2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮುಂಡಗನೂರMR
222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಮುಂಡಗನೂರMR
223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಲೂರMR
224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಲೂರMR
225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಹಂಚಿನಾಳMR
226ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರಬಕವಿMR
227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪತ್ರಾಸ್‌ ಶೆಡ್‌) ಗಿರಗಾಂವ ಪು.ಕೆMR
228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪತ್ರಾಸ ಶೇಡ್‌, ಗುಡದಿನ್ನಿ ಪುಕೇMR
229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಬಾಡಗಿMR
2210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಬಾಡಗಿMR
2211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಇನಾಂ ಹಂಚಿನಾಳMR
2212ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಇನಾಂ ಹಂಚಿನಾಳMR
2213ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೂರ ಆರ್ ಸಿMR
2214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಸೊನ್ನ ಆರ್ ಸಿMR
2215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಸೊನ್ನ ಆರ್ ಸಿMR
2216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ,ಸೊನ್ನ ಆರ್ ಸಿMR
2217ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ 01 ಢವಳೇಶ್ವರ ಆರ್ ಸಿMR
2218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಢವಳೆಶ್ವರ ಆರ್ ಸಿMR
2219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗರಡದಿನ್ನಿ ಆರ್ ಸಿMR
2220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೊರ್ತಿ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್-2MR
2221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊರ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್-2MR
2222ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಆರ್.ಸಿMR
2223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ ಆರ್ ಸಿMR
2224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಜಿMR
2225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಳಬಾಳMR
2226ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಗಲಗಲಿMR
2227ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಗಲಗಲಿMR
2228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ,ಗಲಗಲಿMR
2229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,ಗಲಗಲಿMR
2230ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಗಲಗಲಿMR
2231ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ.ಪೂರ್ವಭಾಗ ಗಲಗಲಿMR
2232ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಗಲಗಲಿMR
2233ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಗಲಗಲಿMR
2234ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಲಗಲಿMR
2235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ ಅಮಲಝರಿMR
2236ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ,ಅಮಲಝರಿMR
2237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಮಲಝರಿMR
2238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಯಡಹಳ್ಳಿMR
2239ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಡಹಳ್ಳಿMR
2240ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಡಹಳ್ಳಿMR
2241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಯಡಹಳ್ಳಿMR
2242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸನಾಳMR
2243ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಸನಾಳMR
2244ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಿಸನಾಳMR
2245ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ ತೆಗ್ಗಿMR
2246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶಿವಾಪೂರ(ತೆಗ್ಗಿ)MR
2247ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಭಾಗ ತೆಗ್ಗಿMR
2248ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ತೆಗ್ಗಿMR
2249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾMR
2250ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
2251ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
2252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಂಡಾMR
2253ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
2254ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪೂರMR
2255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಬಾಗ,ನಾಗರಾಳMR
2256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂತಿಕಲ್ಲMR
2257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಬಾಗ ನಾಗರಾಳMR
2258ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಾಗರಾಳMR
2259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗರಾಳ ತಾಂಡಾMR
2260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಸಿMR
2261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಸಿMR
2262ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಹೆಗ್ಗೂರ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ ನಂ:1,MR
2263ಸರಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ ಕೋಣೆ .ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್ ಆರ್, ಆರ್ ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌-1MR
2264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗೂರ ಹೆಗ್ಗೂರ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್-1MR
2265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಪು.ಕೇಂದ್ರ, ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌-2MR
2266ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೆಯ ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿMR
2267ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್MR
2268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣಿ ನಂ-1 ಗಿರಿಸಾಗರMR
2269ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಗಿರಿಸಾಗರMR
2270ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಗಿರಿಸಾಗರMR
2271ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಗಿರಿಸಾಗರMR
2272ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗ ಗಿರಿಸಾಗರMR
2273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಗಂಡಿMR
2274ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ,ಬೀಳಗಿMR
2275ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಳಗಿMR
2276ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.6,ಬೀಳಗಿMR
2277ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.8,ಬೀಳಗಿMR
2278ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.12,ಬೀಳಗಿMR
2279ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.14,ಬೀಳಗಿMR
2280ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಬೀಳಗಿMR
2281ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಬೀಳಗಿMR
2282ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೀಳಗಿMR
2283ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಬೀಳಗಿMR
2284ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ:1, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಬೀಳಗಿMR
2285ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬೀಳಗಿMR
2286ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೀಳಗಿMR
