ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
911ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳಗೋಡು ಹಾಳು
912ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ಸಣಾಪುರ.
913ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗ)ಸಣಾಪುರ
914ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ)ಸಣಾಪುರ
915ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ
916ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಂ.2 ಮುದ್ದಾಪುರ
917ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆರ್‌ ಕೊಂಡಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌,ನಂ.2 ಮುದ್ದಾಪುರ
918ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡ ಭಾಗ ಇಟಿಗಿ
919ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಲ ಭಾಗ ಇಟಿಗಿ
9110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಚಿಕ್ಕಜಾಯಿಗನೂರು
9111ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೆ ಜಾಯಿಗನೂರು
9112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪೂರ್ವಬಾಗ),ದೇವಸಮುದ್ರ
9113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ದೇವಸಮುದ್ರ
9114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ದೇವಸಮುದ್ರ
9115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಬಲ ಭಾಗ ದೇವಸಮುದ್ರ
9116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ 17 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಎಡ ಭಾಗ,ದೇವಸಮುದ್ರ
9117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕ್ರಿಷ್ಣಾನಗರ
9118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಂ-10 ಮುದ್ದಾಪುರ
9119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾತಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್, ನಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ
9120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಉತ್ತರಭಾಗ,ನಂ.10 ಮುದ್ದಾಪುರ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.