2021 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2021 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
621ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳMRSupp1
622ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಹಿರೇಬೊಮ್ಮನಾಳMRSupp1
623ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಚಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮನಾಳMRSupp1
624ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಬೊಮ್ಮನಾಳMRSupp1
625ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಳ್ಳಾರಿMRSupp1
626ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕಸೂಳಿಕೇರಿMRSupp1
627ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗನಾಳMRSupp1
628ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಸಗಲ್MRSupp1
629ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವೆಂಕಟಾಫೂರMRSupp1
6210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಹಿರೇಸುಳಿಕೇರಿMRSupp1
6211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹಿರೇಸುಳಿಕೇರಿ ತಾಂಡMRSupp1
6212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಬಲಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಚಿಲಖಮುಖಿMRSupp1
6213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಚಿಲಖಮುಖಿMRSupp1
6214ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡದಾಳMRSupp1
6216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಾಮಲಾಪೂರMRSupp1
6217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಜಿನ್ನಾಪೂರMRSupp1
6218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮೆತ್ತಗಲ್MRSupp1
6219ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸೂರMRSupp1
6220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅರಿಶಿನಕೇರಿMRSupp1
6221(ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ವಣಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
6222(ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ) ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ವಣಬಳ್ಳಾರಿMRSupp1
6223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಇರಕಲ್ಲಗಡಾMRSupp1
6224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಇರಕಲ್ಲಗಡಾMRSupp1
6225ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಇರಕಲ್ಲಗಡಾMRSupp1
6226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹನುಮನಹಟ್ಟಿMRSupp1
6227ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮುದ್ಲಾಪೂರMRSupp1
6228ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಕಟ್ಟಡ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6229ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ) ಕಟ್ಟಡ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6230ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6231ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮುದ್ಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6233ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೌಲಪೇಟೆ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಕೌಲಪೇಟೆ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಕೌಲಪೇಟೆ ಕಿನ್ನಾಳMRSupp1
6237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬುಡಶೆಟ್ನಾಳMRSupp1
6238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಾಳಕನಕಾಪುರMRSupp1
6239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಯಲಮಗೇರಾMRSupp1
6240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ)ಕಾಮನೂರುMRSupp1
6241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ)ಕಾಮನೂರMRSupp1
6242ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಗಾಪುರMRSupp1
6243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ)ಲೇಬಗೇರಿMRSupp1
6244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ)ಲೇಬಗೇರಿMRSupp1
6245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಭೀಮನೂರುMRSupp1
6246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತಾವರಗೇರಿMRSupp1
6247(ಗ್ರಾಮದ ಹೂರಗೆ ಇರುವ )ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಬ್ಬಿಗೀರಿMRSupp1
6248ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕೆಂಚನಡೋಣಿMRSupp1
6249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲ ಭಾಗ)ಕೂಕನಪಳ್ಳಿMRSupp1
6250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕೂಕನಪಳ್ಳಿMRSupp1
6251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಇಂದರಗಿMRSupp1
6252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಇಂದರಗಿMRSupp1
6253ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇಂದರಗಿMRSupp1
6254ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಾಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಇಂದರಗಿMRSupp1
6255ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಬಲಭಾಗ) ಹಂಪಸದುರ್ಗMRSupp1
6256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಆಗೋಲಿMRSupp1
6257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಆಗೋಲಿMRSupp1
6258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ವಿಠಲಾಪೂರMRSupp1
6259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ)ಉಡಮಕಲ್MRSupp1
6260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಉಡಮಕಲ್MRSupp1
6261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಎಡಭಾಗ)ಮಲಕನಮರಡಿMRSupp1
6262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಲಕನಮರಡಿMRSupp1
6263ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅರಳಿಹಳ್ಳಿMRSupp1
6264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಭಟ್ಟರನರಸಾಪುರMRSupp1
6265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಕೇಸರಟ್ಟಿMRSupp1
6266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಕೆಸರಹಟ್ಟಿMRSupp1
6267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಆರಾಳ,MRSupp1
6268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಎಡ ಬಾಗ ಭಾಗ)ಆರಾಳ,MRSupp1
6269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಬಾಗ ಭಾಗ)ಆರಾಳ,MRSupp1
6270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಎಡಭಾಗ)ದಾಸನಾಳMRSupp1
6271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ,(ಬಲಭಾಗ)ದಾಸನಾಳMRSupp1
6272ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ. ವೆಂಕಟಗಿರಿMRSupp1
6273ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವೇಂಕಟಗಿರಿMRSupp1
6274ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡ್ರಾಳMRSupp1
6275ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ,ಗಡ್ಡಿMRSupp1
6276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಎಡ ಭಾಗ) ಮುಕ್ಕುಂಪಿMRSupp1
6277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮುಕ್ಕುಂಪಿMRSupp1
6278ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಬಲ ಭಾಗ).ಮುಕ್ಕುಂಪಿMRSupp1
6279ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಚ್ ಜಿ ರಾಮುಲು ನಗರMRSupp1
6280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ) ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡMRSupp1
6281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡMRSupp1
6282ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಇಂದಿರ ನಗರMRSupp1
6283ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
6284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
6285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
6286ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬೂದಗುಂಪಾMRSupp1
6287ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದನಗಲದೂಡ್ಡಿMRSupp1
6288ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
6289ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಳೇಭಾವಿMRSupp1
6290ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗೇಶನಹಳ್ಳಿMRSupp1
6291ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿMRSupp1
6292ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಳೇಕುಮಟಾMRSupp1
