2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft roll of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
1131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.1 ನವುಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
1132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನವುಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2 (ಎಡಭಾಗ)
1133ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
1134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನವುಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
1135ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
1136ಎ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 01, ಅಶ್ವತ್ ನಗರ
1137ಎ.ಇ.ಎಸ್. ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02, ಅಶ್ವತ್ ನಗರ
1138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 1,ನವುಲೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
1139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ನವುಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)
11310ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1, ಶಾಂತಿನಗರ (ಬಲಭಾಗ)
11311ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2, ಶಾಂತಿನಗರ (ಬಲಭಾಗ)
11312ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶಾಂತಿನಗರ (ಎಡಭಾಗ)
11313ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶಾಂತಿನಗರ (ಎಡಭಾಗ)
11314ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಶಾಂತಿನಗರ
11315ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ಶಾಂತಿನಗರ
11316ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತೆವರೆ ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿ
11317ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ(ಮಜರೆ) ಶಾಂತಿನಗರ
11318ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಗರ(ಮಜರೆ) ಶಾಂತಿನಗರ
11319ವನಿತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ಕೀರ್ತಿನಗರ
11320ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.