2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
451ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ-(9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
452ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
453ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ-(6ನೇ ತರಗತಿ ಎ ಕೋಣೆ)MR
454ಲಿಟ್ಲ ಫ್ಲಾವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಬಗದಾದ ಕಾಲೋನಿ, ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
455ಲಿಟ್ಲ ಫ್ಲಾವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ,ಬಗದಾದ ಕಾಲೋನಿ, ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ-ಬಲಭಾಗ(ಶಟರ್) (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
456ಲಿಟ್ಲ ಫ್ಲಾವರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಬಗದಾದ ಕಾಲೋನಿ, ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ-(ಎಡ ಭಾಗ (ಶಟರ) )MR
457ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ-(10ನೇ ಎ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
458ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ ( 10ನೇ ಬಿ ತರಗಿ ಕೋಣೆ )MR
459ಶ್ರೀ ದಾಮೋಧರ ರಾಘೋಜಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಟಿ ವಿ ಸ್ಟೇಷನ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಹುಮನಾಬಾದ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿMR
4510ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೇಂಟ ಶಾಲೆ,ರಾಮ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4511ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಾನ್ವೇಂಟ ಶಾಲೆ,ರಾಮ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ತರಗತಿ)MR
4512ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮ ನಗರ,ಕಲಬುರಗಿ-(ಎಡ ಭಾಗ)MR
4513ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮ ನಗರ,ಕಲಬುರಗಿ-(ಬಲ ಭಾಗ)MR
4514ಪೀರಬಂಗಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4515ಪೀರಬಂಗಾಲಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಿಲ್ಲತ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4516ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4517ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
4518ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪಾಲಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 209MR
4519ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪಾಲಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಕೋಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ 210MR
4520ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4521ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ-MR
4522ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಾಜ ನಗರ ಕಬಲುರಗಿ-ಎದುರುಗಡೆ ಭಾಗMR
4523ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4524ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನುದಾನಿತ ಬಸಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4525ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹೈಯರ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲುಬರಗಿMR
4526ಜಡಿ ಬಸವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಟ್ರಸ್ಟ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭವಾನಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
4527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4528ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4529ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಜಯಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4530ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ, ಸಂಜಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಚಕ್ಕರ ಕಟ್ಟಾ ಶಾಖೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4531ಶಾರದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸುವರ್ಣ ನಗರ,ಕಲಬುರಗಿ-(ಯು ಕೆ ಜಿ ಕೋಣೆ)MR
4532ಶಾರದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸುವರ್ಣ ನಗರ,ಕಲಬುರಗಿ-(4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4533ಶಾರದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸುವರ್ಣ ನಗರ,ಕಲಬುರಗಿ-(ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬೂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿ)MR
4534ಸಾಹಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನೂಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರುಡೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4535ಸಾಹಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೀನೂಗಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡದ ಎದುರುಡೆ ಕಲಬುರಗಿMR
4536ತಾಜ ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಷಣ ,ಆಳಂದ ನಾಕ ಕಬಲುರಗಿMR
4537ತಾಜ ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಷಣ ,ಆಳಂದ ನಾಕ ಕಲಬುರಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿMR
4538ತಾಜ ಬಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶೇಕ ರೋಜಾ, ಆಳಂದ ನಾಕಾ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ.MR
4539ತಾಜ ಬಿ ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶೇಕ ರೋಜಾ, ಆಳಂದ ನಾಕಾ ಚಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ.MR
4540ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ . ಪಿ.ಎಸ್‌. ಚೌದ್ರಿ, ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕಾಲೇಜ, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4541ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4542ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4543ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ (ಕಚೇರಿ ಕೋಣೆ) ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4544ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಛೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ, ಶಹಾಬಜಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ.MR
4545ಮಿಲೆನಿಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ( ಯು ಕೆ ಜಿ ಸಿ ) ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4546ಮಿಲೆನಿಯಂ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ( ಯು ಕೆ ಜಿ ಸಿ ) ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4547ಡಾಲಫಿನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ (3ನೇ ಎ ಸೆಕ್ಸನ್) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬ್ಲಾಕ ಎMR
4548ಡಾಲಫಿನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ (3ನೇ ಬಿ ಸೆಕ್ಸನ್) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬ್ಲಾಕ ಎMR
4549ಡಾಲಫಿನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ, (4ನೇ ಬಿ ಸೆಕ್ಸನ್) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಬ್ಲಾಕ ಎ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