6293ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ,ಯಡಹಳ್ಳಿMRSupp1
6294ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಬೇಣಕಲ್MRSupp1
6295ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಚಿಕ್ಕಬೇಣಕಲ್MRSupp1
6296ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಳೆ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )ಹಿರೇಬೇಣಕಲ್MRSupp1
6297ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹಿರೇಬೇಣಕಲ್MRSupp1
6298ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ,ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
6299ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
62100ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
62101ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಬಾಪು ಕಾಲೋನಿ). ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
62102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ,ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
62103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಲಭಾಗ)ಲಂಬಾಣಿ ತಾಂಡ,ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
62104ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ.ಕರೆಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62105ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ತೆಲುಗು) ಕಟ್ಟಡ ಬಸಾಪಟ್ಟಣMRSupp1
62106ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲಪ್ಪನಕ್ಯಾಂಪ್(ಕವಳಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಕ್ಯಾಂಪ್)MRSupp1
62107ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
62108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
62109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
62110ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿMRSupp1
62111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
62117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
62118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾನಗರMRSupp1
62119ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಬಲಭಾಗ)ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪಂಪಾನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62120ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಎಡಭಾಗ)ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಪಂಪಾನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62121ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮದ ನಡುವಿನ ಭಾಗ) ಪಂಪಾನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62122ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸರೋಜಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪಂಪಾನಗರ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಕೋಠಡಿ) ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಡರವಾಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಂಡರವಾಡಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62125ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಜಯನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62126ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಜಡ ಜಯನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62127ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ. ಜಯನಗರMRSupp1
62128ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಪಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಚಾವಡಿ) ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಣ್ಣ ಸರ್ಕಲ್MRSupp1
62129ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ) ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆMRSupp1
62130ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪುರ್ವದ ಬಲ ಭಾಗ)ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆMRSupp1
62131ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪುರ್ವದ ಎಡ ಭಾಗ)ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಕಿಲ್ಲಾ (ಬಲ ಭಾಗ) ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62133ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ನಗರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ (ದುರ್ಗಾ ಏರಿಯಾ) ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಕಿಲ್ಲಾ, ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಕಿಲ್ಲಾ, ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62136ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸಿದ್ದಿಕೇರಿ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62137ನಗರಸಭೆ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡಭಾಗ)ವಾರದ ಸಂತೆಬಯಲು ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62138ನಗರಸಭೆ ಮಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಬಲಭಾಗ) ವಾರದ ಸಂತೆ ಬಯಲು ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62139ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮಹಿಬೂಬನಗರ ಗಂಗಾವತಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MRSupp1
62140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ ಮಹಿಬೂಬನಗರ ಗಂಗಾವತಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
62141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಹಿಬೂಬನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62142ಯು ಬಿ ಎಸ್‌ ಬಿ ನಗರಸಭೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ(ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ) ವಾರದ ಸಂತೆ ಬಯಲು ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟ ಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮುಜಾವರ ಕ್ಯಾಂಪ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮುಜಾವರ ಕ್ಯಾಂಪ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಬಲ ಭಾಗ) ಮುಜಾವರ ಕ್ಯಾಂಪ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣದ ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಪ್ರಶಾಂತನಗರ,ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಡ ಭಾಗ),ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಬಲ ಭಾಗ),ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62149ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಉಪ್ಪಿನಮಾಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್,ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62150ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೋಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಮತ್ತು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62151ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡ (ಸಭಾ ಬವನ),ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಅಗ್ರಿಫಾರ್ಮ ಹಮಲರ ಕಾಲೋನಿ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62153ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಂಜ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62154ತಾಲೂಕ ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ,ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)(ಬಲ ಭಾಗ)ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)(ಎಡ ಭಾಗ)ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62157ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ(ಬಲಭಾಗ)ಕಟ್ಟಡ,ಗಂಗಾವತಿ.MRSupp1
62158ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎಡಭಾಗ) ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62159ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)ಕಟ್ಟಡ ಇಂದಿರಾನಗರ ಗಂಗಾವತಿ .MRSupp1
62160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಇಂದಿರಾನಗರ ಗಂಗಾವತಿ .MRSupp1
62161ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ )ಬನ್ನಿಗಿಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ( ಎಡ ಭಾಗ),ಬನ್ನಿಗಿಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜುಲೈನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62164ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಾಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಭಗತಸಿಂಗ ನಗರ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62165ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) ಭಗತಸಿಂಗMRSupp1
