2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft roll of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
2031ಅಶೋಕ ವಿದ್ಶಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಅಶೋಕನಗರ (ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ)
2032ಅಶೋಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ (ಅಂಗನವಾಡಿ)
2033ಅಶೋಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅಶೋಕ ನಗರ (ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮಧ್ಯ ಕೊಠಡಿ)
2034ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕ ನಗರ,(ಶಾರದ ಸದನ) , (ಹಾಲ್)
2035ಅಶೋಕ ನಗರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಶೋಕನಗರ ಶಾರದ ಸದನ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )
2036ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2037ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಭಾಗ )
2038ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2039ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20310ಸಂತ ಪೀಟರ್ಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಟ್ಟಾರ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20311ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
20312ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
20313ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಲೇಡಿಹಿಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20314ಸೈಂಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾ ಲೆ, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20315ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ , ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20316ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ , ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20317ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20318ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಾಪಿಕಾಡ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20319ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಪಿಕಾಡು , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 1ನೇ ಕೊಠಡಿ)
20320ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿಜೈ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
12345678910...
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.