2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1051ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಿದರೆMR
1052ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಸಾರಥಿMR
1053ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ-2 ಸಾರಥಿMR
1054ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೇನಹಳ್ಳಿMR
1055ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಮೇನಹಳ್ಳಿMR
1056ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿMR
1057ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲಹಳ್ಳಿMR
1058ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ದೀಟೂರುMR
1059ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದೀಟೂರುMR
10510ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿMR
10511ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬುಳ್ಳಾಪುರMR
10512ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಲಯ ಕೊಂಡಜ್ಜಿMR
10513ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ 1 ಕೊಂಡಜ್ಜಿMR
10514ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 2 ಕೊಂಡಜ್ಜಿMR
10515ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಗಂಗನರಸಿMR
10516ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಗಂಗನರಸಿMR
10517ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-03 ಗುತ್ತೂರುMR
10518ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಗುತ್ತೂರುMR
10519ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2 ಗುತ್ತೂರುMR
10520ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಗುತ್ತೂರುMR
10521ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಗುತ್ತೂರುMR
10522ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಗುತ್ತೂರು ಹರಿಹರMR
10523ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರMR
10524ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 (ಗುತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ) ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರMR
10525ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 (ಗುತ್ತೂರು ಕಾಲೋನಿ) ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರMR
10526ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 1 ಎಲ್.ಹೆಚ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಹಳೇ ಹರ್ಲಾಪುರ ಹರಿಹರMR
10527ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ 1 ಹರಿಹರMR
10528ಮರಿಯಾ ನಿವಾಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹರಿಹರMR
10529ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ರೂಂ ನಂ.1 ಹರಿಹರMR
10530ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಲಾಮೋಹಲ್ಲಾ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹರಿಹರMR
10531ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂನಂ-1 ಲೋಹರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ) ಹರಿಹರ.MR
10532ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂನಂ.2 ಲೋಹರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಕುಂಬಾರ ಓಣಿ) ಹರಿಹರ.MR
10533ಅಂಜುಮನ್ ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿಯ (ರಿ) ಸುನ್ನಿ ಹನಫೀ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಹರಿಹರ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಂ ನಂ. 1 ಹರಿಹರMR
10534ಅಂಜುಮನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ (ರಿ) ಸುನ್ನೀ ಹನಫೀ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಹರಿಹರ ಸಂಸ್ಥೆ , ರೂಂ ನಂ 2 ಹರಿಹರMR
10535ಅಂಜುಮನ್-ಎ-ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ (ರಿ) ಸುನ್ನೀ ಹನಫೀ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ, ಹರಿಹರ ಸಂಸ್ಥೆ , ರೂಂ ನಂ 3 ಹರಿಹರMR
10536ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೀದಿ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹರಿಹರMR
10537ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೀದಿ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹರಿಹರMR
10538ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆಬೀದಿ.ರೂಂ.ನಂ.3 ಹರಿಹರMR
10539ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೀದಿ ರೂಂ ನಂ4 ಹರಿಹರMR
10540ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಬೀದಿ.ರೂಂ ನಂ.5 ಹರಿಹರMR
10541ಬಿರ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಹರಿಹರMR
10542ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ರೂಂ ನಂ-01 ಹರಿಹರMR
10543ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹರಿಹರMR
10544ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ, ಪಿಡ್ಲ್ಯೂಡಿ ನಂ.8 ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಹರಿಹರMR
10545ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಾರ್ಯಲಯ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ರೂಂ ನಂ.1 ಹರಿಹರMR
10546ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರರ ಕಾರ್ಯಲಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉಪವಿಭಾಗ ರೂಂ ನಂ 2 ಹರಿಹರMR
10547ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹರಿಹರMR
10548ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್‌ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಹರಿಹರMR
10549ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹರಿಹರMR
10550ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹರಿಹರMR
10551ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ -3 ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹರಿಹರMR
10552ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣ ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರMR
10553ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಜೈ ಭೀಮನಗರ ಹರಿಹರMR
10554ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಜೈ ಭೀಮ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10555ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರMR
10556ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಠಡಿ ಹರಿಹರMR
10557ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರ್ಲಾಪುರ ಹರಿಹರMR
10558ಮೈಸೂರ್ ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹರಿಹರMR
10559ಮೈಸೂರ್ ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹರಿಹರMR
10560ಮೈಸೂರ್ ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.3 ಹರಿಹರMR
10561ಮೈಸೂರ್ ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.5 ಹರಿಹರMR
10562ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ.1 ಹರಿಹರMR
10563ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ.2 ಹರಿಹರMR
10564ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಹರMR
10565ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹರಿಹರMR
10566ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಹರಿಹರMR
10567ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಆರ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10568ಡಾ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜೆ ಸಿ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10569ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10570ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10571ಧ.ರಾ.ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10572ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ-1.ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಹರಿಹರMR
