2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿMR
232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿMR
233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಸಗೇರಿMR
234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪMR
235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕಟಗೇರಿMR
236ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಟಗೇರಿMR
237ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಟಗೇರಿMR
238ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಕಟಗೇರಿMR
239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಂಗರಗಿMR
2310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಂಗರಗಿMR
2311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಿಬೂದಿಹಾಳMR
2312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗಾಪೂರMR
2313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದನಗಡMR
2314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಜಿನವಾರಿMR
2315ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಿಮ್ಮಸಾಗರMR
2316ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ತಿಮ್ಮಸಾಗರMR
2317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳದೂರMR
2318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳದೂರMR
2319ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2320ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2321ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2322ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2323ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2324ಎಸ್ ಆರ್ ವಸ್ರ್ತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2325ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2326ಶ್ರೀ ಮುರಘರಾಜೆಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2327ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳ ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2328ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳ (ರ) ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2329ಸರಸ್ವತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ,ಹ.ಆಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2330ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ.ಹ,ಆಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2331ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2332ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2333ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2334ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2335ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2336ಬಾಶಲ್‌ ಮಿಶಿನ್‌ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2337ಬಾಶಲ್‌ ಮಿಶಿನ್‌ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2338ಸೈಂಟ್‌ ಝವೀಯರ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2339ಸೈಂಟ್‌ ಝವೀಯರಸ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2340ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2341ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2342ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2343ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಂಡಾರಿ ಕಲಾ ಆರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2344ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಂಡಾರಿ ಕಲಾ ಆರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 12 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2345ಎಸ್ ಎಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಲಾ ಆರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 14,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2346ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2347ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2348ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2349ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡMR
2350ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಟಿಕಲ್ಲMR
2351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಟಿಕಲ್MR
2352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಿಕಲ್MR
2353ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತೆಗ್ಗಿMR
2354ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೆಲವಡಿMR
2355ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ರೋಡ್ ಕೆಲವಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್MR
2356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳMR
2357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಣಕೊಪ್ಪMR
2358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಣಕೊಪ್ಪMR
2359ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೆರೂರMR
2360ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೆರೂರMR
2361ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆರೂರMR
2362ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆರೂರMR
2363ಶ್ರೀ ಚರಂತಿಮಠ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೂರMR
2364ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಳಪೇಟ ಕೆರೂರMR
2365ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,(ಹಳಪೇಟ) ಕೆರೂರMR
2366ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್‌. ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆರೂರMR
2367ಶ್ರೀ ಎ .ಸಿ ಘಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆರೂರMR
2368ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನೆಹರೂನಗರ) ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕೆರೂರMR
2369ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ನೆಹರೂ ನಗರ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೆರೂರMR
2370ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆರೂರMR
2371ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೆರೂರMR
2372ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಎದುರಿಗೆ. ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ ,ಕೆರೂರMR
2373ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಎದುರಿಗೆ. ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ ,ಕೆರೂರMR
2374ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೆರೂರMR
2375ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕೆರೂರMR
2376ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೆರೂರ (ಬೆಳಗಂಟಿ)MR
2377ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಹಾಲಿಗೇರಿMR
2378ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಾಲಿಗೇರಿMR
2379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಡ್ಡೇರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMR
2380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರಡ್ಡೆರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರMR
2381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡMR
2382ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡMR
2383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಡರಬೂದಿಹಾಳMR
2384ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಂಸನೂರMR
2385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಂಸನೂರMR
2386ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತೋಗುಣಶಿMR
2387ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತೋಗುಣಶಿMR
2388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಘಾಪೂರMR
2389ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಡಿMR
2390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಪರ್ವತಿMR
2391ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪರ್ವತಿMR
2392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾದನಕಟ್ಟಿMR
2393ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೂರ ಎಸ್‌ .ಪಿ .MR
2394ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಸಂಗಿMR
2395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಟಗಿನಹಳ್ಳಿMR
2396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ನಳ್ಳಿMR
2397ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಎದುರು ಲಾಯದಗುಂದಿMR
2398ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಯದಗುಂದಿMR
2399ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಬ್ಬಲಹುಣಸಿMR
23100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್‌ ಪಿMR
23101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್‌ ಪಿMR
23102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಎಸ್‌.ಪಿMR
23103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಎಸ್‌.ಪಿMR
23104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪುರ.ಎಸ್‌.ಪಿMR
23105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಪಿMR
23106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರMR
23107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನೀರಲಕೇರಿMR
23108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲಕೇರಿMR
23109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮಭಾಗ ನೀರಲಕೇರಿMR
23110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳಗೇರಿMR
23111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಘ ಹಳಗೇರಿMR
23112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿMR
23113ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಗಲವಾಟMR
23114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉಗಲವಾಟMR
23115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಮಟಗೇರಿMR
23116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿMR
23117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿMR
23118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿMR
23119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಡಗಲ್ಲMR
23120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಡಗಲ್ಲMR
23121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆಡಗಲ್ಲMR
23122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬದಾಮಿ R S (ಆಡಗಲ್ಲ)MR
23123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆಂದೂರMR
23124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆಂದೂರMR
23125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕುಟಕನಕೇರಿMR
23126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮಭಾಗ ಕುಟಕನಕೇರಿMR
