2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft roll of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
2051ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಕರ್ಪೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
2052ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ(ಸಮುದಾಯ ಭವನ) ಕರ್ಪೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2053ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಬಳಿ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
2054ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿದ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ
2055ಸೈಂಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
2056ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಖಾಸಗಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ , ಸಂಗಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)
2057ಸೈಂಟ್‌ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನುದಾನರಹಿತ (ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ) ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಕ್ಕಿಪಾಡಿ
2058ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ
2059ಸೈಂಟ್‌ ಬಾರ್ತಲೋಮಿಯೋ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಕ್ಕಿಪ್ಪಾಡಿ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20510ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20511ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದ್ಯಾರು ಎಲಿಯನಡುಗೋಡು
20512ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20513ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,ವಾಮದಪದವು,ಚೆನ್ನೈತೋಡಿ ಗ್ರಾಮ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20514ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20515ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚೆನ್ನೈತ್ತೋಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)
20516ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊರಗಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು
20517ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)
20518ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂರ್ಜೆ ಪಿಲಾತಬೆಟ್ಟು ( ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
20519ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೈನಾಡು, ಪಿಲಾತ್ತಬೆಟ್ಟು
20520ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೂಡಪಡುಕೋಡಿ (ಧಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
12345678910...
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.