2022 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft roll of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station Name KannadaPolling station name English
471ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಟಮಾಳ
472ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಕೊಟಮಾಳ
473ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಿರಖಲ
474ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಿರಖಲ್
475ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ ) ಮಿರಖಲ್
476ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲಭಾಗ) ಮಿರಖಲ
477ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಹಣಮಂತವಾಡಿ (ಎಚ್)
478ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಆನಂದವಾಡಿ (ಎಚ್)
479ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಚನಾಳ
4710ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರ
4711ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರ
4712ತಹಸೀಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಸೂರ
4713ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೋಸ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಸೂರ
4714ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹುಲಸೂರ
4715ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರ
4716ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಲಸೂರ
4717ಜೆ ಬಿ ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ 1ನೇ ಕೋಣೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರ
4718ಶ್ರೀ ಜೆಬಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಎರಡನೆ ಕೋಣೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹುಲಸೂರ
4719ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಹುಲಸೂರ
4720ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತರಭಾರತಿ ತಾಂಡಾ
12345678910...
 
  Copyright (c) 2021, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.