2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
721ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
722ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
723ಕೌಂಟರ ಕೋಣೆ, ಕೆಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಟ್ಟಡ, ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
724ಹರಿಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರMRSupp1
725ಹರಿಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರMRSupp1
726ಹರಿಜನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಗರMRSupp1
727ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಕ್ಕಲ, ಗೂಡಶೆಡ್ ರೋಡMRSupp1
728ಸೇಂಟ ಜಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ. ಗದಗ ರಸ್ತೆMRSupp1
729ಸೇಂಟ ಜಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಗದಗ ರಸ್ತೆMRSupp1
7210ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗದಗ ರಸ್ತೆMRSupp1
7211ಇಖ್ರಾ ಉರ್ದು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಕ್ಕಲMRSupp1
7212ಇಖ್ರಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕುಲಕರ್ಣಿಹಕ್ಕಲMRSupp1
7213ಇಖ್ರಾ ಉರ್ದು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಕ್ಕಲMRSupp1
7214ಇಖ್ರಾ ಉರ್ದು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಕ್ಕಲMRSupp1
7215ಸರಕಾರಿ ರೇಲ್ವೆ ಉರ್ದು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೂಡಶೆಡ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
7216ಸರಕಾರಿ ರೇಲ್ವೆ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ, ಗೂಡಶೆಡ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
7217ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗಣೇಶಪೇಟMRSupp1
7218ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗಣೇಶಪೇಟMRSupp1
7219ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗಣೇಶಪೇಟMRSupp1
7220ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗಣೇಶಪೇಟMRSupp1
7221ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.8, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗಣೇಶಪೇಟMRSupp1
7222ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬ್ರಾಡವೇMRSupp1
7223ಜೆ.ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿMRSupp1
7224ಜೆ.ಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿMRSupp1
7225ಎಸ್‌ ಜೆ ಎಮ್‌ ವಿ ಎಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನೆಲಮಹಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಮೂರುಸಾವಿರಮಠMRSupp1
7226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪೆಂಡಾರ ಓಣಿMRSupp1
7227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2. ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಪೆಂಡಾರ ಓಣಿMRSupp1
7228ಬಿಇಓ ಆಫೀಸ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಮ್ಯಾದಾರ ಓಣಿMRSupp1
7229ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬ್ರಾಡವೇMRSupp1
7230ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೋರ್ಟMRSupp1
7231ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಬೀಬಲ್ಯಾಂಡMRSupp1
7232ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ತಬೀಬಲ್ಯಾಂಡMRSupp1
7233ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ತಬೀಬಲ್ಯಾಂಡMRSupp1
7234ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7235ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7236ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7237ಕೃಪಾ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7238ಕೃಪಾ ಎಜ್ಯೂಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7239ಕೃಪಾ ಎಜ್ಯೂಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7240ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ನಗರMRSupp1
7241ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ನಗರMRSupp1
7242ಕೃಪಾ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7243ಕೃಪಾ ಎಜ್ಯೂಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7244ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
7245ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ನಗರMRSupp1
7246ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ವಲ್ಲಾಭಾಯಿ ನಗರMRSupp1
7247ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ನ್ಯೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫೋರ್ಟMRSupp1
7248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಮರಿಪೇಟMRSupp1
7249ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಮರಿಪೇಟMRSupp1
7250ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.7 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೌಲಪೇಟMRSupp1
7251ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಕೌಲಪೇಟMRSupp1
7252ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.7 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕೌಲಪೇಟMRSupp1
7253ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೌಲಪೇಟMRSupp1
7254ಆಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೌಲಪೇಟMRSupp1
7255ಹುಧಾಮ.ಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ತೊರವಿ ಗಲ್ಲಿMRSupp1
7256ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ ರಸ್ತೆMRSupp1
7257ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
7258ಶಾಂತಿನಾಥ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7259ಶಾಂತಿನಾಥ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7260ಶಾಂತಿನಾಥ ಹಿಂದಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7261ನೆಹರು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
7262ನೆಹರು ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
7263ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7264ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಘಂಟಿಕೇರಿMRSupp1
7265ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
7266ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.20, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಚನ್ನಪೇಟ ರಸ್ತೆMRSupp1
7267ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಗಾರ್ಡನಪೇಟMRSupp1
7268ಓಲಿಮಠ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬಮ್ಮಾಪೂರ ಓಣಿMRSupp1
7269ಓಲಿಮಠ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬಮ್ಮಾಪೂರ ಓಣಿMRSupp1
7270ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡMRSupp1
7271ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡMRSupp1
7272ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡMRSupp1
7273ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡMRSupp1
7274ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಅಕ್ಕಿಹೊಂಡMRSupp1
7275ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7276ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7277ಬಸವ ಮಂಟಪ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7278ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜೋಳದ ಓಣಿMRSupp1
