2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
21ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಜನವಾಡ
22ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಜನವಾಡ
23ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜನವಾಡ
24ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಜನವಾಡ
25ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದಲಗಾ
26ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸದಲಗಾ
27ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಸದಲಗಾ
28ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸದಲಗಾ
29ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದಲಗಾ
210ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಸದಲಗಾ
211ಸದಲಗಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ಸದಲಗಾ
212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಸ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಸದಲಗಾ
213ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಸದಲಗಾ
214ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಸದಲಗಾ
215ಸದಲಗಾ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಸದಲಗಾ
216ಸ.ಕ.ಪ್ರಾ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬೈನಾಕವಾಡಿ
217ಸ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ವಡಗೋಲ
218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ವಡಗೋಲ
219ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಲಿಕವಾಡ
220ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲಿಕವಾಡ
221ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಲಯ ಮಲಿಕವಾಡ
222ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾ
223ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಯಕ್ಸಂಬಾ
224ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) (ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ) ಯಕ್ಸಂಬಾ
225ಸರಕಾರಿ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.4, ಯಕ್ಸಂಬಾ
226ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಯಕ್ಸಂಬಾ
227ಸ.ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾ
228ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಣೆ ಯಕ್ಸಂಬಾ
229ಸಿ.ಕೆ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಯಕ್ಸಂಬಾ ಕೊಣೆ ನಂ 1 ಎಕ್ಸಂಬಾ
230ಸಿ.ಕೆ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಯಕ್ಸಂಬಾ
231ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾ
232ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಯಕ್ಸಂಬಾ
233ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಕ್ಸಂಬಾ
234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಯಕ್ಸಂಬಾ
235ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1ಯದ್ಯಾನವಾಡಿ
236ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೋಳ
237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಕಲ್ಲೋಳ
238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ ಕಲ್ಲೋಳ
239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೋಳ
240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲೋಳ ಪಶ್ಕಿಮಭಾಗ
241ಸರಕಾರಿ ಹಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳೆ ಯಡೂರ
242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಳೆ ಯಡೂರ
243ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಯಡೂರವಾಡಿ
244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಯಡೂರವಾಡಿ
245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸಯಡೂರ
246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಹೊಸಯಡೂರ
247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಯಡೂರ
248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಯಡೂರ
249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಂದೂರ ಟೆಕ್‌
250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಂದೂರ ಟೆಕ್‌
251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಂದೂರ
252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಂದೂರ
253ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಚಂದೂರ
254ಸರಕಾರಿ ಹಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಚಂದೂರ
255ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಂಜರಿ
256ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿ
257ಎಸ್.ಎಸ್.ಇ.ಎಸ್.ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿ
258ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿ
259ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೊಣೆ, ಮಾಂಜರಿ
260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಮಾಂಜರಿ
261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಂಜರಿ
262ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಎಡಗಡೆ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿ
263ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಬಲಗಡೆ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿ
264ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಾಂಜರಿವಾಡಿ
265ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಮಾಂಜರಿವಾಡಿ
266ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಗಳಿ
267ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಂಗಳಿ
268ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಂಗಳಿ
269ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಗಳಿ
270ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ, ಇಂಗಳಿ
271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಇಂಗಳಿ
272ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಂ.3 ಇಂಗಳಿ
273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಇಂಗಳಿಗಾಂವಠಾಣಾ
274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ಇಂಗಳಿಗಾಂವಠಾಣಾ
275ಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ.ಶಿರಸೇಟ,ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ (ಕಾನವೇಂಟ) ಕೊನೆ ನಂ.1 ಶಾಲೆ ಅಂಕಲಿ
276ಶ್ರೀ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ.ಶಿರಸೇಟ,ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ (ಕಾನವೇಂಟ) ಕೊನೆ ನಂ.2 ಶಾಲೆ ಅಂಕಲಿ
277ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ಅಂಕಲಿ
278ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಶುವಿಹಾರ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಅಂಕಲಿ
279ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.1 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿ
280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.2 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿ
281ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಕಲಿ
282ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಕಲಿ
283ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕೊನೆ ನಂ.1 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿ
284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮೈದಾನ ಅಂಕಲಿ
285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಸಿಧ್ದಾಪೂರವಾಡಿ
286ಸ .ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಿಧ್ದಾಪೂರವಾಡಿ
287ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಡಾಪೂರ
288ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಾಡಾಪೂರ
289ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಬಲ ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಕಾಡಾಪೂರ
290ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಕಾಡಾಪೂರ
291ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಕಾಡಾಪೂರ
292ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ.03 ಕೇರೂರ
293ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 3 ನೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೋಣೆ ನಂ.03 ಕೇರೂರ
294ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 2ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರ
295ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 4ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರ
296ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇರೂರ
297ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇರೂರ
298ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಾಣಂತಿ ಕೋಡಿ ಕೇರೂರ
299ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 2 ನೇಯ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 4ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರ
2100ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 1ನೇ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರ
2101ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ 4, ದಕ್ಕಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ 1ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರ
2102ನಮ್ಮೂರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಡ ಸಂಖ್ಯೆ4, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ 4 ನೇಯ ಕೋಣೆ, ಕೇರೂರ
2103ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ, ಕೇರೂರ
2104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )ರೂಪಿನಾಳ
2105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅರಬ್ಯಾನವಾಡಿ
2106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನನದಿ
2107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಬಲಗಡೆ ಭಾಗ ನನದಿ
2108ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ನನದಿ
2109ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ನನದಿ
2110ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನನದಿವಾಡಿ
2111ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ನನದಿ ದೂದ ಗಂಗಾ ಶುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಏರಿಯಾ
2112ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ನಾಗರಾಳ
2113ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ) ನಾಗರಾಳ
2114ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳ
2115ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ )ನೇಜ
2116ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪೂರ್ವದ ಕೋಣೆ, ನೇಜ
2117ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ನೇಜ
2118ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ನೇಜ
2119ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಣೆ ನಂ.1 ನೇಜ
2120ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ನೇಜ
2121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಮನೆವಾಡಿ
2122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಮನೆವಾಡಿ
2123ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹೊಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿ
2124ಸ.ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಹೊಸ ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹೊಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.3 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿ
2125ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಹೊಸ.ಕ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿ
2126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ (ಹೊಸ)ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.1 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಶಮನೆವಾಡಿ
2127ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಶಿರಗಾಂವ
2128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರಗಾಂವ
2129ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಶಿರಗಾಂವ
2130ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬಾಜು ಕೊಣೆ ಶಿರಗಾಂವ
2131ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಶಿರಗಾಂವ
2132ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾಜು ಕೊಣೆ ಶಿರಗಾಂವ
2133ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರಗಾಂವವಾಡಿ
2134ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಶಿರಗಾಂವವಾಡಿ
2135ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ.ಶಾಲೆ ನಂ.01 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಿಟಿಂಗ ಹಾಲ್ ಖಡಕಲಾಟ
2136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಖಡಕಲಾಟ
2137ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟ
2138ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಖಡಕಲಾಟ
2139ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಖಡಕಲಾಟ
2140ಸ. ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಳೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟ
2141ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟ
2142ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕ ಕಾಲೇಜ ಖಡಕಲಾಟ ಉತ್ತರ ಭಾಗ
2143ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟ
2144ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮನೂಚಿವಾಡಿ
2145ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೀರವಾಡಿ
2146ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತಪಕಾರವಾಡಿ
2147ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟ
2148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಖಡಕಲಾಟ
2149ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪುಠಾಣವಾಡಿ
2150ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಾಂಗೇರಿ (ಎ)
2151ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಾಂಗೇರಿ (ಎ)
2152ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ1 ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ
2153ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ
2154ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಚಿಕ್ಕಲವಾಳ
2155ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ರಾಮಪೂರ
2156ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 2 ರಾಮಪೂರ
2157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2158ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2159ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2160ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2161ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2162ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಧ್ಯಧ ಕೋಣೆ ನಂ.3,ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2163ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ ನಂ.01 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2164ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ಪಟ್ಟಣಕುಡಿ
2165ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ವಾಳಕಿ
2166ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.2 ವಾಳಕಿ
2167ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ವಾಳಕಿ
