2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft roll of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
2041ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಪುರ ಉಳ್ಳಾಲ
2042ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)
2043ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2044ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2045ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ.(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2046ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ.,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2047ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)
2048ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )
2049ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)
20410ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)
20411ಮದನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ )
20412ಮದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ )
20413ಮದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ )
20414ಮದನಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೇಕಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡಭಾಗ )
20415ಸೈಯದ್‌ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಬಲ ಭಾಗ)
20416ಸೈಯದ್‌ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಎಡ ಭಾಗ)
20417ಮೊಗವೀರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ
20418ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ. (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20419ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )
20420ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)
12345678910...
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.