7279ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7280ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
7281ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7282ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7283ಕೆ.ಡಿ.ಓ.ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಗಂಗಾಧರನಗರMRSupp1
7284ಕೆಡಿಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗಂಗಾಧರ ನಗರMRSupp1
7285ಕೆಡಿಓ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗಂಗಾಧರ ನಗರMRSupp1
7286ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7287ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7288ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 & ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
7289ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗಾರ್ಡನಪೇಟMRSupp1
7290ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗಾರ್ಡನಪೇಟMRSupp1
7291ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೋಸೈಟಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 3ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ, ಪಿ ಬಿ ರೋಡMRSupp1
7292ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡMRSupp1
7293ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
7294ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
7295ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
7296ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
7297ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿ, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
7298ವಲಯ ಕಛೇರಿ ನಂ.11,ಹು.ದಾ.ಮ.ಪಾ. ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡMRSupp1
7299ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
72100ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
72101ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರ ಆವರಣ, ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
72102ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ನಾರಾಯಣಸೋಫಾ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
72103ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ನಾರಾಯಣಸೋಫಾ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
72104ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.20, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಚನ್ನಪೇಟ ರಸ್ತೆMRSupp1
72105ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನಂ.20, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಚನ್ನಪೇಟ ರಸ್ತೆMRSupp1
72106ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.19, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72107ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.19, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72108ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ದುರ್ಗದ ಬೈಲMRSupp1
72109ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ದುರ್ಗದ ಬೈಲMRSupp1
72110ಹುಧಾಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಗಾರ್ಡನಪೇಟ, ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
72111ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಣ್ಣಕೇರಿ, ಕರ್ಕಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
72112ಗೊಲ್ಲರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಕಲಗಾರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿMRSupp1
72113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 & ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ವೀರಾಫೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 & ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವೀರಾಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72115ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.18 & ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ವೀರಾಫೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72116ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.12, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕMRSupp1
72117ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗಾರ್ಡನಪೇಟMRSupp1
72118ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗಾರ್ಡನಪೇಟMRSupp1
72119ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.12, ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕMRSupp1
72120ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.12, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕMRSupp1
72121ಸಮುದಾಯಭವನ ಭಾಗ-2,ಇಂದಿರಾನಗರ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆMRSupp1
72122ಶ್ರೀ ನಲ್ಲನಮ್ಮ ದೇವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕMRSupp1
72123ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಭಾಗ-1, ಇಂದಿರಾನಗರ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆMRSupp1
72124ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72125ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72126ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72127ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.06, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72128ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.06, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72129ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ದುರ್ಗದ ಬೈಲMRSupp1
72130ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.03, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72131ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.03, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಕಟಗರ ಓಣಿMRSupp1
72132ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮೆಹಬೂಬ ನಗರ, ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಿ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
72133ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮೆಹಬೂಬ ನಗರ, ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಿ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
72134ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.7, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೀರಬಂದ ಓಣಿMRSupp1
72135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನವ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರMRSupp1
72136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ನವ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರMRSupp1
72137ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲನಿ ನವಅಯೋಧ್ಯಾ ನಗರMRSupp1