4550ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
4551ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊಂಟೆಶ್ರೀ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜಿಲಾನಾಬಾದ, ಕಲಬುರಗಿ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಎ ಸೆಕ್ಸನ್) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ಲಾಕ ಬಿ.MR
4552ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊಂಟೆಶ್ರೀ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜಿಲಾನಾಬಾದ, ಕಲಬುರಗಿ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಬಿ ಸೆಕ್ಸನ್) ಬಲ ಭಾಗ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಬ್ಲಾಕ ಬಿ.MR
4553ಡಾಲಫಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೊಂಟೆಶ್ರೀ ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಜಿಲಾನಾಬಾದ ಕಲಬುರಗಿ (ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಎ ಸೆಕ್ಸನ್) ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ.ಬಿ.ಬ್ಲಾಕMR
4554ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಸಾಯಿನ್ಸ ಕಾಲೇಜ, ಮದೀನಾ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ, ಎಡ ಭಾಗ)MR
4555ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಸಾಯಿನ್ಸ ಕಾಲೇಜ, ಮದೀನಾ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿMR
4556ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಕಲಾ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಸಾಯಿನ್ಸ ಕಾಲೇಜ, ಮದೀನಾ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4557ನ್ಯೂಟಾನ್ ಶಾಲೆ, ಮಿಸಬಾ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4558ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಲೀಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
4559ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಲೀಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿ.(7 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಸಿ)MR
4560ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಲೀಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
4561ಅಲ್‌-ಅಮೀನ್‌ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಾಲೀಬ್ ಕಾಲೋನಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ.(6 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ಸಿ)MR
4562ಜೀನಿಯಸ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶೇಕ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿ (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4563ಜೀನಿಯಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಶೇಕ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿ (10ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4564ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲನಿ, ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.1)MR
4565ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ, 4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4566ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲನಿ, ಆಳಂದ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2)MR
4567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಜಯ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (6ನೇ ಬಿ. ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4568ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4569ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4570ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೇಕ ರೋಜಾ, ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4571ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೇಕ ರೋಜಾ, ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ-MR
4572ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶಿ ಸಹಸ್ರಾ ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
4573ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡ ಕೊಠಡಿ)MR
4574ಬನಶಂಕರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾದೇವ ನಗರ, ಶೇಕ ರೋಜಾ ರಸ್ತೆ, ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4575ಬನಶಂಕರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾದೇವ ನಗರ, ಶೇಕ ರೋಜಾ, ರಸ್ತೆ ಶಹಾಬಾಜರ ಕಲಬುರಗಿ (6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4576ಹೊಸ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಹರಿಜನವಾಡಾ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4577ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4578ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
4579ಏಕಲವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4580ಏಕಲವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4581ಏಕಲವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4582ಏಕಲವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಾಲೆ ತಾಜ ಸುಲ್ತಾನಪೂರ ರಸ್ತೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ)MR
4583ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4584ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೂಕುಲ ನಗರ ಫಿಲ್ಟರ ಬೇಡ ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಲೇಔಟ ಕಲಬುರಗಿ (4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4585ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೂಕುಲ ನಗರ ಫಿಲ್ಟರ ಬೇಡ ಜಿ.ಡಿ.ಎ. ಲೇಔಟ ಕಲಬುರಗಿ (1ನೇತರಗತಿ ಎ ಕೋಣೆ)MR
4586ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭೀಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ,ಫಿಲ್ಟರ ಬೆಡ್‌,ಕಲಬುರಗಿ.MR
4587ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭೀಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ,ಫಿಲ್ಟರ ಬೆಡ್‌ ಕಲಬುರಗಿ.MR
4588ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಜೀವ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4589ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4590ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4591ತಾಜ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
4592ತಾಜ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಜ ನಗರ,ಕಲಬುರಗಿMR
4593ಚೇತಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (3 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4594ಚೇತಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (1 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4595ದೇವಜಿ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4596ದೇವಜಿ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (1 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
4597ಸಮುದಾಯ ಭವನ ದೇವಜಿ ನಾಯಕ್‌ ಶಾಲೆ, ಎದುರುಗಡೆ ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿMR
4598ಸೇವಾಲಾಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
4599ಸೇವಾಲಾಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
45100ಸೇವಾಲಾಲ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ.MR
45101ಭಾರತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ನೆಹರು ಗಂಜ ಕಲಬುರಗಿ.MR
45102ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂದಿ ಕಾಲನಿ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MR
45103ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂದಿ ಕಾಲನಿ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MR
45104ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನಂದಿ ಕಾಲನಿ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)MR
45105ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಲಬುರಗಿ.MR
45106ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಕಲಬುರಗಿ.MR
45107ಕೆ.ಸಿ.ಟಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್‌ ಕಾಲೇಜ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45108ಅಲ್ -ಸಾದ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಬೀಬೀ ಬಿಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೇಜ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
45109ಅಲ್ -ಸಾದ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಬೀಬೀ ಬಿಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೇಜ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
45110ಆಜಾದ ಹಿಂದ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45111ಆಜಾದ ಹಿಂದ್‌ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಕಾಲೋನಿ,ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45112ಪೀಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಉಮರ ಕಾಲೋನಿ, ಆಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿMR
45113ಪೀಸ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ, ಉಮರ ಕಾಲೋನಿ, ಆಜಾದಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿMR
45114ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
45115ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
45116ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
45117ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
45118ದಿ-ಲಿಮ್ರಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಲಶನ್-ಎ-ಆರಾಫತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45119ದಿ-ಲಿಮ್ರಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಲಶನ್-ಎ-ಆರಾಫತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45120ಜಾಸಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಶನ-ಇ-ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ರಹೇಮತ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ( ಯು ಕೆ ಜಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45121ಜಾಸಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಶನ-ಇ-ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ರಹೇಮತ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )MR
45122ಜಾಸಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಶನ-ಎ-ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ ರಹೇಮತ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ )MR
45123ಜಾಸಮಿನ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಲಶನ-ಎ-ಅರಫಾತ ಕಾಲೋನಿ, ರೆಹಮತ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45124ಲೀಮ್ರಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ. (ಪೂರ್ವ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ)MR
45125ಲೀಮ್ರಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಕ್ಕಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಕೋಣೆ)MR
45126ಫಾತಿಮಾ ನರಸರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ , ನೂರಾನಿ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45127ಕ್ರಿಸೆಂಟ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿMR
45128ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಖಮರ ಕಾಲೋನಿ , ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45129ಅಲ್ -ಸಾದ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಬೀಬೀ ಬಿಎಡ್‌ ಕಾಲೇಜ್‌ ಹತ್ತಿರ ಬುಲಂದ ಪರ್ವೇಜ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
45130ಬಿ ಬಿ ರಾಜಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹಿಳಾ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿMR
45131ಬಿ ಬಿ ರಾಜಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹಿಳಾ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿMR
45132ಬಿ ಬಿ ರಾಜಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ ಮಹಿಳಾ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿMR
45133ಬೀಬೀ ರಜಾ ಕನ್ಯಾ ಪೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾತೈನ್, ನಂ.2 ರಾಮಜಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (2ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾತೈನ್, ನಂ.2 ರಾಮಜಿ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45136ಖಾಜಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ (ಬಿ) ಪಾಯನ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45137ಖಾಜಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ (ಬಿ) ಪಾಯನ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45138ಮೊಹಮದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿ (8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45139ಮೊಹಮದಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿ (10ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45140ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮೊಮಿನಪುರಾ , ಕಲಬುರಗಿMR
45141ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ,ಮೋಮಿನಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
45142ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಮೋಮಿನಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
45143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ), ಕಲಬುರಗಿMR
45144ಅಲ್‌ - ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45145ಅಲ್‌ - ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45146ಅಲ್‌ - ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಮೋಮಿನಪುರ ಕಲಬುರಗಿMR
45147ಅಲ್‌ - ಹಿಲಾಲ್‌ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಮೋಮಿನಪುರ ಕಲಬುರಗಿMR
45148ಬಿ.ಬಿ.ರಜಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45149ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45150ಅಲ್ ಹಿಲಾಲ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮೇರಿ ಶಾಲೆ ನ್ಯೂ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಚ್. ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45151ಜವಾಹರ ಇ- ಹಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ), ಕಲಬುರಗಿ, (ಬಲಭಾಗ)MR
