2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1061ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿMR
1062ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳMR
1063ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳMR
1064ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ ನಂ-1 ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳMR
1065ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ರೂಂ ನಂ-2 ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳMR
1066ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಸಾಪುರMR
1067ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೊಡ್ಡ ಓಬಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿMR
1068ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬದಿಯಾನಾಯ್ಕನ ತಾಂಡMR
1069ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಹೊಸಕಡ್ಲೇಬಾಳುMR
10610ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಹೊಸಕಡ್ಲೇಬಾಳುMR
10611ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ: 1 ಮಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
10612ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ: 2 ಮಾಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
10613ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಪುಟಗನಾಳ್‌MR
10614ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಕಾಡಜ್ಜಿMR
10615ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ಕಾಡಜ್ಜಿMR
10616ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರMR
10617ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿMR
10618ಸರ್ಕಾರಿಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ರಾಂಪುರMR
10619ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ನಾಗರಕಟ್ಟೆMR
10620ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ರೂ. ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10621ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಎಲೆಬೇತೂರುMR
10622ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಎಲೆಬೇತೂರುMR
10623ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಬೇತೂರ್MR
10624ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ-ಕಲ್ಪನಹಳ್ಳಿMR
10625ಅಲ್ಪಾತಾ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಜಾ ಉಲ್ ಮುಸ್ತಫ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.1, ದಾವಣಗೆರೆMR
10626ಅಲ್ಪಾತಾ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಜಾ ಉಲ್ ಮುಸ್ತಫ ನಗರ, ರೂಂ ನಂ.2, ದಾವಣಗೆರೆMR
10627ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ ಚಿತ್ತಾನಹಳ್ಳಿMR
10628ಬಿ.ಸಿ.ಯು. ಗಂಗಮ್ಮ ಹನುಮಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್(ಅಮೃತ ನಗರ)MR
10629ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ಕಬೂದಿಹಾಳುMR
10630ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವರಹಟ್ಟಿMR
10631ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ)ಆವರಗೊಳ್ಳMR
10632ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1(ಎಡಭಾಗ)ಆವರಗೊಳ್ಳMR
10633ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ರೂ,ನಂ-2 ಆವರಗೊಳ್ಳMR
10634ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ದೊಡ್ಡಬಾತಿMR
10635ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದೊಡ್ಡಬಾತಿMR
10636ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3 ದೊಡ್ಡಬಾತಿMR
10637ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4 ದೊಡ್ಡಬಾತಿMR
10638ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-6 ದೊಡ್ಡಬಾತಿMR
10639ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀಲಾನಹಳ್ಳಿMR
10640ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇಬಾತಿMR
10641ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಗುಡ್ಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಳೇಬಾತಿMR
10642ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಗುಡ್ಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಳೇಬಾತಿMR
10643ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ:1 ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡMR
10644ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ:2 ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡMR
10645ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ:3 ಹಳೇಕುಂದುವಾಡMR
10646ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡವಾಣೆ ರೂಂ ನಂ1 ಕುಂದವಾಡ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10647ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡವಾಣೆ ರೂಂ ನಂ2 ಕುಂದವಾಡ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10648ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನಾಯಕ ಬಡವಾಣೆ ಕುಂದವಾಡ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10649ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ಅಥಣಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೇ ಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10650ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ಅಥಣಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಲೇ ಔಟ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10651ಚಿಲುಕೂರಿ ಸೀತಮ್ಮ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಂದುವಾಡ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10652ಸಂತ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 1 ವಿನೋಬನಗರ 4ನೇ ಮೇನ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10653ಸಂತ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 2 ವಿನೋಬನಗರ 4ನೇ ಮೇನ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10654ಸಂತ ಮೇರಿಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ 3 ವಿನೋಬನಗರ 4ನೇ ಮೇನ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10655ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ, ರೂಂ ನಂ 04 ದಾವಣಗೆರೆMR
10656ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಲೇಔಟ್ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನಂ.1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10657ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಲೇಔಟ್ 'ಎ' ಬ್ಲಾಕ್, ರೂಂ ನಂ.2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10658ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 4ನೇ ಮೇನ್ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಯಲ್ಲಮನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10659ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 4ನೇ ಮೇನ್ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಯಲ್ಲಮನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10660ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10661ಶ್ರೀ ಯಜಮಾನ್ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕರಿಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಬಸಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ವಿನೋಬನಗರ 9ನೇಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10662ಶ್ರೀಯಜಮಾನ್ ಬೆಳ್ಳೂಡಿ ಕರಿಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ಬಸಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ವಿನೋಬನಗರ 9ನೇಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10663ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಸಂಗಪ್ಪಬಸಪ್ಪ ಮಗಾನಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ರೂಂ ನಂ 1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10664ಸೇವಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬ್ಲಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10665ಸೇವಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪಬ್ಲಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10666ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವಿನೋಬ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10667ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.2 ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವಿನೋಬ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10668ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ.1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10669ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ.2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10670ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ.) ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
