2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
1071ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕರೂರುMR
1072ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಯರಗುಂಟೆMR
1073ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಯರಗುಂಟೆMR
1074ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1,ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ, ದಾವಣಗೆರೆMR
1075ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-3,ಎಸ್.ಜೆ.ಎಂ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ, ದಾವಣಗೆರೆMR
1076ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ),ಎಸ್,ಜೆ ಎಂ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ, ದಾವಣಗೆರೆMR
1077ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಎಸ್,ಜೆ ಎಂ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ, ದಾವಣಗೆರೆMR
1078ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಎಸ್,ಎಸ್,ಜೆ ಎಂ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ, ದಾವಣಗೆರೆMR
1079ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-4 ಎಸ್,ಜೆ ಎಂ ನಗರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ತೋಟ, ದಾವಣಗೆರೆMR
10710ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್,ಪಿ,ಎಸ್ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ರೂಂ ನಂ-2 ಬೂದಾಳ್ ರೋಡ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
10711ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಎಸ್ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10712ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಸ್‌ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ 04 ದಾವಣಗೆರೆMR
10713ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಸ್‌ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಕೊಠಡಿ 2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10714ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಸ್‌ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂನಂ-5 ದಾವಣಗೆರೆMR
10715ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್‌ ಪಿ ಎಸ್‌ ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ 03 ದಾವಣಗೆರೆMR
10716ಡಾನ್ ಭಾಸ್ಕೊ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಿಷನ್, ಸುಪ್ರಭಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10717ಡಾನ್ ಭಾಸ್ಕೊ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಿಷನ್, ಸುಪ್ರಭಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ವಸತಿಯುತ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10718ಎಸ್,ಎಂ,ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10719ಎಸ್,ಎಂ,ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10720ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10721ನಂದ ಗೋಕುಲ ನರ್ಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ) ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10722ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಎಸ್,ಪಿ,ಎಸ್ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಬೂದಿಹಾಳ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10723ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ಎಸ್,ಪಿ,ಎಸ್ ನಗರ 1ನೇ ಹಂತ ಬೂದಿಹಾಳ್ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10724ಶ್ರೀ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಕೇರಿ ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10725ಶ್ರೀ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮುಪ್ಪಣ್ಣ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುರುಬರ ಕೇರಿ ಬೂದಾಳ್ ರಸ್ತೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10726ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಪೇಟೆ, ಕುರುಬರ ಕೇರಿ, ಬೀರಪ್ಪನ ಕಣ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10727ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಪೇಟೆ, ಕುರುಬರ ಕೇರಿ, ಬೀರಪ್ಪನ ಕಣ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10728ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ, ಚೌತ್ ಮನೆ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆMR
10729ಶ್ರೀ ಮತಿ ಚಿರಡೋಣಿ ಕಮಲಮ್ಮ ವೈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
10730ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿರಡೋಣಿ ಕಮಲಮ್ಮ ವೈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10731ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಜಾಲಿನಗರMR
10732ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಜಾಲಿನಗರದಾವಣಗೆರೆMR
10733ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-4 ಜಾಲಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10734ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-5 ಜಾಲಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10735ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಜಾಲಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10736ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಜಾಲಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10737ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10738ದಿವ್ಯಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರ ರೂಂ ನಂ-1, ಶಿವಾಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10739ಶ್ರೀ ಮತಿ ಚಿರಡೋಣಿ ಕಮಲಮ್ಮ ವೈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10740ಶ್ರೀ ಮತಿ ಚಿರಡೋಣಿ ಕಮಲಮ್ಮ ವೈ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10741ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಶಿಬಾರ ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10742ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿಬಾರ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10743ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-3 ಜಾಲಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10744ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ 2ನೇ ಮೇನ್ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಜಾಲಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10745ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ ಸುರೇಶ್ ನಗರ, 2ನೇ ಮೇನ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10746ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಮಸೀದಿ ಹಿಂಭಾಗ ಸುರೇಶ್ ನಗರ, 2ನೇ ಮೇನ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10747ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಊರು ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10748ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಊರು ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10749ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಹಳೇಪೇಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10750ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಹಳೇಪೇಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10751ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಊರು ದುಗ್ಗಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
