2020 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
731ಸನಾ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
732ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
733ಸನಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
734ಸನಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
735ಎಂ.ಐ.ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
736ಎಂ.ಐ.ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
737ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತಾಜನಗರMRSupp1
738ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ತಾಜನಗರMRSupp1
739ಶ್ರೀ ಎಂ ಐ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
7310ಶ್ರೀ ಎಂ ಐ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಭೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪMRSupp1
7311ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಸದಾಶಿವಾನಂದನಗರMRSupp1
7312ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಸದಾಶಿವಾನಂದನಗರMRSupp1
7313ಶ್ರೀನಗರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01MRSupp1
7314ಶ್ರೀನಗರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.03MRSupp1
7315ಶ್ರೀನಗರ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸಾಯಿಟಿ (ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ನಾಡಗೀರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್) ಕೋಣೆ ನಂ.01MRSupp1
7316ಸಿದ್ದವಾಹಿನಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ,ಉಣಕಲ್MRSupp1
7317ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಕೋಕಾಟೆ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಾಯಿನಗರMRSupp1
7318ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಂತೋಷನಗರMRSupp1
7319ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸಂತೋಷನಗರMRSupp1
7320ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಂತೋಷನಗರMRSupp1
7321ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಂತೋಷನಗರMRSupp1
7322ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸಂತೋಷನಗರMRSupp1
7323ಸರಕಾರಿ ಜುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸಿದ್ರಾಮನಗರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7324ಸರಕಾರಿ ಜುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ. 06, ಸಿದ್ರಾಮನಗರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7325ಸರಕಾರಿ ಜುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಿದ್ರಾಮನಗರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7326ಸರಕಾರಿ ಜುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಿದ್ರಾಮನಗರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7327ಸರಕಾರಿ ಜುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಿದ್ರಾಮನಗರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7328ಸರಕಾರಿ ಜುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಸಿದ್ರಾಮನಗರ, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7329ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7330ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7331ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7332ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7333ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7334ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7335ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7336ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7337ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7338ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗೋಪನಕೊಪ್ಪMRSupp1
7339ಜನತಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ನೃಪತುಂಗಬೆಟ್ಟMRSupp1
7340ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರಾಜನಗರMRSupp1
7341ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ರಾಜನಗರMRSupp1
7342ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ರಾಜನಗರMRSupp1
7343ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಜನಗರMRSupp1
7344ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1,ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
7345ಮಹಾವೀರ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಸೋಸಾಯಿಟಿ ಛಡ್ಡಾ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರಾಜನಗರMRSupp1
7346ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
7347ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ ಆವರಣ, ಉಣಕಲ್MRSupp1
7348ಕೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ,ಉಣಕಲ್MRSupp1
7349ಕನ್ನಡ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಸಾಯಿನಗರ ರಸ್ತೆ, ಉಣಕಲ್MRSupp1
7350ಕನ್ನಡ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಸಾಯಿನಗರ ರಸ್ತೆ, ಉಣಕಲ್MRSupp1
7351ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶಿರಿಗೆರೆ.ಆರ್. ಕೊಕಾಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01MRSupp1
7352ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶಿರಿಗೆರೆ.ಆರ್. ಕೊಕಾಟಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02MRSupp1
7353ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶಿರಿಗೆರೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ಜೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.03MRSupp1
7354ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಾಯಿನಗರMRSupp1
7355ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಾಯಿನಗರMRSupp1
7356ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ರಾಚಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಾಯಿನಗರMRSupp1
7357ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಉಣಕಲ್MRSupp1
7358ಗ್ರಾಮಕೇಂದ್ರ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಉಣಕಲ್MRSupp1
7359ಗ್ರಾಮಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಉಣಕಲ್MRSupp1
7360ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಲಿಂಗರಾಜನಗರMRSupp1
7361ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಲಿಂಗರಾಜನಗರMRSupp1
7362ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕನಕದಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರMRSupp1
7363ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಕನಕದಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರMRSupp1
7364ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಕನಕದಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರMRSupp1
7365ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂ.ಆರ್. ಸಾಕ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7366ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂ.ಆರ್. ಸಾಕ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7367ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರMRSupp1