2287ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಬೀಳಗಿMR
2288ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಬೀಳಗಿMR
2289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಬೀಳಗಿMR
2290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಮನ್ನಿಕೇರಿMR
2291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮನ್ನಿಕೇರಿMR
2292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೆಕ ಕಟ್ಟಡ,ಮನ್ನಿಕೇರಿMR
2293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕಂದಗಲ್ಲMR
2294ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರಕಬ್ಬಿMR
2295ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಪು.ಕೇMR
2296ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಪು ಕೆMR
2297ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾದರದಿನ್ನಿ ಆರ್ ಸಿMR
2298ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4,ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸಿMR
2299ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ತೋಳಮಟ್ಟಿMR
22100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ತೋಳಮಟ್ಟಿMR
22101ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಸುನಗMR
22102ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ, ಸುನಗMR
22103ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸುನಗMR
22104ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸುನಗMR
22105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುನಗ ತಾಂಡಾ ನಂ-1MR
22106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುನಗ ತಾಂಡಾ ನಂ.1, ಬಲಬಾಗMR
22107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುನಗ ತಾಂಡಾ ನಂ.2MR
22108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಜಾನಮಟ್ಟಿMR
22109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಜಾನಮಟ್ಟಿMR
22110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಜಾನಮಟ್ಟಿMR
22111ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ-1MR
22112ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಅರಕೇರಿMR
22113ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಅರಕೇರಿMR
22114ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅರಕೇರಿMR
22115ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಅರಕೇರಿMR
22116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಕೇರಿ ತಾಂಡಾMR
22117ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಬಲಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿMR
22118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿMR
22119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿMR
22120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೆMR
22121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೆMR
22122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಕಾತರಕಿMR
22123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಕಾತರಕಿMR
22124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಾತರಕಿMR
22125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆMR
22126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಶಿರಗುಪ್ಪಿMR
22127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಶಿರಗುಪ್ಪಿMR
22128ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿMR
22129ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿMR
22130ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿMR
22131ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿMR
22132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದರಗಿMR
22133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಬಾವಲತ್ತಿMR
22134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬಾವಲತ್ತಿMR
22135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋವಳ್ಳಿMR
22136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್MR
22137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್MR
22138ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇMR
22139ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇMR
22140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇMR
22141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇMR
22142ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿMR
22143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ, ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿMR
22144ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೆರಕಲ್ಲ ಪು.ಕೇMR
22145ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೆರಕಲ್ಲ ಪು.ಕೇMR
22146ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡಭಾಗ ಹೆರಕಲ್ಲ ಪು.ಕೇMR
22147ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿMR
22148ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬಾಗ, ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿMR
22149ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಯಂಕಂಚಿ ಪು ಕೆMR
22150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 (ಸಿಂದಗಿ),ಸೀಮಿಕೇರಿ ಪು ಕೆMR
22151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕಂದಾಪೂರMR
22152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕಂದಾಪೂರMR
22153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 6,ಸಿಂದಗಿ(ಸೀಮಿಕೇರಿ)R CMR
22154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋರಕೊಪ್ಪMR
22155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಕ್ಕರಗುಂದಿMR
22156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಯಡಹಳ್ಳಿMR
22157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಯಡಹಳ್ಳಿMR
22158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಛಬ್ಬಿ ಪು ಕೆMR
22159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಛಬ್ಬಿ ಪು ಕೆMR
22160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸೊಕನಾದಗಿMR
22161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸೋಕನಾದಗಿMR
22162ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ದೇವನಾಳMR
22163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ದೇವನಾಳMR
22164ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಸಂಶಿMR
22165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿMR
22166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕಲಗಿMR
22167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಗಟ್ಟಿMR
22168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾರದಾಳMR
22169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನದಿನ್ನಿMR
22170ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿMR
22171ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಕೇಸನೂರ),ಸೀಮಿಕೇರಿ ಪು ಕೆMR
22172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುರನಾಳ) ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸೀಮಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ-2MR
22173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುರನಾಳ) ಸೀಮಿಕೇರಿ ಆರ್‌ ಸಿ-2MR