10752ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಎಸ್,ಕೆ,ಪಿ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆMR
10753ಚನ್ನಗಿರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ವನಜಾಕ್ಷಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ-2 ಎಸ್,ಕೆ,ಪಿ ರಸ್ತೆ, ಉತ್ತರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆMR
10754ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೂದಿಹಾಳ್MR
10755ಶ್ರೀ ಹರಳಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಎಸ್,ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೈಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10756ಶ್ರೀ ಹರಳಯ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಎಸ್,ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೈಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-4 ದಾವಣಗೆರೆMR
10757ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಅಂಭೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೈಲಾಸ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10758ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗಾಂಧಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10759ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10760ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10761ವಿನಾಯಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನರ್ಸರಿ ಹಾಗೂ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ (ಆಂಗ್ಲ) ಶಾಲೆ ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ರೋಡ್, ದಾವಣಗೆರೆMR
10762ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10763ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಭಾಷನಗರ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10764ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಭಾಷನಗರ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-5 ದಾವಣಗೆರೆMR
10765ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಭಾಷನಗರ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10766ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಭಾಷನಗರ 12ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10767ಡಾ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂನಂ 1 ಬಾಷಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10768ಡಾ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂನಂ 2 ಬಾಷಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10769ಡಾ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್‌ ರೂಂನಂ 3 ಬಾಷಾನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10770ಮಿಲ್ಲತ್ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಭಾಷನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10771ಮಿಲ್ಲತ್ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಭಾಷನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10772ಮಿಲ್ಲತ್ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-4 ಭಾಷನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10773ಅಲ್ಪತಾ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಜಾ ಉಲ್ಲಾ ಮುಸ್ತಫಾ ನಗರ ರೂಂ ನಂ.4 ದಾವಣಗೆರೆMR
10774ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ) ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10775ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ) ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10776ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10777ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10778ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10779ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10780ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10781ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
10782ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಸ್,ಎಸ್,ಎಂ ನಗರ ರೂಂ ನಂ-4 ದಾವಣಗೆರೆMR
10783ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಕ್ಕಿಬಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10784ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಡಕ್ಕಿಬಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10785ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಇ ಎಸ್‌ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಬಾಗ, ಸರ್‌ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ನಗರ ರೂಂ.ನಂ.1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10786ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಇ ಎಸ್‌ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಬಾಗ, ಸರ್‌ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ನಗರ ರೂಂ.ನಂ.2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10787ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10788ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10789ಮಿಲ್ಲತ್ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3 ಭಾಷನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
10790ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆ ಕೆ ಕಾಲೋನಿ, ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10791ಶ್ರೀ ಕೋಗುಂಡಿ ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗಿರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಆನೆಕೊಂಡ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10792ಎಸ್.ಎಸ್ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್, ರೂಂ ನಂ-5 ದಾವಣಗೆರೆMR
10793ಶ್ರೀ ಕೋಗುಂಡಿ ಬಕ್ಕಯ್ಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗಿರಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಆನೆಕೊಂಡ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
10794ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆ ಮುತ್ತು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಒಳಗಡೆ ಜಗಳೂರುರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
10795ಬೇತೂರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಬೇತೂರು ಬಸಪ್ಪ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಬೇತೂರು ರೋಡ್ ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆMR
10796ಬೇತೂರು ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀಲಮ್ಮ ಬೇತೂರು ಬಸಪ್ಪ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಬೇತೂರು ರೋಡ್ ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆMR
10797ಶ್ರಿ ಬಂಕಾಪುರದ ನಂಜುಡಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
10798ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಗರ, ಬೀಡಿ ಲೇ ಔಟ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
10799ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
107100ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