7368ಸಿಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಠಡಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7369ಸಿಟಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಕೊಠಡಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7370ಲೈನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7371ಲೈನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7372ಲೈನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7373ಲೈನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7374ಲೈನ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ವಿಜಯನಗರMRSupp1
7375ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7376ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7377ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7378ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.11, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7381ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲನಿ ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7382ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲನಿ ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7383ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲನಿ ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7384ರೋಟರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.04, ವೆಂಕಟೇಶ ಕಾಲನಿ ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
7385ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7386ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7387ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಐಟಿಐ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7388ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಐಟಿಐ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7389ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಐಟಿಐ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7390ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಐಟಿಐ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7391ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಐಟಿಐ ಕಟ್ಟಡ,ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7392ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7393ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7394ವೆಲಾಂಗಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೆಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಪಾರ್ಕ್ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7395ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಮೌನೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7396ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಮೌನೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7397ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಮೌನೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7398ಗಿರೀಶ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜಯನಗರ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
7399ಗಿರೀಶ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಜಯನಗರ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
73100ಶಾರಾದಾ ಆದರ್ಶ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಜಯನಗರMRSupp1
73101ಶಾರಾದಾ ಆದರ್ಶ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಜಯನಗರMRSupp1
73102ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೆಎಂಸಿ ಆವರಣMRSupp1
73103ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕೆಎಂಸಿ ಆವರಣMRSupp1
73104ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೆಎಂಸಿ ಆವರಣMRSupp1
73105ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೆಎಂಸಿ ಆವರಣMRSupp1
73106ಕಿಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ (ಕಿಮ್ಸ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ) ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಆವರಣMRSupp1
73107ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಕಿಮ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಆವರಣMRSupp1
73108ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಅಶೋಕನಗರMRSupp1
73109ರೋಟರಿ ಕಿವುಡ & ಮೂಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.01,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73110ರೋಟರಿ ಕಿವುಡ & ಮೂಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73111ರೋಟರಿ ಕಿವುಡ & ಮೂಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.02,ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73112ರೋಟರಿ ಕಿವುಡ & ಮೂಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73113ರೋಟರಿ ಕಿವುಡ & ಮೂಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ವಿವೇಕಾನಂದನಗರ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73114ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
73115ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.9, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
73116ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.12, ಬೆಂಗೇರಿMRSupp1
73117ಗುರು ಕುಮಾರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಬಾಲ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಬದಾಮಿನಗರMRSupp1
73118ಗುರು ಕುಮಾರ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಬಾಲ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಬದಾಮಿನಗರMRSupp1
73119ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73120ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73121ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73122ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73123ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73124ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73125ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಕನ್ನಡ & ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಕುಸುಗಲ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73126ಸಹರ್ಸಾರ್ಜುನ ಪ್ರೆ-ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ,ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73127ಸಹರ್ಸಾರ್ಜುನ ಪ್ರೆ-ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ,ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73128ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.15 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ದೊಡ್ಡ ಓಣಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73129ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.15 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73130ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.15 ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73131ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.15 ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪMRSupp1