45152ಜವಾಹರ ಇ- ಹಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ), ಕಲಬುರಗಿ, (ಬಲ ಭಾಗ)MR
45153ಸಫಾ ಶಾಲೆ, ಗೆಸುದರಾಜ ಕಾಲನಿ, ಜವಾಹರ-ಇ-ಹಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕಲಬುರಗಿ (8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ).MR
45154ನೈರ್ಮಲ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45155ನಗರೇಶ್ವರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ (4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45156ನಗರೇಶ್ವರ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮಂದಿರ ಶಾಲೆ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ (6ನೇ ತರಗತಿ ಎ ಕೋಣೆ)MR
45157ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿMR
45158ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ, ನೆಹರು ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿMR
45159ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45160ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45161ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45162ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಮಮ ಶಾಲೆ ಕಬಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (9ನೇ ತರಗತಿ ಎ ಕೋಣೆ)MR
45163ಸರದಾರ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಮಮ ಶಾಲೆ ಕಬಾಡ ಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿMR
45164ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಆದರ್ಶ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45165ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45166ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿ.(ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ)MR
45167ಶಾರದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಾಧನಾ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ತರಗತಿ)MR
45168ಶಾರದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಾಧನಾ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜ ವಡ್ಡರಗಲ್ಲಿ ಶಹಾಬಜಾರ ಕಲಬುರಗಿ (ಯು.ಕೆ.ಜೆತರಗತಿ)MR
45169ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45170ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45171ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೆಮೋರಿಯಲ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45172ಚನ್ನಮಲ್ಲೇವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಘ, ಫರ್ಸಿ ಮಠ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕಬಾಡಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45173ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾರಾವ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45174ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾರಾವ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45175ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾಣೀಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲನಿ, ಐ.ಪಿ.ಪಿ. ಕಲಬುರಗಿ.MR
45176ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ,ಜ್ಯೋತಿಬಾರಾವ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ,ಬ್ರಹ್ಮಪುರ,ಕಲಬುರಗಿ.MR
45177ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ,ಜ್ಯೋತಿಬಾರಾವ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ,ಬ್ರಹ್ಮಪುರ,ಕಲಬುರಗಿ.MR
45178ಸಂಜೀವನಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಜೀವನಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಾತೆಮಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ( ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿ (8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45179ಸಂಜೀವನಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಜೀವನಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮಾತೆಮಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ( ಕಾಲೋನಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿ (9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45180ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಬಾಳಿ ಲೇಔಟ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ)MR
45181ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಬಾಳಿ ಲೇಔಟ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (1ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45182ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ಬಾಳಿ ಲೇಔಟ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ಕಛೇರಿ ಕೋಣೆ)MR
45183ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಲಾಲಗೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45184ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ, ಲಾಲಗೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45185ಅಲ್-ಅಮೀನ್ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ (7ನೇ ಎ.ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45186ದತ್ತಾತ್ರಯ ಹೇರೂರ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45187ದತ್ತಾತ್ರಯ ಹೇರೂರ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ನ್ಯೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.2, ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ. ಮಿಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ.MR
45189ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬಾಡಗಲ್ಲಿ, ಶಹಾಬಜಾರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45190ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಲಾಲಗೇರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ಕಲಬುರಗಿ (9ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ).MR
45191ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವೀಮಾ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ, ಆಸಿಫ ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45192ಲೈನ್ಸ ಕ್ಲಬ್, ಪ್ರಕಾಶ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ಆಸಿಫ ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45193ಲೈನ್ಸ ಕ್ಲಬ್, ಪ್ರಕಾಶ ಟಾಕೀಜ ಹತ್ತಿರ, ಆಸಿಫ ಗಂಜ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45194ಅಲ್-ಖುರೇಶಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪುರಾ (ಬಿ)(ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಕೋಣೆ) ಕಲಬುರಗಿMR
45195ಅಲ್-ಖುರೇಶಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸದರ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮೋಮಿನಪುರಾ (ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿ ಯು ಕೆ ಜಿ ಕೋಣೆMR