107101ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107102ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕಿಯರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107103ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 (ಅಹಮ್ಮದ್ ನಗರ) ಆಜಾದ್ ನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107104ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಬಾಲಕರ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 (ಅಹಮ್ಮದ್ ನಗರ) ಆಜಾದ್ ನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107105ಸನ್-ಶೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-1 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಹಳೇ ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107106ಸನ್-ಶೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-2 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಹಳೇ ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107107ಸನ್-ಶೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-3 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಹಳೇ ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಕೇರಿ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
107109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಕೇರಿ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
107110ಜಿ.ಕೆ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಭಾಷಾನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107111ಜಿ.ಕೆ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.3 ಭಾಷಾನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107112ಜಿ.ಕೆ. ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.4 ಭಾಷಾನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107113ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆಜಾದ್ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107114ಗುಲಿಸ್ತಾ-ಎ-ಮುಸ್ತಫಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು) ಆಜಾದ್ ನಗರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107115ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಜಾದ್ ನಗರ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
107116ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಅಜಾದ ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ರೂಂ ನಂ-02 ದಾವಣಗೆರೆMR
107117ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆMR
107118ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3 ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆMR
107119ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊಟ್ರ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಆನೆಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆMR
107120ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಬಸಾಪುರMR
107121ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಬಸಾಪುರMR
107122ಶ್ರೀ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿ ಶರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎನ್ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಬಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107123ಸರ್ಕಾರಿ ತೆಮಿಳ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
107124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-3 ದಾವಣಗೆರೆMR
107125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
107126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರೂಂ ನಂ-2 ದಾವಣಗೆರೆMR
107127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-4 ಭಾರತ್ ಕಾಲೋನಿ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107128ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ (ಐಪಿಪಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು) ಹೆಚ್ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107129ಶ್ರೀ ಕೆರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬೂರು ಬಸಪ್ಪ ನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107130ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಂ ನಂ-1, ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107131ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಂ ನಂ-2 ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107132ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರೂಂ ನಂ-3, ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107133ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಙಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಮಾಂಟೇಸೊರಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಕಿರುವಾಡಿ ಲೇಔಟ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107134ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ನಿಗಮ , ಶಾಖಾ ಕಛೇರಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಲಿಗಾರ್ ಶಿವಪ್ಪ ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107135ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ರೋಡ್ ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107136ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕರ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಪಿ.ಬಿ.ರೋಡ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107137ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಮ್ಮ ಡಿ,ಎಂ ಹಾನಗೋಡಿ ಮಠ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲಾಲಬಹದ್ದೂರು ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ರೂಂ ನಂ-1 ದಾವಣಗೆರೆMR
107138ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಶೇಖರಪ್ಪ ನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107139ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಶೇಖರಪ್ಪ ನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107140ಮುದೇಗೌಡ್ರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
107141ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
107142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿ .ಇ.ಓ. ಕಚೇರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಕೆ ಆರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107143ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿ ಇ,ಓ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರ್ಕೇಟ್ ದಾವಣಗೆರೆMR
107144ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಳೀಕಾದೇವಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
107145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆMR
107146ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-3 ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆMR
107147ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107148ಉನ್ನತೀಕರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಚಾಮರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107149ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-4 ಚಾಮರಾಜ್ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107150ಮುದೇಗೌಡ್ರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬಾಲಕಿಯರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಕೆ.ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆMR
107151ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಎ.ಆರ್‌.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ.ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ1 ಅಮರಪ್ಪನತೋಟ ಆರ್‌ ಎಂ ಸಿ ರೋಡ್‌ ದಾವಣಗೆರೆMR