73132ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
73133ಶ್ರೀಮತಿ ಚೆನ್ನಬಸಮ್ಮ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆMRSupp1
73134ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗೋಕುಲ ರೋಡMRSupp1
73135ಇನಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ & ರಿಸರ್ಚ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73136ಸುಕೃತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.3 ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅಕ್ಷಯಕಾಲನಿMRSupp1
73137ಸುಕೃತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.4 ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅಕ್ಷಯಕಾಲನಿMRSupp1
73138ಸುಕೃತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.5 ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅಕ್ಷಯಕಾಲನಿMRSupp1
73139ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪದವಿ-ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ, ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲನಿ ತೋಳನಕೇರಿ ರೋಡMRSupp1
73140ಸುಕೃತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.6 ದಾನೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅಕ್ಷಯಕಾಲನಿMRSupp1
73141ಸರಕಾರಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸೂರMRSupp1
73142ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.1MRSupp1
73143ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ, ಉಪವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.2MRSupp1
73144ಸರಕಾರಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹೊಸೂರುMRSupp1
73145ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.16, ಕೋಣೆ ನಂ.13, ಹೊಸೂರುMRSupp1
73146ಮಹಾವೀರ ಎಜುಕೇಶನ ಸೊಸಾಯಿಟಿ ಯು.ಕೆ.ಜಿ-ಎ, ಭೈಲಪ್ಪನಗರMRSupp1
73147ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್, (ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.07, ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರMRSupp1
73148ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್, (ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.08, ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರMRSupp1
73149ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್, (ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರMRSupp1
73150ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸ್ಕೂಲ್, (ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿಭಾಗ) 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ, ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರMRSupp1
73151ಎನ್ ಆರ್ ದೇಸಾಯಿ ರೋಟರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರMRSupp1
73152ಎನ್ ಆರ್ ದೇಸಾಯಿ ರೋಟರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.04, ದೇಶಪಾಂಡೆನಗರMRSupp1
73153ಸೆವೆಂಥ್ ಡೇ ಅಡ್ವೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪ್ರಾಥಮಿಕ & ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಭವಾನಿನಗರMRSupp1
73154ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73155ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73156ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73157ಫಾತೀಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73158ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ಫಾತೀಮಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73159ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ಫಾತೀಮಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣ ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73160ಫಾತೀಮಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73161ಫಾತೀಮಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73162ಫಾತೀಮಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73163ಫಾತೀಮಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ದಕ್ಷಿಣಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73164ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73165ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73166ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ವಿನೋಭಾನಗರMRSupp1
73167ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ವಿನೋಭಾನಗರMRSupp1
73168ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ವಿನೋಭಾನಗರMRSupp1
73169ಹುಧಾಮಪಾ ಸಮುದಾಯಭವನ ಎಡಭಾಗ, ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರMRSupp1
73170ಹುಧಾಮಪಾ ಸಮುದಾಯಭವನ ಬಲಭಾಗ, ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರMRSupp1
73171ಕ್ಯಾಪಿಟನಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಮಾರಿಯಾ ನಗರMRSupp1
73172ಕ್ಯಾಪಿಟನಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಮಾರಿಯಾ ನಗರMRSupp1
73173ಕ್ಯಾಪಿಟನಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಮಾರಿಯಾ ನಗರMRSupp1
73174ಕ್ಯಾಪಿಟನಿಯೋ ಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.04, ಮಾರಿಯಾ ನಗರMRSupp1
73175ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ ವಸಂತನಗರ, ಗಾಂಧಿವಾಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆMRSupp1
73176ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವಸಂತನಗರ, ಗಾಂಧಿವಾಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆMRSupp1
73177ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ವಸಂತನಗರ, ಗಾಂಧಿವಾಡ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆMRSupp1
73178ವಿಜಯನಗರ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಗದಗ ರೋಡMRSupp1
73179ವಿಜಯನಗರ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.05, ಗದಗ ರೋಡMRSupp1
73180ರೈಲ್ವೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಂದೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಗದಗ ರಸ್ತೆMRSupp1
73181ರೈಲ್ವೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಂದೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಗದಗ ರಸ್ತೆMRSupp1
73182ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73183ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73184ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕೇಶ್ವಾಪೂರMRSupp1
73185ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಕಲಾ & ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರMRSupp1
73186ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ದಕ ಸಂಘ, ಕಲಾ & ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಜೆ.ಸಿ.ನಗರMRSupp1
73187ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮುಖ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ರಸ್ತೆMRSupp1
