109ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಎ.ಸಿ.ಸಿ. ತಗಡಿನ ಕಟ್ಟಡ)ಚಾಕಲಬ್ಬಿMRSupp1
70110ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬರದ್ವಾಡMRSupp1
70111ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬರದ್ವಾಡMRSupp1
70112ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಗವಾಡMRSupp1
70113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಗುಂಜಳMRSupp1
70114ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹಿರೇಗುಂಜಳMRSupp1
70115ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹಿರೇಗುಂಜಳMRSupp1
70116ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
70117ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
70118ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯರೇಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
70119ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
70120ಶ್ರೀಮತಿ ಗದಿಗೆಮ್ಮ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಂಶಿMRSupp1
70121ಶ್ರೀಮತಿ ಗದಿಗೆಮ್ಮ ಅಂದಾನಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಸಂಶಿMRSupp1
70122ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ನಂ: 1 ಸಂಶಿMRSupp1
70123ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ: 2 ಸಂಶಿMRSupp1
70124ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ: 3 ಸಂಶಿMRSupp1
70125ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೊಠಡಿ ನಂ: 4 ಸಂಶಿMRSupp1
70126ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸಂಶಿMRSupp1
70127ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಸಂಶಿMRSupp1
70128ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಂಶಿMRSupp1
70129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಂಶಿMRSupp1
70130ಶ್ರೀಮತಿ ಗದಿಗೆಮ್ಮ ಅಂದಾನೆಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಸಂಶಿMRSupp1
70131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ: 1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಸಂಶಿMRSupp1
70132ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ: 8 ಹಿರೇಹರಕುಣಿMRSupp1
70133ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ: 1 ಹಿರೇಹರಕುಣಿMRSupp1
70134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ: 2 ಹಿರೇಹರಕುಣಿMRSupp1
70135ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ: 3 ಚಿಕ್ಕಹರಕುಣಿMRSupp1
70136ಸರಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ: 10 ಹಿರೇಹರಕುಣಿMRSupp1
70137ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಕೂಬಿಹಾಳMRSupp1
70138ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ:2 ಕೂಬಿಹಾಳMRSupp1
70139ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ: 3 ಕೂಬಿಹಾಳMRSupp1
70140ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೋಣೆ ನಂ: 4 ಕೂಬಿಹಾಳMRSupp1
70141ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
70142ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಹಂಚಿನಾಳMRSupp1
70143ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ) ಯಲಿವಾಳMRSupp1
70144ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಯಲಿವಾಳMRSupp1
70145ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಯಲಿವಾಳMRSupp1
70146ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಯಲಿವಾಳMRSupp1
70147ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಭಾಗ) ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯಲಿವಾಳMRSupp1
70148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇನಾಮಕೊಪ್ಪMRSupp1
70149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬು ಅರಳಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
70150ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಬು ಅರಳಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
70151ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ.ನಂ.1 ಬು ಅರಳಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
70152ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಕೋಣೆ.ನಂ.3 ಬು ಅರಳಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
70153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 5 ವರೂರMRSupp1
70154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ 3 ವರೂರMRSupp1
70155ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪಾಲಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
70156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಿರುಮಲಕೊಪ್ಪMRSupp1
70157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಅಗಡಿMRSupp1
70158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋ.ನಂ.2 ಅಗಡಿMRSupp1
70159ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಮನಕೊಪ್ಪMRSupp1
70160ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ರಾಮನಕೊಪ್ಪMRSupp1
70161ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹೊಸಕಟ್ಟಿMRSupp1
70162ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ವಿಠಲಾಪೂರMRSupp1
70163ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕೋಣೆ ನಂ: 1 ಮಳಲಿMRSupp1
70164ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕೋಣೆ ನಂ: 2 ಮಳಲಿMRSupp1
70165ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ : 1 ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
70166ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ : 2 ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿMRSupp1
70167ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳMRSupp1
70168ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ ನಂ.103 ಬು ಕೊಪ್ಪMRSupp1
70169ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬು ತರ್ಲಘಟ್ಟMRSupp1
70170ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಬು.ತರ್ಲಘಟ್ಟMRSupp1
70171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಬು.ತರ್ಲಘಟ್ಟMRSupp1
70172ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಪಶುಪತಿಹಾಳMRSupp1
70173ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಶುಪತಿಹಾಳMRSupp1
70174ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ( ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ )ಪಶುಪತಿಹಾಳMRSupp1
70175ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70176ಎಫ್‌ ಸಿ ಮತ್ತೂರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವಿಭಾಗ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70177ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70178ಎಫ್.ಸಿ.ಮತ್ತೂರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70179ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70181ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70182ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70183ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಗುಡಗೇರಿMRSupp1
70184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಹರ್ಲಾಪೂರMRSupp1
70185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹರ್ಲಾಪೂರMRSupp1
70186ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರ್ಲಾಪೂರMRSupp1
70187ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಲ್ತಾನಪೂರMRSupp1
70188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಕಳಸMRSupp1
70189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಳಸMRSupp1
70190ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಕಳಸMRSupp1
70191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಳಸMRSupp1
70192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಳಸMRSupp1
70193ನವೋದಯ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಸMRSupp1
70194ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ:2 ಕಳಸMRSupp1
70195ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಸಂಕ್ಲಿಪೂರMRSupp1
70196ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಸಂಕ್ಲಿಪೂರMRSupp1
70197ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಡಗೇರಿMRSupp1
70198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಗೌಡಗೇರಿMRSupp1
70199ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಟ್ಟಿಗೇರಿMRSupp1
70200ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಡಿಗನಾಳMRSupp1
70201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ. 4 ನೆಲಗುಡ್ಡMRSupp1
70202ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಇಂಗಳಗಿMRSupp1
70203ಕಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಇಂಗಳಗಿMRSupp1
70204ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಗಳಗಿMRSupp1
70205ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಇಂಗಳಗಿMRSupp1
70206ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿMRSupp1
70207ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿMRSupp1
70208ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿMRSupp1
70209ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮಾಪೂರMRSupp1
70210ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿMRSupp1
70211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೀರ್ಥMRSupp1
70212ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ಕುಂಕೂರMRSupp1
70213ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ಕುಂಕೂರMRSupp1
70214ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಿಗಳೂರMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.