107152ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಎ.ಆರ್‌.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ.ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ2 ಅಮರಪ್ಪನ ತೋಟ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಆರ್‌ ಎಂ ಸಿ ರೋಡ್‌ ದಾವಣಗೆರೆMR
107153ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಆರ್‌ ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107154ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಠಡಿ ಆರ್‌ ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107155ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ, ಶಾಲೆ ಆರ್.ಎಂ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ಆನೆಕೊಂಡ, ಬಿ,ಡಿ,ಓ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ವಲಯ) ರೂಂ ನಂ-1 ನರಸರಾಜ್ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 (ಉತ್ತರ ವಲಯ) ನರಸರಾಜ್ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107158ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಳ್ಳೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-1 ಬಸವರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107159ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಳ್ಳೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-3 ಬಸವರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107160ಸನ್-ಶೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ-5 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಹಮದ್ ನಗರ ಹಳೇ ಬೇತೂರು ರಸ್ತೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107161ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಮತಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಳ್ಳೂರು ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ಬಸವರಾಜ ಪೇಟೆ ದಾವಣಗೆರೆMR
107162ಶ್ರೀ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಪಾತಾಳಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107163ಶ್ರೀ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-2 ಪಾತಾಳಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107164ಶ್ರೀ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ (ರಿ) ಶ್ರೀ ಜೀಜಾ ಮಾತಾ ಕಿರಿಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ-3 ಪಾತಾಳಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107165ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಕೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
107166ಗೋಕುಲ ಯುವಕರ ಸಂಘ (ರಿ) ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಚಲುವಾದ ಕೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆMR
107167ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಂಡದ ರಸ್ತೆ, ಜಾಲಿನಗರ ದಾವಣಗೆರೆMR
107168ಜೈ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ, ಮ್ಯಾಸಬೇಡರಕೇರಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
107169ನಗರಸಭಾ ವಾಚನಾಲಯ 4ನೇ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ವಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ದಾವಣಗೆರೆMR
107170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಗಡಿಯಾರದ ಕಂಬ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ದಾವಣಗೆರೆMR
107171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂನಂ.1 ಜರೀಕಟ್ಟೆMR
107172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಜರೀಕಟ್ಟೆMR
107173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1 ನಾಗನೂರುMR
107174ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ನಾಗನೂರುMR
107175ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-1 ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
107176ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.2 ಶಿರಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆMR
107177ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ) ಬೆಳವನೂರುMR
107178ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂನಂ 1 ಬೆಳವನೂರು ಹೊಸಬಡಾವಣೆMR
107179ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಬೆಳವನೂರು ಹೊಸಬಡಾವಣೆMR
107180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳವನೂರು ತರಳುಬಾಳು ನಗರMR
107181ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಂದ್ರೇನಹಳ್ಳಿMR
107182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್MR
107183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.1 ತುರ್ಚಗಟ್ಟMR
107184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.2 ತುರ್ಚಗಟ್ಟMR
107185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ. 3 ತುರ್ಚಗಟ್ಟMR
107186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ಹೊಸ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿMR
107187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜವಳಗಟ್ಟMR
107188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹಳೆಬಿಸಲೇರಿMR
107189ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಳೇಬಿಸಲೇರಿMR
107190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಬಿಸಲೇರಿMR
107191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01 ಮುದಹದಡಿMR
107192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-02 ಮುದಹದಡಿMR
107193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-2 ಬಲ್ಲೂರುMR
107194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿರಗಾನಹಳ್ಳಿMR
107195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿMR
107196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಟ್ಲಕಟ್ಟೆMR
107197ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹದಡಿMR
107198ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-1 ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಹದಡಿMR
107199ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-2 ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಹದಡಿMR
107200ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ-3ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಹದಡಿMR
107201ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 1 ಕೈದಾಳೆMR
107202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 2 ಕೈದಾಳೆMR
107203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ 3 ಕೈದಾಳೆMR
107204ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈದಾಳೆ ಕ್ಯಾಂಪ್MR
107205ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿರಿಯಾಪುರMR
107206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ.1 ಕುಕ್ಕವಾಡMR
107207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.2 ಕುಕ್ಕವಾಡMR
107208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.3 ಕುಕ್ಕವಾಡMR
107209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕೊಳೇನಹಳ್ಳಿMR
107210ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೊಳೇನಹಳ್ಳಿMR
107211ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾಗರಸನಹಳ್ಳಿMR
107212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಜಡಗನಹಳ್ಳಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.