10573ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ರೂ ನಂ-2 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಹರಿಹರMR
10574ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10575ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10576ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10577ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಇಂದಿರಾನಗರ ಹರಿಹರMR
10578ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10579ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹಳ್ಳದಕೇರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10580ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ರೂಂನಂ-01 ಭದ್ರಾಕಾಡಾ ಉಪವಿಭಾಗ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹರಿಹರMR
10581ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ರೂಂನಂ-02 ಭದ್ರಾಕಾಡಾ ಉಪವಿಭಾಗ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಹರಿಹರMR
10582ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಚೇರಿ ನಂ.04 ಹರಿಹರ ಶಾಖಾ ನಾಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಹರಿಹರMR
10583ಎ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಹರಿಹರMR
10584ಎ.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ -2 ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಡಾವಣೆ ಹರಿಹರMR
10585ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10586ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ರೂಂ ನಂ 2 ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10587ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ರೂಂ ನಂ 3 ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10588ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ನೀಲಕಂಠ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10589ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ನೀಲಕಂಠ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10590ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ - 1 ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10591ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ- 2 ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ ಹರಿಹರMR
10592ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಅಮರಾವತಿMR
10593ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಅಮರಾವತಿMR
10594ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಅಮರಾವತಿMR
10595ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಗ್ಗಳ್ಳಿMR
10596ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಲಸಬಾಳುMR
10597ಶ್ರೀಮತಿ ಬಣಕಾರ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕುರುವತ್ತೆಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹನಗವಾಡಿMR
10598ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಹನಗವಾಡಿMR
10599ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಹನಗವಾಡಿMR
105100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಗನಹಳ್ಳಿMR
105101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ರೂಂ.ನಂ.1 ರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
105102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ. 2 ರಾಜನಹಳ್ಳಿMR
105103ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಿಮಲಾಪುರMR
105104ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಬಿಳಸನೂರುMR
105105ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಬಿಳಸನೂರುMR
105106ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMR
105107ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಷಂಶೀಪುರMR
105108ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಷಂಷಿಪುರMR
105109ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಬೆಳ್ಳೂಡಿMR
105110ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.2 ಬೆಳ್ಳೂಡಿMR
105111ಶ್ರೀ ಪಟೇಲ್‌ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಬೆಳ್ಳೂಡಿMR
105112ಶ್ರೀ ಪಟೇಲ್‌ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಬೆಳ್ಳೂಡಿMR
105113ಶ್ರೀ ಪಟೇಲ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ.2 ಬೆಳ್ಳೂಡಿMR
105114ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳ್ಳೂಡಿMR
105115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಮತೀರ್ಥMR
105116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿMR
105117ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಗಾವಿMR
105118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಗಳಗೊಂದಿMR
105119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲುಗಿನಹೊಳೆMR
105120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಧೂಳೆಹೊಳೆMR
105121ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಕಮಲಾಪುರMR
105122ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಕಮಲಾಪುರMR
105123ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ರೂಂ ನಂ 1 ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105124ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ರೂಂ ನಂ 2 ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105125ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 1 ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105126ಬೀರೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105127ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 2 ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105128ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ (ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 1 ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105129ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾನುವಳ್ಳಿMR
105130ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬ್ಯಾಲದಹಳ್ಳಿMR
105131ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಬನ್ನಿಕೋಡುMR
105132ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಬನ್ನಿಕೋಡುMR
105133ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3 ಬನ್ನಿಕೋಡುMR
105134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಕೆ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMR
105135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಕೆ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMR
105136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಲಗನಹಳ್ಳಿMR
105137ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಕ್ಕೆಗೊಂದಿMR
105138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿMR
105139ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆMR
105140ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆMR
105141ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆMR
105142ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ ಹೊಳೆಸಿರಿಗೆರೆMR
105143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಎಳೆಹೊಳೆMR
105144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಎಳೆಹೊಳೆMR
105145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿMR
105146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿMR
105147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಪಾಳ್ಯMR
105148ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಳಲಹಳ್ಳಿMR
105149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
105150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
105151ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.4 ಕಡರನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
105152ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಯಲವಟ್ಟಿMR
105153ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಯಲವಟ್ಟಿMR
105154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಲವಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್MR
105155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ನಂದಿತಾವರೆMR
105156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ನಂದಿತಾವರೆMR
105157ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಅಂಧ್ರಕಾಲೋನಿMR
105158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡ್ಲೆಗೊಂದಿMR
105159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಸಾಲಕಟ್ಟೆMR
105160ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪುರMR
105161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಟ್ಲಕಟ್ಟೆMR
105162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ದೇವರಬೆಳೆಕೆರೆMR
105163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ದೇವರಬೆಳೆಕೆರೆMR
105164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕುಣಿಬೆಳೆಕೆರೆMR
105165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಕುಣಿಬೆಳೆಕೆರೆMR
105166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.4 ಕುಣಿಬೆಳೆಕೆರೆMR
105167ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಕುಂಬಳೂರುMR
105168ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಕುಂಬಳೂರುMR
105169ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.4 ಕುಂಬಳೂರುMR
105170ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ನಗರMR
105171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಜಿಗಳಿMR
105172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಜಿಗಳಿMR
105173ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಿಗಳಿMR
105174ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಹಾಳುMR
105175ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಹಾಳು ಕ್ಯಾಂಪ್MR
105176ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೊಕ್ಕನೂರುMR
105177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಕೊಕ್ಕನೂರುMR
105178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಕೊಕ್ಕನೂರುMR
105179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.3 ಕೊಕ್ಕನೂರುMR
105180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ವಾಸನMR
105181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ವಾಸನMR
105182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಗುಡಿMR
105183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ. ನಂ 1 ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟMR
105184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಹಿಂಡಸಘಟ್ಟMR
105185ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋವಿನಹಾಳುMR
105186ನಮ್ಮೂರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಗಿನಗೊಂದಿMR
105187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆMR
105188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಜಿ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMR
105189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಜಿ.ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿMR
105190ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ವಡೇರ ಬಸಾಪುರMR
105191ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ 1 ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105192ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105193ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3 ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2 ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105196ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ನಂ-03 ಭದ್ರಾನಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ ಯ .ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ರೂಂ ನಂ.1 ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.3 ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105200ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಇಂದಿರಾನಗರ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105202ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಇಂದಿರಾನಗರ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105203ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ ನಂ 2 ಜಿಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105204ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ ನಂ 3 ಜಿಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105205ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ ನಂ 04 ಜಿಗಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105206ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೌಸ್ ನಗರ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105207ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೌಸ್ ನಗರ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105208ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105209ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಮಲೆಬೆನ್ನೂರುMR
105210ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇನ್ ರೂಂ ನಂ-01 ಮಲೇಬೆನ್ನೂರುMR
105211ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇನ್ ರೂಂ ನಂ-02 ಮಲೇಬೆನ್ನೂರುMR
105212ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ನಿಟ್ಟೂರುMR
105213ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ನಿಟ್ಟೂರುMR
105214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದಾಪುರMR
105215ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳುMR
105216ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳದಹಳ್ಳಿMR
105217ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕ್ಲೀಪುರMR
105218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿMR
105219ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಹರಳಹಳ್ಳಿMR
105220ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಹರಳಹಳ್ಳಿMR
105221ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಹಾಲಿವಾಣMR
105222ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-2 ಹಾಲಿವಾಣMR
105223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಹಾಲಿವಾಣMR
105224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಹಾಲಿವಾಣMR
105225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
105226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿMR
105227ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಪ್ಪMR
105228ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ದಿಬ್ಬದಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.