ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
261ಶ್ರೀ ಭೋಗೆಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂ.ನಂ-1 ಹಿರೂರ
262ಭೋಗೆಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ರೂ.ನಂ 4 ಹಿರೂರ
263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಹಿರೂರ
264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 06 ಹಿರೂರ
265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚೊಕಾವಿ
266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಕೊಣ್ಣೂರ
267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 05 ಕೊಣ್ಣೂರ
268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಕೊಣ್ಣೂರ
269ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 01 ಚಿನ್ಮಯೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಣ್ಣೂರ
2610ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ಚಿನ್ಮಯೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೊಣ್ಣೂರ
2611ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ತಮದಡ್ಡಿ
2612ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ತಮದಡ್ಡಿ
2613ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ತಮದಡ್ಡಿ
2614ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತಮದಡ್ಡಿ ತಾಂಡಾ
2615ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 08 ತಾಳಿಕೋಟಿ
2616ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 06 ತಾಳಿಕೋಟಿ
2617ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ತಾಳಿಕೋಟಿ
2618ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 02 ತಾಳಿಕೋಟಿ
2619ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 04 ತಾಳಿಕೋಟಿ
2620ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ತಾಳಿಕೋಟಿ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.