ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, 2021- ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Bye Elections 2021 - Electoral Roll - Click on the name of the Polling Station to View the Electoral Roll
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp2 (Kan)
121ಸರ್ಕಾರಿ ಲಯನ್ಸ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ತಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3, ಗಜಾನನ ಮಹಾರಾಜ ನಗರ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
123ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ.ನಂ.25 ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಗೊವಾವೇಸ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5, 5 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬುಧವಾರ ಪೇಟೆ ತಿಳಕವಾಡಿMRSupp2
125ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5, 8 ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬುಧವಾರ ಪೇಟೆ ತಿಳಕವಾಡಿMRSupp2
126ಸ್ವಾದ್ಯಾಯ ವಿಧ್ಯಾ ಮಂದಿರ, (ಎಡಭಾಗ) 1ನೇ ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
127ಬಾಲಿಕಾ ಆದರ್ಶ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಠ ತಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
128ಬಾಲಿಕಾ ಆದರ್ಶ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲಬಾಗ) 8ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಸೋಮವಾರ ಪೇಠ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
129ಸ್ಕೌಟ ಮತ್ತು ಗೈಡ ಆಫೀಸ, ರಾಯ ರೋಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
1210ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ,10ನೇ ವರ್ಗ ನೆಹರು ರೋಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
1211ಮಾಲತಿಬಾಯಿ ಸಾಳುಂಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ 8 ನೇ ವರ್ಗದ ನೆಹರು ರೋಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
1212ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.36 ಮುಂದಿನ ಬದಿ ಬಲಬಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
1213ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.36, ಮುಂದಿನ ಬದಿ ಎಡ ಕೋಣೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
1214ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.36, ಹಿಂದಿನ ಬದಿ ಕೊಣೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಡೆಪೊ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
1215ಸರಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.38 ಎಡಭಾಗ ಗೋಡಶೆವಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿMRSupp2
12345678910...
 
Hosted By   Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.