ಉಪ ಚುನಾವಣೆ, 2021- ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Bye Elections 2021 - Electoral Roll - Click on the name of the Polling Station to View the Electoral Roll
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp2 (Kan)
91ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ನಂದಗಾಂವMRSupp2
92ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ನಂದಗಾಂವMRSupp2
93ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳMRSupp2
94ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳMRSupp2
95ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವMRSupp2
96ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವMRSupp2
97ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವMRSupp2
98ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎಡಬದಿ ಕೋಣೆ ಧೂಪಧಾಳMRSupp2
99ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಲಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಧೂಪಧಾಳMRSupp2
910ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳMRSupp2
911ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಧೂಪದಾಳMRSupp2
912ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಧೂಪದಾಳMRSupp2
913ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಧೂಪದಾಳMRSupp2
914ಶ್ರೀದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದೂಪದಾಳ(ಘಟಪ್ರಭಾ)MRSupp2
915ಶ್ರೀದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೂಪದಾಳ(ಘಟಪ್ರಭಾ)MRSupp2
12345678910...
 
Hosted By   Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.