ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳು/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
General Elections 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
931ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
932ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
933ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
934ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
935ಸೆಲ್ವನ್ ಕನ್ನಡ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
936ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
937ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
938ಸೆಲ್ವನ್ ಕನ್ನಡ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಕೊಳಗಲ್ಲು
939ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕೊಳಗಲ್ಲು
9310ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಷ್ಣನಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಳಗಲ್ಲು
9311ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕ್ರಿಷ್ಣನಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಳಗಲ್ಲು
9312ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಣೇ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ
9313ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1 ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ
9314ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಕೋಣೇ ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಬಳ್ಳಾರಿ
9315ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಅಲ್ಲಿಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿ
9316ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿ
9317ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಅಲ್ಲಿಪುರ ಬಳ್ಳಾರಿ
9318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಾರಿ
9319ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ,ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
9320ನಂದಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ವಲಯ, 10 ಸಿ ವಿಭಾಗ, ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.