72138ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ನವ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರ, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳMRSupp1
72139ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ನವ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರMRSupp1
72140ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನವ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರMRSupp1
72141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನವ ಅಯೋಧ್ಯಾನಗರMRSupp1
72142ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಿಶುವಿಹಾರ ವಿಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72143ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72144ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72145ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72146ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಿMRSupp1
72147ಮೋಹಿದ್ದಿಸ್ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಝಾಟೌನMRSupp1
72148ಹು.ಧಾ.ಮ.ಪಾ.ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಿ ವಡ್ಡರ ಓಣಿMRSupp1
72149ಹು.ಧಾ.ಮ.ಪಾ.ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಿ ವಡ್ಡರ ಓಣಿMRSupp1
72150ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬಾಣತಿಕಟ್ಟಿ ವಡ್ಡರ ಓಣಿMRSupp1
72151ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಿಡ್ನಾಳMRSupp1
72152ಆರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಿಡ್ನಾಳMRSupp1
72153ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMRSupp1
72154ಹುಧಾಮ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಪಾಟೀಲ ಗಲ್ಲಿMRSupp1
72155ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ, ಕರ್ಕಿ ಬಸವೇಶ‍್ವರ ನಗರMRSupp1
72156ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಾಲ್ ಕರ್ಕಿ ಬಸವೇಶ‍್ವರ ನಗರMRSupp1
72157ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಹಾಲ್, ಕರ್ಕಿಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
72158ಮೋಹಿದ್ದಿಸ್ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಝಾಟೌನMRSupp1
72159ಮೋಹಿದ್ದಿಸ್ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಝಾಟೌನMRSupp1
72160ಮೋಹಿದ್ದಿಸ್ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ರಝಾಟೌನMRSupp1
72161ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸದಾಶಿವ ನಗರMRSupp1
72162ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸದಾಶಿವ ನಗರMRSupp1
72163ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸದಾಶಿವ ನಗರMRSupp1
72164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72167ಅಫ್ರೋಜಾ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮಾವನೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72168ಅಫ್ರೋಜಾ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮಾವನೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72169ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನೂರಾನಿ ಪ್ಲಾಟMRSupp1
72170ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮೊರ್ಟಿಯನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ,ನೇಕಾರನಗರ.MRSupp1
72171ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಸಮೋರ್ಟಿಯನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿMRSupp1
72172ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಸಮೋರ್ಟಿಯನ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿMRSupp1
72173ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72174ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72175ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72176ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸದಾಶಿವನಗರMRSupp1
72177ಅಲ್ ಹಯಾತ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72178ಅಲ್ ಹಯಾತ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72179ಅಲ್ ಹಯಾತ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ರೋಡMRSupp1
72180ಅಲ್ ಹಯಾತ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72181ಅಲ್ ಹಯಾತ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72182ಅಲ್ ಹಯಾತ ಉರ್ದು ಕಾನ್ವೆಂಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆMRSupp1
72183ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಈಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
72184ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಈಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
72185ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ.ನಂ 1,ಈಶ್ವರನಗರMRSupp1
72186ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಈಶ್ವರ ನಗರMRSupp1
72187ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಎಸ್‌. ಎಮ್‌ ಕೃಷ್ಣಾನಗರMRSupp1
72188ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಎಸ್‌.ಎಮ್‌.ಕೃಷ್ಣಾನಗರMRSupp1
72189ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಎಸ್‌.ಎಮ್‌. ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರMRSupp1
72190ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ನಡ & ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರMRSupp1
72191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರMRSupp1
72192ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ.ನಂ.2, ಎಸ್‌.ಎಮ್‌.ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರMRSupp1
72193ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಿಡನಾಳMRSupp1
72194ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಿಡನಾಳMRSupp1
72195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ನಗರMRSupp1
72196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ನಗರMRSupp1
72197ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ನಗರMRSupp1
72198ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72199ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72200ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72201ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72202ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ರಣದಮ್ಮ ಕಾಲನಿMRSupp1
72203ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಣದಮ್ಮ ಕಾಲನಿMRSupp1
72204ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72205ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72206ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72207ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ನೇಕಾರನಗರMRSupp1
72208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹೊಸಗಬ್ಬೂರMRSupp1
72209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹೊಸ ಗಬ್ಬೂರMRSupp1
72210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಗಬ್ಬೂರMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.