ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರು - ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Karnataka West Graduates - Click on the name of the Part to View the Electoral Roll
Home
 
GC/TC NOGC/TC PART NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
11ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು,ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,ಕೆಸಿಡಿ ರೂಮ ನಂ-1, ಧಾರವಾಡ.Karnataka Arts College, Karnataka College Management Student and Computer Science and BBA Building, KCD Room No-1, Dharwad
12ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು,ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,ಕೆಸಿಡಿ ರೂಮ ನಂ-2, ಧಾರವಾಡ.Karnataka Arts College, Karnataka College Management Student and Computer Science and BBA Building, KCD Room No-2 Dharwad
13ಪ್ರಜೇಂಟೇಶನ್ ಕಾನ್ವೇಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 9 ಅ ತರಗತಿ ರೂಮ ಧಾರವಾಡ.Presentation Convent High School, Main Building, ( IX A Class room)
14ಜಂಟೀ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್) ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ,ಧಾರವಾಡ.Office of the, Joint Director of Agriculture, (Meeting Hall),P.B.road, Dharwad.
15ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ನಂ-13, ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ,ಧಾರವಾಡGovernment Kannada Primary School, No-13 Gulgonjikoppa,Dharwad
16ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹಾಲ್) ಕೊಠಡಿ ನಂ-1, Vidyranaya High School Dharwad,(Library Hall), Room No-1
17ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಧಾರವಾಡ (ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹಾಲ್) ಕೊಠಡಿ ನಂ-2, Vidyranaya High School Dharwad, (Library Hall) Room No-2
18ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು (ಟಿ.ಸಿ.ಡಬ್ಲೂ ) (ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ )ಆಜಾದ ಪಾರ್ಕ ರೋಡ, ಧಾರವಾಡ.Government Teachers Training College for Women (TCW) (Meeting hall)Azad Park Road, Dharwad
19ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸರಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜು (ಟಿ.ಸಿ.ಡಬ್ಲೂ ) (ಕೊಠಡಿ ನಂ-2) ಆಜಾದ ಪಾರ್ಕ ರೋಡ, ಧಾರವಾಡ.Government Teachers Training College for Women (TCW) (Room No. 2) Azad Park Road, Dharwad
110ಬಾಸೇಲ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 7 ನೇ ಎ ತರಗತಿ ರೂಮ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ , ಧಾರವಾಡBasel Mission English Medium Girls High School, 7th A Class Room Station Road, Dharwad
111ಬಾಸೇಲ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, 8 ನೇ ಎ ತರಗತಿ ರೂಮ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ , ಧಾರವಾಡBasel Mission English Medium Girls High School,8th A Class Room Station Road, Dharwad
112ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 6ನೇ ತರಗತಿ ರೂಮ, ಧಾರವಾಡK.E.Board Higher Primary School, 6th Class Room Dharwad
113ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 7ನೇ ತರಗತಿ ರೂಮ, ಧಾರವಾಡK.E.Board Higher Primary School, 7th Class Room Dharwad
114ಕೆ.ಇ.ಬೋರ್ಡ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 8ಸಿ ನೇ ತರಗತಿ ರೂಮ, ಧಾರವಾಡK.E.Board Higher Primary School, 8th C Class Room Dharwad
115ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೇ ನಂ.19 ರೂಮ ನಂ.1 ಸರಸ್ವತಪೂರ ಧಾರವಾಡGovernment Primary School No.19 Room No-1 Saraswatpur, Dharwad.
116ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೇ ನಂ.19 ರೂಮ ನಂ 2 ಸರಸ್ವತಪೂರ ಧಾರವಾಡGovernment Primary School No 19, Room No-2 Saraswatpur, Dharwad.
117ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.1 ಧಾರವಾಡJSS Shri Manjunatheswhar CBSE School Room No 1 Dharwad
118ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆ ರೂಮ ನಂ.3 ಧಾರವಾಡJSS Shri Manjunatheswhar CBSE School Room No 3 Dharwad
119ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರೂಮ ನಂ.1, ನವನಗರGovernment Kannada Primary school, Room No.1, Navanagar,
120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ ನಂ.2 , ನವನಗರGovernment Kannada Primary school, Room No.2, Navanagar,
121ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ (ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ)Tahasildar Office ,Dharwad (Election Branch)
122ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ (ಚೆಂಬರ್ ಹಾಲ್ )Tahasildar Office ,Dharwad (Chamber Hall )
123ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮಾ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ ನಂ.01, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಗೋಕುಲ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿSri Channabasamma Lingangouda Patil Govt.Kannada Primary school, Room No.1, Basaveshwar Nagar, Gokul road, Hubli
124ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮಾ ಲಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ ನಂ.02, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಗೋಕುಲ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿSri Channabasamma Lingangouda Patil Govt.Kannada Primary school, Room No.2, Basaveshwar Nagar, Gokul road, Hubli
125ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಣೆ ನಂ.01K.S.R.T.C.Industrial Training Centre, Room No.1
126ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕೋಣೆ ನಂ.02K.S.R.T.C.Industrial Training Centre, Room No.2,
127ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಎಸ್, ಎಂ.ಆರ್. ಸಕ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿK.L.E.S M.R.Sakri English Medium Primary school, Room No.1, Hubli
128ಕೆ.ಎಲ್.ಇ.ಎಸ್, ಎಂ.ಆರ್. ಸಕ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿK.L.E.S M.R.Sakri English Medium Primary school, Room No.2, Hubli
129ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡೆರೇಶನ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿKarnataka Agricultural Marketing Federation,Room No.1, Vidyanagar,Hubli
130ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡೆರೇಶನ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿKarnataka Agricultural Marketing Federation,Room No.2, Vidyanagar,Hubli
131ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಎದುರು,ಕೋಣೆ ನಂ.01, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿCommerce College Vocational Training Centre, Library building, Room No.1, Opp: Vidyanagar, Hubli
132ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲೈಬ್ರರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಎದುರು, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿCommerce College Vocational Training Centre, Library building, Room No.2, Opp: Vidyanagar, Hubli
133ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ, ಅಶೋಕನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿKannada Primary School, Room No.1, Central part, Ashok Nagar, Hubli
134ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ, ಅಶೋಕನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿKannada Primary School, Room No.2, Centre part, Ashok Nagar, Hubli
135ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ರಾಜನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿKendriya Vidyala Room No.3, Rajnagar, Hubli
136ಫಾತಿಮಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿFatima High School, Room No.1, Keshwapur, Hubli
137ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿSaint Mary High school, New Building, East part, Keshwapur, Hubli
138ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಕೇಶ್ವಾಪೂರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿConvent High School, Room No.2, Keshwapur, Hubli
139ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ(ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಟ್ ಹಿಂಬದಿಗೆ), ಕೇಶ್ವಾಪೂರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿRailway HighSchool, (Behind Railway Institute), Keshwapur, Hubli
140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2(ಉ), ಬ್ರಾಡವೇ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿGovt.Kannada Medium Boys School No.2 (N), Broadway, Hubli
141ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ನಂ.20, ಕೋಣೆ ನಂ.03, ಚೆನ್ನಪೇಟ ರೋಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿGovernment Kannada Medium school, No.20, Room No.3, Chennepeth road, Hubli.
142ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.01, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿSainik school, Heggeri, Room No.1, Hubli
143ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೆಗ್ಗೇರಿ, ಕೋಣೆ ನಂ.02, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿSainik school, Heggeri, Room No.2, Hubli
144ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಸ್ಕೂಲ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿNew English School, Western Side Room No.2, P.B.Road, Hubli
145ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ, ಸಭಾಭವನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿTahasildar Office, Meeting Hall, Hubli
146ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ, ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿTahasildar Office, Court Hall, Hubli
147ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಸಭಾಂಗಣ) ಕಲಘಟಗಿTahashildar Office (Meeting hall) Kalaghatagi
148ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ (ಸಭಾಭವನ), ಕುಂದಗೋಳTahasildar Office (Meeting Hall), Kundgol
149ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ (ಆಡಳಿತ ಕೊಠಡಿ), ಕುಂದಗೋಳTahasildar Office (Administration Hall), Kundgol
150ಪುರಸಭೆ, ಸಭಾಭವನ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ.Town Muncipal, Meeting Hall, Annigeri.
151ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಸಭಾಭವನ, ನವಲಗುಂದ.Taluk Panchayat, Sabhabhavan, Navalgund
152ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ನವಲಗುಂದTaluk Panchayat (New Building), Navalgund
153ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಭವನ, ತಿರ್ಲಾಪೂರ.Gram Panchayat Meeting Halli, Thirlapur
154ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅಳ್ನಾವರ ( ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಠಡಿ )Tahasildar Office ,Alnavar (Staff Room )
155ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗGadag-Betageri Municipal Junior College, Room No. 1 (West side), New Building Gadag
156ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗGadag-Betageri Municipal Junior College, Room No. 2 (West side), New Building Gadag
157ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗGadag-Betageri Municipal Junior, College, Room No. 1 (East side), New Building Gadag
158ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗGadag-Betageri Municipal Jr, College, Room No. 3 (East side), New Building Gadag
159ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್,(ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ,ಗದಗGadag-Betageri Municipal High School, (Left side) Old Building, Gadag
160ಜೇಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯುಕೆಜಿ ಗ್ರುಪ್ ಎ, ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗJaycee High School, Room Number: UKG Group A, Mulugund Road, Gadag
161ಜೇಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಗ್ರುಪ್ ಎ, ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ Jaycee High School, Room Number: Class 2 Group A, Mulugund Road, Gadag
162ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗದಗTahsildar Office, Gadag
163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ), ಕೊಟುಮಚಗಿGovt. Kannada Boys Model School (Right Wing), Kotumachagi
164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಲಕ್ಕುಂಡಿGovt. Kannada Boys School, New Building, Room No. 1, Lakkundi
165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಕೋಟಿGovt. Kannada Boys Higher Primary School, Hulkoti
166ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಗುಂದTown Panchayat Office, Mulgund
167ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ, ಮುಂಡರಗಿTahsildar Office, Court Hall, Mundargi
168ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾ ಭವನ, ಕೊಣ್ಣೂರGram Panchayat Office, Meeting Hall, Konnur
169ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14, ನರಗುಂದ Tahsildar Office, Mini Vidhan Soudha Meeting Hall No. 14, Naragund
170ಎಸ್.ವ್ಹಿ. ಕಂಪೋಜಿಟ್ ಜ್ಯುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳವಣಕಿS.V. Composite Junior College, Belavanaki
171ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ರೋಣ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆಆಲೂರ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ.Agriculture Produce Marketing Committee Ron Main Branch, Holealur Sub Market, Gajendragad.
172ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಳೆ ಆಲೂರAPMC Office Building, Hole Alur
173ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನರೇಗಲ್ಲ Government Model Central Kannada Boy's School, South wing, Near Bus Stand, Naregal
174ಪುರಸಭೆ, ಸಭಾ ಭವನ, (ಹಳೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಕಚೇರಿ), ರೋಣTown Municipal Council, Meeting Hall, (Old Taluka Office), Ron
175ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿUpgraded Government Model Kannada Boys School, Bellatti
176ಪುರಸಭೆ ಕಛೇರಿ, ಸಭಾ ಭವನ, (ಎಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್), ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರTown Municipal Council Office, Sabhabhavan (SJSRY), Laxmeshwar
177ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾ ಭವನ, ಶಿರಹಟ್ಟಿTahsildar Office, Meeting Hall, Shirahatti
178ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ಕೋರ್ಟ ಹಾಲ್), ಬ್ಯಾಡಗಿTaluka Office (Court Hall)Byadagi
179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಕಾಗಿನೆಲೆGovernment Kannada High school,new building (west wing) Kaginele
180ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾಯಾಲಯ, ( ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ), ಹಾನಗಲ್ಲTaluka Office (Mini Vidhana Soudha building) ,Hanagal
181ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ತಿಳವಳ್ಳಿGram Panchayat Office, Tilavalli
182ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಅಕ್ಕಿಆಲೂರGram Panchayat Office, Akkialur
183ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿGram Panchayat Office, Bommanahalli
184ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾಯಾಲಯ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ, ಹಾವೇರಿTaluka Office, Mini Vidhana Soudha Court Hall, Haveri
185ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ, ಹಾವೇರಿAssistant Commissioner's Office Court Hall, Haveri
186ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿCity Muncipal Council Office, Haveri
187ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗುತ್ತಲ.Town Panchayat Office,Guttal
188ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕರ್ಜಗಿGram Panchayat Office, Karjagi
189ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಸಬಾವಿGovernment Kannada Higher Primary School Hamsabavi.
190ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ Taluka Office, Hirekerur
191 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿPattan Pranchayat Office, Rattihalli'
192ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಿGovernment Primary School,Hosakatti
193ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾಭವನ, ಸವಣೂರ Taluka Office Meeting Hall, Savanur
194ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರGram Panchayat Office, Hattimattur
195ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಹಶೀಲದಾರರ ಕೊಠಡಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವTaluka Office Tahasildar's Chamber Shiggaon
196ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದುಂಡಶಿGram Panchayat Office, Dundashi
197ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಬಂಕಾಪೂರTown Panchayat Office, Bankapur
198ಹೊಸಮನಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ,ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ.Hosmani Siddappa Pre-University College,P.B.Road, Ranebennur
199ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರShashakar Model Central School, Poorvabadavane, Ranebennur
1100ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರTaluka Panchayat Office, Near Post Office, Ranebennur
1101ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ Tahsildar Office, P.B.Road, Ranebennur
1102ನಗರಸಭೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ.Muncipal High School, Ranebennur.
1103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮೇಡ್ಲೇರಿGram Panchayat Offie, Medleri
1104ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಲಗೇರಿGram Panchayat Offie, Halageri
1105ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಡಿಯಾಲ.Government Kannada Higher Primary School, Kodiyala
1106ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಅಂಕೊಲಾ Tahsildar Office, Ankola
1107ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಭಟ್ಕಳ Tahsildar Office, Bhatkal
1108ಕುಸುಮಕುಂಜ, ಬಾಲವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ರೂಮ ನಂ 2, ಅಂಬಿಕಾನಗರKusumkunja, Balawadi Building, Room -2, Ambikanagar
1109ನಗರ ಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದಾಂಡೇಲಿCity Muncipal Council Office, Dandeli
1110ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹಳಿಯಾಳ Tahsildar Office, Haliyal
1111ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹೊನ್ನಾವರ ಶಿರಸಿ ಅರ್ಬನ ಬ್ಯಾಂಕ , ಎದುರುಗಡೆTahsildar Office, Honnavar (OPP SIRSI URBAN BANK HONNAVAR)
1112ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ, ಹೇರಂಗಡಿ, ಹೊನ್ನಾವರGram Panchayat Office, Herangadi Honnavar
1113ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಮನಗರOffice of the Village Accountant Ramnagar
1114ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಜೊಯಡಾOffice of the Tahasildar, Joida
1115 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ), ಕುನ್ನಿಪೆಟGovt. Kannada Higher Primary School,(New Building) Kunnipet
1116ಸೆಂಟ ಮಿಚೇಲ ಕಾನವೆಂಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕಾರವಾರ, 7ಎ ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)St.Michel Convent High Shool, Karwar, 7A Class Room (West Side)
1117ಸೆಂಟ ಮಿಚೇಲ ಕಾನವೆಂಟ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಕಾರವಾರ, 7ಬಿ ಕ್ಲಾಸ ರೂಮ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)St.Michel Convent High Shool, Karwar, 7B Class Room (Middle Portion)
1118ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಗೋಕರ್ಣNad Kacheri, Gokarn
1119ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕುಮಟಾTahsildar Office, Kumta
1120ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮುಂಡಗೋಡTahsildar Office, Mundgod
1121ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿದ್ದಾಪೂರTahsildar Office, Siddapur
1122ನಾಡ ಕಛೇರಿ, ಉಂಬಳಮನೆ (ಹೆರೂರ)Nada kacheri , Umbalamane (Heroor )
1123ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ವಂದಾನೆHigher Primary School, Vandane
1124ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗಣೇಶ ನಗರ ,ಶಿರಸಿHigher Primary School, Ganesh nagar, Sirsi.
1125ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ: 3, ಯಲ್ಲಾಪೂರ ನಾಕಾ, ಶಿರಸಿHigher primary school No.3, Yellapur Naka, Sirsi
1126ರಾಯಪ್ಪಾ ಹುಲೆಕಲ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಶಿರಸಿ.Rayappa Hulekal Boys & Girls High School, Sirsi.
1127ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಯಲ್ಲಾಪೂರTaluka Office, Yellapur
1128ಉಪ ತಹಶೀಲದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಂಚಿಕೇರಿDeputy Tahsildar Office, Manchikeri
 
Copyright (c) 2020, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.