2168ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.4 ವಾಳಕಿ
2169ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಕೊಣೆ ನಂ.3 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ವಾಳಕಿ
2170ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣೆ ನಂ.6 ವಾಳಕಿ
2171ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ
2172ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಹೊಸ ಕೋಣೆ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ
2173ಸ. ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ. ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನಾಯಿಂಗ್ಲಜ
2174ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಯಾದ್ಯಾನವಾಡಿ
2175ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಯಾದ್ಯಾನವಾಡಿ
2176ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಧುಳಗನವಾಡಿ
2177ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಧುಳಗನವಾಡಿ
2178ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಗಂ ಮ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.11, ನವಲಿಹಾಳ
2179ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ನವಲಿಹಾಳ
2180ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಮರಾಠಿ ಗಂ .ಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 4 ನವಲಿಹಾಳ
2181ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಗಂ.ಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.8 ನವಲಿಹಾಳ
2182ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಠಾಳಿ
2183ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕುಠಾಳಿ
2184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೋಥಳಿ
2185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕೋಥಳಿ
2186ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಥಳಿ
2187ಸ.ಹಿಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೋಥಳಿ
2188ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಸಂಕನವಾಡಿ
2189ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಗಿರಗಾಂವ
2190ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ ಚಿಂಚಣಿ
2191ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಗೆ, ಚಿಂಚಣಿ
2192ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಚಿಂಚಣಿ
2193ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 8 ಚಿಂಚಣಿ
2194ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕುಪ್ಪಾನವಾಡಿ
2195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರಭಾಗದ ಕೋಣೆ, ಹಂದ್ಯಾನವಾಡಿ
2196ಎನ್‌.ಸಿ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2197ಎನ್‌.ಸಿ.ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗ , ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2198ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2199ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ ಕೋಣೆ ನಂ-3,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಗಾಂಧೀಮಾರ್ಕೇಟ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2202ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ , ಜಾರಿ ಗಲ್ಲಿ (ಯಕ್ಸಂಬಾ ರೋಡ) ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಕೇಟ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2205ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಭಿಮನಗರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಭೀಮನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಭೀಮನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2208ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ , ಮಾತಂಗಿ ಕೇರಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2209ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಬಲಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2210ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಎಡಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2211ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಕೋಣೆ ನಂ-6 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2212ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-7 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2213ಸರಕಾರಿ ಶಾಸಕರ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ ನಂ-8 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2214ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಹಾಲಟ್ಟಿ)
2215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2216ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಇಂದೀರಾನಗರ,ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2218ಆರ್‌.ಡಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2219ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2220ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ,ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2221ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಪಾಟೀಲ,ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾಲೇಜ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2222ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ರಾಮ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2223ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ರಾಮ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2224ಸ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಬಾಜು ಕೋಣೆ, ರಾಮ ನಗರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2225ಕುಂದ ಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2226ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ದತ್ತಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡಹೊಸಪೇಟ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
2229ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಶಾ.ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಹತ್ತಿಮರಡಿ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2230ಸ.ಹಿ..ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಶಾಲೆ ಪೊರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2231ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2232ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2233ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2234ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2235ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಸನಾಳಗಡ್ಡೆ ಹಿರೇಕೋಡಿ
2236ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)(ಬಸನಾಳಗಡ್ಡೆ) ಹಿರೇಕೋಡಿ
2237ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹಿರೇಕೋಡಿ
2238ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕ.ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಹಿರೇಕೋಡಿ
2239ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಜೋಡಕುರುಳಿ
2240ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಜೋಡಕುರಳಿ
2241ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಜೋಡಕುರುಳಿ
2242ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಜೋಡಕುರುಳಿ
2243ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.1, ಜೋಡಕುರುಳಿ
2244ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಕೋಣೆ ನಂ.2, ಜೋಡಕುರುಳಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.