45196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಪ್ತ ಗುಂಬಜ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45197ಅಲ್ ಅಮಿನ್ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಟ್ಲಿಆಲಾವಾ, ಮೋಮಿನಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45198ಅಲ್‌ - ಖುರೇಷಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದರ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಪುರ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45199ಅಲ್ ಅಮಿನ್ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಟ್ಲಿಆಲಾವಾ, ಮೋಮಿನಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45200ಅಲ್-ಫೈಜನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೋಲಿಕಟ್ಟಾ, ವಕ್ಕಲಗೇರಾ, ಮಿಜಗುರಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45201ಶ್ರೀಹಿಂಗುಲಾಂಬಿಕಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭವಾನಿ ನಗರ ಮಕ್ತಂಪೂರ ಕಲಬುರಗಿMR
45202ಫಾತಿಮಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟೆವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45203ಫಾತಿಮಾ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಟ್ಟೆವಾಡಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45204ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿ ಸಿಂಗ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕುಲಬಾನಿ ಮಜ್ಜಿದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ) ಕಲಬುರಗಿMR
45205ಅಲ್-ಫೈಜನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೋಲಿಕಟ್ಟಾ, ವಕ್ಕಲಗೇರಾ, ಮಿಜಗುರಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45206ಆಕ್ಸಫರ್ಡ ಅಕಾಡಮಿ ಶಾಲೆ, ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಖೂನಿ ಅಲಾವಾ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45207ಅಲ್-ಫೈಜನ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೋಲಿಕಟ್ಟಾ, ವಕ್ಕಲಗೇರಾ, ಮಿಜಗುರಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45208ಅಲ್-ಖುರೇಶಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸದರ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಿಪುರಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿ (ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೋಣೆ).MR
45209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಅಯ್ಯರವಾಡಿ) ಮಹದಿಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಗೋಲಾ ಚೌಕ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯರವಾಡಿ ಮಹಡಿ ಮೋಹಲ್ಲಾ ಗೊಲಾ ಚೌಕ ಕಲಬುರಗಿMR
45211ಜವಾಹರ ಇ- ಹಿಂದ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಯಾ ಮೋಹಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಪೂರಾ (ಬಿ), ಕಲಬುರಗಿMR
45212ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಿ ಅಂಬರಕಟ್ಟಾ, ನಯಾಮೊಹಲ್ಲಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಿಜಗುರಿ, ನಯಾಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಮಿಸ್ಕಿನ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45214ಇಕ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಹಫ್ತ ಗುಂಬಜ, ಕಲಬುರಗಿ- (3ನೇ ಬಿ ಕೊಠಡಿ)MR
45215ಇಕ್ರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್,ಹಫ್ತ ಗುಂಬಜ, , ಕಲಬುರಗಿ- (2ನೇ ಬಿ ಕೊಠಡಿ)MR
45216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಮಿಜಗುರಿ, ನಯಾಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಮಿಸ್ಕಿನ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ (ಮೋಮಿನಪುರ-ಬಿ)ಕಲಬುರಗಿ.MR
45217ದಾರೆ-ಎ-ಅರ್ಕಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಜ್ಜ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತಿರ, ನಯಾ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45218ದಾರೆ-ಎ-ಅರ್ಕಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಜ್ಜ ಕಮಿಟಿ ಹತ್ತಿರ, ನಯಾ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45219ದೀನಿಯಾ ಮದರ್ಸಾ, ನಯಾ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಹಜ್ ಕಮಿಟಿ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿMR
45220ಅಲ್ಅಮಿನ್ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಯಾಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿMR
45221ಅಲ್ಅಮಿನ್ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಯಾಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಬಿ, ಕಲಬುರಗಿMR
45222ಕ್ರಿಸೆಂಟ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45223ಟೈನಿ ಪರ್ಲ್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಜಾ ಕಾಲನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45224ಗೋಲ್ಡ ರೋಜ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಮರ ಕಾಲನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ (ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ)MR
45225ಅಲ್-ಸಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಬಿಬಿ ಬಿಎಡ್ ಕಾಲೇಜ, ಬುಲಂದ ಪರ್ವೆಜ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
45226ಅಲ್-ಸಾದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಚಾಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಬಿ.ಎಡ್. ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ, ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ್ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45227ಸಿಟಿ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಮ್ ಜಮ್ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45228ಸಿಟಿ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಜಮ್ ಜಮ್ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45229ಟೈನಿ ಪರ್ಲ್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಜಾ ಕಾಲನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45230ಟೈನಿ ಪರ್ಲ್ಸ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಖಜಾ ಕಾಲನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45231ಎ.ಎನ್.ಅಂಬಲಗಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನೂರಾನಿ ಮೊಹೊಲ್ಲಾ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿMR
45233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗ್ರೇವ್ ಯಾರ್ಡ ಹತ್ತಿರ ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45234ಮದಿನಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿMR
45235ಮದಿನಾ ಪಬ್ಲಿಕ ಶಾಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಹೆಬೂಬ ನಗರ ರೋಜಾ ಕಲಬುರಗಿ (4ನೇ ತರಗತಿ)MR
45236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ ತೈನ್, ಖಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ ತೈನ್, ಖಾಜಾ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45238ನಶೆಮನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45239ನಶೆಮನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45240ನಶೆಮನ್ ಉರ್ದು ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿMR
45241ನಶೆಮನ್ ಉರ್ದು ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ (6 ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45242"ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (ದಕ್ಷಿಣ) "MR