10671ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ (ರಿ.) ರೆಡ್ಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
10672ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಬಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಎಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10673ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಬಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಎಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10674ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಬಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಎಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10675ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಬಕೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಎಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ದಾವಣಗೆರೆMR
10676ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10677ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳಮ್ಮಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಮೇನ್ ರಸ್ತೆ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10678ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಜಯದೇವ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1, 1ನೇ ಮೇನ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನೋಬನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10679ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಜಯದೇವ ಮುರುಗರಾಜೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2, 1ನೇ ಮೇನ್ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನೋಬನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10680ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10681ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿನೋಬನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10682ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ 1ನೇ ಮೇನ್‌ 17ನೆ ಕ್ರಾಸ್‌ (ರೂಂ.ನಂ.1)ದಾವಣಗೆರೆMR
10683ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿನೋಬನಗರ 1ನೇ ಮೇನ್‌ 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ (ರೂಂ. ನಂ.2)ದಾವಣಗೆರೆMR
10684ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ. 17 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ವಿನೋಬನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10685ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚರ್ಚರೋಡ್‌, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10686ಬ್ಯಾಡಗಿ ಶೆಟ್ರು ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧಮ ಶಾಲೆ 4ನೇ ಮೇನ್ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10687ಮೋತಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ.1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10688ಎ.ವಿ.ಕೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಮೇನ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10689ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, (ಸ್ಟೇಡಿಯಂ) ದಾವಣಗೆರೆMR
10690ಮೋತಿ ವೀರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಿ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10691ಎ.ಎನ್.ಪಿ. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10692ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ನೀಲಮ್ಮ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಮಗಾನಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10693ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ನೀಲಮ್ಮ ಸಂಗನಬಸಪ್ಪ ಮಗಾನಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಲೇಔಟ್ ಕೊಠಡಿ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10694ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚರ್ಚರೋಡ್‌, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10695ಸಂತ ಪೌಲರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ರೂಂನಂ:1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10696ಸಂತ ಪೌಲರ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ರೂಂನಂ:2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10697ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10698ವನಿತಾ ಸಮಾಜ (ರಿ) ಸಭಾ ಭವನ ಪಿ.ಜೆ.ಬಡಾವಣೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10699ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ ಲೋಕೇಪಯೋಗಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106100ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಛೇರಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ.2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106101ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಛೇರಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ.3 ದಾವಣಗೆರೆMR
106102ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನರ್ಸರಿ, ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
106103ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಛೇರಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ.1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106104ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಛೇರಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ.4 ದಾವಣಗೆರೆMR
106105ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್‌,ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106106ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ. ರೂಂ ನಂ 1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106107ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106108ತೋಟಾದ ಗರಡಿ ವ್ಯಾಯಮ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106109ಶ್ರೀ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾಲಿಮರದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಬಿ.ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106110ಅಮರಾವತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟ್ರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ದಾವಣಗೆರೆMR
106111ಅಮರಾವತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟ್ರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106112ಅಮರಾವತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟ್ರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106113ಅಮರಾವತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಶೆಟ್ಟ್ರು ಶಾಂತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106114ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106115ಅಂಜುಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106116ಅಂಜುಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106117ಅಂಜುಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 3 ದಾವಣಗೆರೆMR
106118ಅಂಜುಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ರೂಂ ನಂ 4 ದಾವಣಗೆರೆMR