23127ಸರಕಾರಿ ಹಿ9ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಮ್ಮಲಗಿMR
23128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳಗುಡ್ಡMR
23129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಂಗಳಗುಡ್ಡMR
23130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಾಪೂರMR
23131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭದ್ರನಾಯಕನ ಜಾಲಿಹಾಳMR
23132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡMR
23133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡMR
23134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲMR
23135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲMR
23136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳMR
23137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಬಡಗಿMR
23138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರMR
23139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ನಂದಿಕೇಶ್ವರMR
23140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಂದಿಕೇಶ್ವರMR
23141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,MR
23142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಂದಿಕೇಶ್ವರMR
23143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರMR
23144ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಬದಾಮಿMR
23145ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಭವನ ಬಾದಾಮಿMR
23146ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಟಿಪು ನಗರ ಬಾದಾಮಿMR
23147ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಬಾದಾಮಿMR
23148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಬದಾಮಿMR
23149ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾದಾಮಿMR
23150ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಬದಾಮಿMR
23151ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಬಾದಾಮಿMR
23152ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಬಾದಾಮಿMR
23153ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿMR
23154ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಬದಾಮಿMR
23155ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬದಾಮಿMR
23156ಅಂಜುಮನ ಅರಬಿಕ ಶಾಲೆ ಬದಾಮಿMR
23157ಅಲ್‌ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬದಾಮಿMR
23158ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿMR
23159ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿMR
23160ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಾದಾಮಿMR
23161ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿMR
23162ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೇ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದಾಮಿMR
23163ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೇಲ , ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಬದಾಮಿMR
23164ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ.1, ವಿದ್ಯಾನಗರ ,ಬದಾಮಿMR
23165ಸಿ ಅರ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ಬದಾಮಿMR
23166ವೀರಶೈವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘ ಪೂ ಭಾ ಬದಾಮಿMR
23167ಶ್ರೀ ವೀರಶೈವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬದಾಮಿMR
23168ವೀರಶೈವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಬದಾಮಿMR
23169ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆನಂದ ನಗರ ,ಬದಾಮಿMR
23170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಮ ಭಾಗ ಅನಂದ ನಗರ ಬಾದಾಮಿMR
23171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅನಂದ ನಗರ ಬಾದಾಮಿMR
23172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬಲಗೇರಿMR
23173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಬ್ಬಲಗೇರಿMR
23174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್ ಎನ್MR
23175ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎನ್.MR
23176ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎನ್.MR
23177ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದMR
23178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದMR
23179ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದMR
23180ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದMR
23181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನಮಸಾಗರMR
23182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್ ಕೆMR
23183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾಕನೂರMR
23184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಾಕನೂರMR
23185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿMR
23186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿMR
23187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿರ್ಲಕೊಪ್ಪMR
23188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲಕೊಪ್ಪMR
23189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗನೂರMR
23190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಎಸ್‌.ಕೆMR
23191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಕವಾಡMR
23192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನೂರMR
23193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮನಕೋಪ್ಪMR
23194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಗೇರಿMR
23195ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆMR
23196ಶ್ರೀ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆMR
23197ಶ್ರೀ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆMR
23198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಾಪೂರMR
23199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡವಟ್ಟಿMR
23200sಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗೋವನಕೊಪ್ಪMR
23201sಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೋವನಕೊಪ್ಪMR
23202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಸMR
23203ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಿತ್ತಲಿMR
23204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿತ್ತಲಿMR
23205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಳMR
23206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಳMR
23207ಶ್ರೀ ಭೀ ಭೀ ದೇಸಾಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳವಲಕೊಪ್MR
23208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಕನೇರಿMR
23209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಎನ್‌MR
23210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲದಕಟ್ಟಿMR
23211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ತಲಗೇರಿMR
23212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಲಗೇರಿMR
23213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುತ್ತಲಗೇರಿMR
23214ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುತ್ತಲಗೇರಿMR
23215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಖಮಾಪೂರMR
23216ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMR
23217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMR
23218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿMR
23219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಬಿMR
23220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಬಿMR
23221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರ ವಸತಿMR
23222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌MR
23223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳMR
23224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಮರಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪMR
23225ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕನೂರMR
23226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲಗಿMR
23227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಮಿನಾಳMR
23228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾತರಕಿMR
23229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾತರಕಿMR
23230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖ್ಯಾಡMR
23231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖ್ಯಾಡMR
23232ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡMR
23233ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡMR
23234ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚೊಳಚಗುಡ್ಡMR
23235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡMR
23236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡMR
23237ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್‌, ಬಿMR
23238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನವಿಲಹೊಳೆMR
23239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇನಸಬಿMR
23240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇನಸಬಿMR
23241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರMR
23242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸೂರMR
23243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೊಸೂರMR
23244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 7 ಹೊಸೂರMR
23245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪೂರMR
23246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಸಗುನ್ನಿMR
23247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅನಂತಗಿರಿMR
23248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಣ್ಣೇರಿMR
23249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಢಾಣಕಶಿರೂರMR
23250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೇಲೂರMR
23251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೇಲೂರMR
23252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೇಲೂರMR
23253ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರMR
23254ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರMR
23255ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲಿಹಾಳMR
23256ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹಾಳMR
23257ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹಾಳMR
23258ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜಾಲಿಹಾಳMR
23259ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಜಾಲಿಹಾಳMR
23260ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹಾಳ (ಹರಿಜನಕೇರಿ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.