45243"ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ( ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ)MR
45244ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ. (8ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45245ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (9ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ)MR
45246ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ(ಆರ್) ಕಲಬುರಗಿ(ಬಲಭಾಗ)MR
45247ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾಜ ನಾಡರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
45248ಶ್ರೀ ಕಾಮರಾಜ ನಾಡರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ಸಮಾಜ ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ)MR
45249ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಒಕ್ಕೂಟ(ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
45250ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶ್ವೆವ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ವ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (1ನೇ ತರಗತಿ)MR
45251ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶ್ವೆವ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ವ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ (201ನೇಯ ಮತದಾನದ ಕೇಂದ್ರದ 2ನೇ ಕೋಣೆ)MR
45252ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ).MR
45253ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ).MR
45254ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದರ್ಶ ನಗರ,(4ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ).MR
45255ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ, ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ, ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (7ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ).MR
45256ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜಮೆಂಟ್, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ).MR
45257ಸೇಂಟ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗುಬ್ಬಿ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45258ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಂಬಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
45259ವಿಕಾಸ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಓಕಳಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಎಂ ಬಿ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
45260ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45261ಸ್ಮಾರ್ಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ, ಮನ್ಸಫ್ ದಾರ್ ಲೇಔಟ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45262ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಕಲಬುರಗಿMR
45263ಕನ್ನಡ ಕಾನ್ವೆಂಟ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ. (ಕೋಣೆ ಸಂ.34 )MR
45264ಸ್ಮಾರ್ಟ ಕಿಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ,ಮನ್ಸಫ್ ದಾರ್ ಲೇಔಟ, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45265ಅಲ್-ಶರೆ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡಭಾಗ) ಅಲ್-ಶಹರೆ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
45266ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ ತೈನ್, ಪಾಚಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45267ಸರಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೋಜಾ ತೈನ್, ಪಾಚಾಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ. (6ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45268ಅಲ್-ಶಹರೆ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿ (ಬಲಭಾಗ)MR
45269ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾಚಾಪುರ, ರೋಜಾ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಬೂಬ ನಗರ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಯದುಲ್ಲಾ ಕಾಲೋನಿ , ಕಲಬುರಗಿ.MR
45271ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಜ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಎ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲಬುರಗಿ. (ಯುಕೆಜಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45272ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಜ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಎ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲಬುರಗಿ. (ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ. ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45273ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಲ್ಲಿ ರೋಜ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೋಮಿನಪುರಾ-ಎ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಕಲಬುರಗಿ. (5ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45274ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜ, ಹಪ್ತ ಗುಂಬಜ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45275ಸೈಯದ ಅಕ್ಬರ ಹುಸೇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಸಂಗತ್ರಾಸವಾಡಿ, ಮಕ್ತಂಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45276ಅಲ್-ಅಮಿನ್ ಉರ್ದು ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಂಗತ್ರಾಸವಾಡಿ, ಮಕ್ತಂಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45277ಡಿವೈನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಗತ್ರಾಸವಾಡಿ, ಮಕ್ತಂಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45278ಡಿವೈನ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಂಗತ್ರಾಸವಾಡಿ, ಮಕ್ತಂಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45279ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿMR
45280ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ. (3ನೇ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ)MR
45281ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಸೈಟಿ, ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ, ಮಕ್ತಮಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45282ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೋಸೈಟಿ, ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಎಂ.ಬಿ. ನಗರ, ಮಕ್ತಮಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ.MR
45283ಲೂಕಮನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲೇಜು, ಭರತ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ಕಲಬುರಗಿ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ).MR
45284ಲೂಕಮನ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ್ ಕಾಲೇಜು, ಭರತ ನಗರ ತಾಂಡಾ, ಕಲಬುರಗಿ (ಉಗ್ರಾಣ ಕೋಣೆ).MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.