22174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-4 ವೀರಾಪೂರMR
22175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೋಟದ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಮುರನಾಳMR
22176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಗದ್ದನಕೇರಿMR
22177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಗದ್ದನಕೇರಿMR
22178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಗದ್ದನಕೇರಿMR
22179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗದ್ದನಕೇರಿMR
22180ಶ್ರೀ ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಗದ್ದನಕೇರಿMR
22181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್MR
22182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ (ದುರ್ಗಾನಗರ)MR
22183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ (ದುರ್ಗಾನಗರ)MR
22184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸೀಮಿಕೇರಿMR
22185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಸೀಮಿಕೇರಿMR
22186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ತುಳಸಿಗೇರಿMR
22187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ತುಳಸಿಗೇರಿMR
22188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ತುಳಸಿಗೇರಿMR
22189ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಳಸಿಗೇರಿMR
22190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪMR
22191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕಲಾದಗಿMR
22192ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಲಾದಗಿMR
22193ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿMR
22194ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಲಾದಗಿMR
22195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿMR
22196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿMR
22197ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿMR
22198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕಲಾದಗಿMR
22199ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6,ಕಲಾದಗಿMR
22200ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.7,ಕಲಾದಗಿMR
22201ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಾದಗಿMR
22202ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಾದಗಿMR
22203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿMR
22204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿMR
22205ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿMR
22206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳಸಕೊಪ್ಪMR
22207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿMR
22208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿMR
22209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿMR
22210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ.ನಂ.5 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಿರೇಶಲ್ಲಿಕೇರಿMR
22211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗನ ಬೂದಿಹಾಳMR
22212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿMR
22213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿMR
22214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕಗಲಗೊಂಬMR
22215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕಗಲಗೊಂಬMR
22216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಸೂಳಿಕೇರಿMR
22217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸೂಳಿಕೇರಿMR
22218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಸೂಳಿಕೇರಿMR
22219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಹೂಲಗೇರಿMR
22220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಹೂಲಗೇರಿMR
22221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದಕೇರಿMR
22222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಜಲಗೇರಿMR
22223ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಜಲಗೇರಿMR
22224ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಭಾಗ ನೀರಬೂಧಿಹಾಳMR
22225ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ನೀರಬೂದಿಹಾಳMR
22226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎMR
22227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಂಡಿಗೇರಿMR
22228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಯಂಡಿಗೇರಿMR
22229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮನೇರಿ ಇನಾಂMR
22230ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪMR
22231ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪMR
22232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅನವಾಲMR
22233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅನವಾಲMR
22234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅನವಾಲMR
22235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಬಂದಕೇರಿMR
22236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಜಲಗೇರಿ ತಾಂಡಾMR
22237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಜಲಗೇರಿ ತಾಂಡಾMR
22238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂMR
22239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗಸನಕೊಪ್ಪMR
22240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳಗಿMR
22241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆMR
22242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀಪರಮಟ್ಟಿMR
22243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈನಕಟ್ಟಿMR
22244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಗನೂರMR
22245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಕೀರ ಬೂದಿಹಾಳMR
22246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರೇನೂರ ತಾಂಡಾ-2MR
22247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಂಕಂಚಿMR
22248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆ ಮಣಿನಾಗರMR
22249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರೆನೂರMR
22250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರೆನೂರ ತಾಂಡಾ-1MR
22251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಂಚಲಕಟ್ಟಿMR
22252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಂಚನಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾMR
22253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹವಳಕೋಡMR
22254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಗವಾಡMR
22255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ಳಿಕಿಂಡಿMR
22256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹನಮನೇರಿ (ಸರಕಾರ)MR
22257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿMR
22258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಇನಾಂMR
22259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಇನಾಂMR
22260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಲಕುರ್ಕಿMR
22261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಕುರ್ಕಿMR
22262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಕುರ್ಕಿMR
22263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನ ಹಲಕುರ್ಕಿMR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.