106119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ದೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ 1 ರೂಂ ನಂ 1 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ದೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ 1 ರೂಂ ನಂ 2 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ದೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ 1 ರೂಂ ನಂ 3 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106122ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ದೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ 2 ರೂಂ ನಂ 1 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106124ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಡಾಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106125ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಡಾಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106126ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3 ಡಾಂಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ದೂರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ 2 ರೂಂ ನಂ 2 17ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106128ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ರೂಂ ನಂ 1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106129ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ)ರವರ ಕಛೇರಿ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಟಿ.ಜೆ.ನಗರ ರೂಂ ನಂ 2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106130ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106131ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106132ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-03 ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106133ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಲೆನಿನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106134ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಲೆನಿನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106135ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ್ತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106136ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ್ತಿಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106137ಅದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106138ಅದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106139ಅದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106140ಸಪ್ತಗಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೌನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ 1 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106141ಸಪ್ತಗಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಮೌನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ 2 ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106142ಹರಿಹರ ಚರಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಲಿ. ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106143ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106144ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ವಸತಿಯುತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106145ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106146ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106147ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106148ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಶಿವುಕುಮಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106149ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಶಿವುಕುಮಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106150ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಣಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106151ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಶಿವುಕುಮಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ದಾವಣಗೆರೆMR
106152ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಶಿವುಕುಮಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 ದಾವಣಗೆರೆMR
106153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹಳೇ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106154ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106155ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋಶಾಲೆ ಅವರಗೆರೆ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106156ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಛೇರಿ, ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ( ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ) ದಾವಣಗೆರೆMR
106157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಅವರಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106158ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಅವರಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3 ಅವರಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 4 ಅವರಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಿ.ಬಸವನಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಅವರಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಮಿಲ್ ಕಾಲೋನಿ ತೋಳಹುಣಸೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106163ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆಂಜನೇಯ ಮಿಲ್ ಕಾಲೋನಿ ತೋಳಹುಣಸೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106164ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ಎಚ್-4 ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106165ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎನ್ಎಚ್-4 ಬೈಪಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಎದರು, ದಾವಣಗೆರೆMR
106167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2 ,ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಎದರು ,ದಾವಣಗೆರೆMR
106168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಶ್ರೀಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಾವಣೆ (ಎಸ್ ಓ ಜಿ) ದಾವಣಗೆರೆMR
106169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಶ್ರೀಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಾವಣೆ (ಎಸ್ ಓ ಜಿ) ದಾವಣಗೆರೆMR
106170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಶ್ರೀಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಾವಣೆ (ಎಸ್ ಓ ಜಿ) ದಾವಣಗೆರೆMR
106171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಶ್ರೀಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಡಾವಣೆ (ಎಸ್ ಓ ಜಿ) ದಾವಣಗೆರೆMR
106172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.3 ,ಶ್ರೀ ರಾಮನಗರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್‌ ಏರಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದ ಎದರು ,ದಾವಣಗೆರೆMR
106173ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಸೃಷ್ಠಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನರ್ಸರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 1 ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106174ದಿಕ್ಸೂಚಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಸೃಷ್ಠಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನರ್ಸರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 2 ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಂ. ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106175ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106176ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106177ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106178ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106179ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106180ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106181ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106182ಶ್ರೀ ವೀರಮಹೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಮೌಂಟ್ ಎವರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಬಾವಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.MR
106183ಶ್ರೀ ವೀರಮಹೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಮೌಂಟ್ ಎವರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಬಾವಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.MR
106184ಶ್ರೀ ವೀರಮಹೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ), ಮೌಂಟ್ ಎವರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಬಾವಾಜಿ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.MR