62166ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪ್ರಾಪರ)(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)(ಎಡಭಾಗ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62167ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪ್ರಾಪರ)(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)(ಬಲ ಭಾಗ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62168ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪ್ರಾಪರ) (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62169ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪಾರ ಓಣಿ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62170ಬಾಲಕಿಯರಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಭಾಂಗಣದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಠಡಿ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62171ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರದ ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
62172ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರದ ಎಡಭಾಗ)MRSupp1
62173ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಉಪ್ಪಾರ ವಾಡಿ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62174ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ)MRSupp1
62175ಶ್ರೀ ಗುರು ಡಾ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟದ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MRSupp1
62176ಶ್ರೀ ಗುರು ಡಾ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಎಡ ಭಾಗ)MRSupp1
62177ಶ್ರೀ ಗುರು ಡಾ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಮದ್ಯಭಾಗ)MRSupp1
62178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಲಭಾಗ)ಮುರಹರಿ ನಗರMRSupp1
62179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವದ ಬಲಭಾಗ)ಮುರಹರಿ ನಗರMRSupp1
62180ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)(ಎಡಭಾಗ)ಮುರಹರಿ ನಗರMRSupp1
62181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )(ಎಡಭಾಗ) ಮುರಹರಿನಗರMRSupp1
62182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ )(ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
62183ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವದ ಎಡಭಾಗ)ಲಕ್ಷ್ಮೀಕ್ಯಾಂಪ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೀಕ್ಯಾಂಪ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62185ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
62186ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
62187ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
62188ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ನೀಲಕಂಠಶ್ವೇರ ನಗರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರೋಡ್MRSupp1
62189ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟೆಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನೀಲಕಂಠಶ್ವರ ನಗರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ರೋಡ್MRSupp1
62190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಚಲುವಾದಿ ಓಣಿ (ಬೇಗಾರ ಓಣಿ )MRSupp1
62191ಎ ಇ ಇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62192ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62193ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಮಿಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62194ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಲೋಕಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ (ಆಶ್ರಯ)(ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62196ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಭರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62197ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಭರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)(ಎ.ಇ ಕೋಣೆ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62198ನಗರಸಭೆ ಬಾಲವಾಡಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್‌MRSupp1
62199ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಹಿರೇಜಂತಕಲ್‌MRSupp1
62200ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪುರ್ವ ಭಾಗ )ಪಂಪಾಪತಿ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್‌MRSupp1
62201ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಕೊನೆ ಭಾಗ)ಹಿರೇಜಂತಕಲ್‌MRSupp1
62202ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹಿರೇಜಂತಕಲ್‌MRSupp1
62203ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವೀರುಪಾಪುರ (ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) (ಪಶ್ಚಿಮದ ಎಡ ಭಾಗ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62204ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ತಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ) ವೀರುಪಾಪುರ ( ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ)MRSupp1
62205ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ,ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಭರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)(ಪೂರ್ವಭಿ ಮುಖ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62206ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮದ ಬಲ ಭಾಗ)ಹಿರೇಜಂತಕಲ್,ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿರಪಾಪೂರ ತಾಂಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ವಿರಪಾಪೂರ ತಾಂಡ ಗಂಗಾವತಿMRSupp1
62209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
62210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
62211ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ) ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸಳ್ಳಿMRSupp1
62212ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಾಗರಹಳ್ಳಿMRSupp1
62213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಸಂಗಾಪೂರMRSupp1
62214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸಂಗಾಪೂರMRSupp1
62215ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಗಾಪೂರMRSupp1
62216ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಂಡಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ಯಾಂಪMRSupp1
62217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ವಿಪ್ರMRSupp1
62218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ) ಮಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
62219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ( ಉತ್ತರಭಾಗ)ಮಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
62220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಲ್ಲಾಪೂರMRSupp1
62221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ರಾಂಪೂರMRSupp1
62222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಪಿಣ ಭಾಗ ರಾಂಪೂರMRSupp1
62223ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವನದುರ್ಗMRSupp1
62224ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಮ ದುರ್ಗMRSupp1
62225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಬಲಭಾಗ) ಆನೇಗುಂದಿMRSupp1
62226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಆನೇಗುಂದಿMRSupp1
62227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಆನೇಗುಂದಿMRSupp1
62228ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಚಿಕ್ಕ ರಾಂಪೂರMRSupp1
62229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹನುಮನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
62230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ರಂಗಾಪೂರMRSupp1
62231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ),ಸಾಣಾಪೂರMRSupp1
62232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ),ಸಾಣಾಪೂರMRSupp1
62233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ. ತಿರುಮಲಾಪೂರMRSupp1
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.