73188ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಕಾರವಾರ ರೋಡMRSupp1
73189ನವಜೀವನ ಶಿಶುವಿಹಾರ & ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಗಿರಣಿಚಾಳMRSupp1
73190ನವಜೀವನ ಶಿಶುವಿಹಾರ & ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಗಿರಣಿಚಾಳMRSupp1
73191ಹು ಧಾ ಮ ಪಾ ಸಮುದಾಯಭವನ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಗಿರಣಿಚಾಳMRSupp1
73192ಹು ಧಾ ಮ ಪಾ ಸಮುದಾಯಭವನ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಗಿರಣಿಚಾಳMRSupp1
73193ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಒಕ್ಕೂಟ, ಇಂಜಿನಿಯರ ವಿಭಾಗ, ವಿಕಾಸನಗರMRSupp1
73194ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಒಕ್ಕೂಟ, ಇಂಜಿನಿಯರ ವಿಭಾಗ, ವಿಕಾಸನಗರMRSupp1
73195ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆMRSupp1
73196ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆMRSupp1
73197ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆMRSupp1
73198ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆMRSupp1
73199ಓರಿಯಂಟಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73200ಓರಿಯಂಟಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73201ಓರಿಯಂಟಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.7, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73202ಓರಿಯಂಟಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73203ಓರಿಯಂಟಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73204ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.8, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73205ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73206ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73207ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73208ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿ, ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿMRSupp1
73209ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಕಾರವಾರರಸ್ತೆMRSupp1
73210ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆMRSupp1
73211ಅಕಬರಿ ಅರಬಿ ಶಾಲೆ, ಕೌಲಪೇಟ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಮೊಮಿನ್ ಪ್ಲಾಟMRSupp1
73212ಹು.ಧಾ.ಮ.ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಜಿಗಳೂರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಿಂದುಗಡೆMRSupp1
73213ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ ಮುರಾದಶಾ ಮೊಮಿನ್ ಪ್ಲಾಟ, ತೊರವಿಹಕ್ಕಲMRSupp1
73214ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ ಮುರಾದಶಾ ಮೊಮಿನ್ ಪ್ಲಾಟ, ತೊರವಿಹಕ್ಕಲMRSupp1
73215ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮಾ ಜಿಗಳೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ತೊರವಿಹಕ್ಕಲMRSupp1
73216ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮಾ ಜಿಗಳೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ತೊರವಿಹಕ್ಕಲ,MRSupp1
73217ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಮ್ಮಾ ಜಿಗಳೂರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ತೊರವಿಹಕ್ಕಲMRSupp1
73218ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ (ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ) ಅರವಿಂದನಗರMRSupp1
73219ಜೀವೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಗಾಂಜಿಪೇಟ, ಅರವಿಂದನಗರ ರಸ್ತೆMRSupp1
73220ಜೀವೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಗಾಂಜಿಪೇಟ, ಅರವಿಂದನಗರ ರಸ್ತೆ.MRSupp1
73221ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಅರವಿಂದನಗರMRSupp1
73222ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಅರವಿಂದನಗರMRSupp1
73223ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಅರವಿಂದನಗರMRSupp1
73224ಮೆಹಬೂಬ ಉರ್ದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೈಯದ ಪತೇಶಾವಲಿನಗರMRSupp1
73225ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನವ ಆನಂದನಗರMRSupp1
73226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ನವ ಆನಂದನಗರMRSupp1
73227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ನವ ಆನಂದನಗರMRSupp1
73228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನವ ಆನಂದನಗರMRSupp1
73229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ನವ ಆನಂದನಗರMRSupp1
73230ಪವನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಗಣೇಶನಗರMRSupp1
73231ಪವನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಗಣೇಶನಗರMRSupp1
73232ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಆನಂದನಗರ ರಸ್ತೆMRSupp1
73233ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಆನಂದನಗರ ರಸ್ತೆMRSupp1
73234ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಆನಂದನಗರ ರಸ್ತೆMRSupp1
73235ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಆನಂದನಗರ ರಸ್ತೆMRSupp1
73236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73237ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02 ಹೆಗ್ಗೇರಿ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73238ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹೆಗ್ಗೇರಿMRSupp1
73239ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹೆಗ್ಗೇರಿMRSupp1
73240ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹೆಗ್ಗೇರಿMRSupp1
73241ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಕಾಲೇಜು, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹೆಗ್ಗೇರಿMRSupp1
73242ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜು, ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿ ರಸ್ತೆMRSupp1
73243ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಆಸಾರಹೊಂಡ ಬಹಾರಬಾಡಾMRSupp1
73244ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಆಸಾರಹೊಂಡ ಬಹಾರಬಾಡಾMRSupp1
73245ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.02, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಆಸಾರಹೊಂಡ ಬಹಾರಬಾಡಾMRSupp1
73246ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ, ಚೆನ್ನಪೇಟ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೊನಿMRSupp1
73247ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ, ಚೆನ್ನಪೇಟ ರಸ್ತೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೊನಿMRSupp1
73248ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಜನತಾ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಅರವಿಂದನಗರMRSupp1
73249ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಜನತಾ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಅರವಿಂದನಗರMRSupp1
73250ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73251ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73252ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.3, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
73253ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.