106185ನೇತಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106186ನೇತಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106187ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ,ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ರೂಂ ನಂ-4 ದಾವಣಗೆರೆMR
106189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಡಾವಣೆ , ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ , ರೂಂನಂ1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಡಾವಣೆ , ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ , ರೂಂ ನಂ 5 ದಾವಣಗೆರೆMR
106191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಡಾವಣೆ ರೂ ನಂ. 02 ದಾವಣಗೆರೆMR
106192ನೇತಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಬಡಾವಣೆ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭದ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ-01 ದಾವಣಗೆರೆMR
106194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭದ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106195ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.5 ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.1 ಭದ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106196ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ನಂ.5 ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.2 ಭದ್ರಾ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
106197ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ನಂ.1, ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106198ಸಹಾಯಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ನಂ.1,ಭದ್ರಾ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ರೂಂ ನಂ.2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106199ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106200ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106201ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5 ದಾವಣಗೆರೆMR
106202ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 ದಾವಣಗೆರೆMR
106203ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಟನ್ ಮಾರ್ಕಟ್ ಲೆನಿನ್ ನಗರ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 ದಾವಣಗೆರೆMR
106204ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.) ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಾಂ ಲೆನಿನ್ ನಗರ, 3 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
106205ವಿನಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.) ಜಿ.ಎಂ. ನರ್ಸರಿ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೂಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106206ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಭವನ, ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ 7ನೇ ಮೇನ್‌ ದಾವಣಗೆರೆMR
106207ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ಕಛೇರಿ. ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್‌ 6 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106208ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಈಜುಕೊಳ ಕಟ್ಟಡ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106209ವಿನಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ.) ಜಿ.ಎಂ. ನರ್ಸರಿ ಪಿ.ಇ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಥಣಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೂಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106210ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106211ಬಾಪೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಸಿಬಿಎಇ) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 10ಎ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
106212ಬಾಪೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಸಿಬಿಎಇ) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 9 ಬಿ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
106213ಬಾಪೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಸಿಬಿಎಇ) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 10ಬಿ ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
106214ಬಾಪೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಸಿಬಿಎಇ) ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 11 ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
106215ಹಳ್ಳಿಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ.ನಂ.1 ,ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣಿ.3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106216ಹಳ್ಳಿಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ.ನಂ.04 ,ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣಿ.3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106217ಹಳ್ಳಿಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ.ನಂ.2,ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣಿ.3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106218ಹಳ್ಳಿಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ರೂಂ.ನಂ.3,ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣಿ.3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106219ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ಮಹೇಶ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106220ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ಮಹೇಶ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 ದಾವಣಗೆರೆMR
106221ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) ಮಹೇಶ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ರೀ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106222ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106223ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106224ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106225ಎಂ ಇ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನರ್ಸರಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106226ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಉಪವಿಭಾಗ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106227ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106228ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾಗನೂರು ರಾಜಶೇಖರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
106229ಶ್ರೀಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106230ಶ್ರೀಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106231ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ ತರಳಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106232ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ,ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ ತರಳ ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ರೂ ನಂ.2 ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106233ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬಸವಮಂಟಪ್ಪ ತರಳುಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
106234ಮಾಗನೂರು ಬಸಪ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬಸವಮಂಟಪ್ಪ ತರಳುಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
106235ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾ ಸಮಾಜ ಬಾಪೂಜಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
106236ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ನಾಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106237ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ನಾಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106238ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ನಾಗನೂರು ರಸ್ತೆ ಶಾಬನೂರು ದಾವಣಗೆರೆMR
106239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಶಾಬನೂರು ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಶಾಬನೂರು ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
106241ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಸಕುಂದುವಾಡMR
106242ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹೊಸಕುಂದುವಾಡMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.