2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls 2020 – Click the District Name to view the list of Assembly Constituencies
Home 
 No of Hits
No.Of Users  
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.