2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ ಮುಂಡಗನೂರ
222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ ಮುಂಡಗನೂರ
223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕೋಲೂರ
224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗ ಕೋಲೂರ
225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಹಂಚಿನಾಳ
226ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ರಬಕವಿ
227ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪತ್ರಾಸ್‌ ಶೆಡ್‌) ಗಿರಗಾಂವ ಪು.ಕೆ
228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪತ್ರಾಸ ಶೇಡ್‌, ಗುಡದಿನ್ನಿ ಪುಕೇ
229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಬಾಡಗಿ
2210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಬಾಡಗಿ
2211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಇನಾಂ ಹಂಚಿನಾಳ
2212ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಇನಾಂ ಹಂಚಿನಾಳ
2213ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಳ್ಳೂರ ಆರ್ ಸಿ
2214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಸೊನ್ನ ಆರ್ ಸಿ
2215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಸೊನ್ನ ಆರ್ ಸಿ
2216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ,ಸೊನ್ನ ಆರ್ ಸಿ
2217ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ 01 ಢವಳೇಶ್ವರ ಆರ್ ಸಿ
2218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಢವಳೆಶ್ವರ ಆರ್ ಸಿ
2219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗರಡದಿನ್ನಿ ಆರ್ ಸಿ
2220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೊರ್ತಿ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್-2
2221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊರ್ತಿ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್-2
2222ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಆರ್.ಸಿ
2223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗೋವಿನದಿನ್ನಿ ಆರ್ ಸಿ
2224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಜಿ
2225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಳಬಾಳ
2226ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 1,ಗಲಗಲಿ
2227ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 3,ಗಲಗಲಿ
2228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ,ಗಲಗಲಿ
2229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ,ಗಲಗಲಿ
2230ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಗಲಗಲಿ
2231ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜ.ಪೂರ್ವಭಾಗ ಗಲಗಲಿ
2232ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜ, ಮಧ್ಯಭಾಗ ಗಲಗಲಿ
2233ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ.ಪೂ. ಕಾಲೇಜ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಗಲಗಲಿ
2234ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗಲಗಲಿ
2235ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರಭಾಗ ಅಮಲಝರಿ
2236ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ,ಅಮಲಝರಿ
2237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅಮಲಝರಿ
2238ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲ ಭಾಗ, ಯಡಹಳ್ಳಿ
2239ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ, ಯಡಹಳ್ಳಿ
2240ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಯಡಹಳ್ಳಿ
2241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಯಡಹಳ್ಳಿ
2242ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಸನಾಳ
2243ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಬಿಸನಾಳ
2244ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಬಿಸನಾಳ
2245ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವಭಾಗ ತೆಗ್ಗಿ
2246ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಶಿವಾಪೂರ(ತೆಗ್ಗಿ)
2247ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಉತ್ತರಭಾಗ ತೆಗ್ಗಿ
2248ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ತೆಗ್ಗಿ
2249ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತೆಗ್ಗಿ ತಾಂಡಾ
2250ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ,ಸಿದ್ದಾಪೂರ
2251ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ,ಸಿದ್ದಾಪೂರ
2252ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಂಡಾ
2253ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ
2254ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದಾಪೂರ
2255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಬಾಗ,ನಾಗರಾಳ
2256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂತಿಕಲ್ಲ
2257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಬಾಗ ನಾಗರಾಳ
2258ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಾಗರಾಳ
2259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾಗರಾಳ ತಾಂಡಾ
2260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1, ರೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಸಿ
2261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.4, ರೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಸಿ
2262ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ, ಹೆಗ್ಗೂರ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ ನಂ:1,
2263ಸರಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣ ಕೋಣೆ .ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್ ಆರ್, ಆರ್ ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌-1
2264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಗ್ಗೂರ ಹೆಗ್ಗೂರ ಆರ್.ಸಿ ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್-1
2265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ ಪು.ಕೇಂದ್ರ, ಬೀಳಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌-2
2266ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಳೆಯ ಮುತ್ತಲದಿನ್ನಿ
2267ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್
2268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣಿ ನಂ-1 ಗಿರಿಸಾಗರ
2269ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಗಿರಿಸಾಗರ
2270ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಗಿರಿಸಾಗರ
2271ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಗಿರಿಸಾಗರ
2272ವಿಜಯ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗ ಗಿರಿಸಾಗರ
2273ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಡಗಂಡಿ
2274ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ,ಬೀಳಗಿ
2275ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೀಳಗಿ
2276ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.6,ಬೀಳಗಿ
2277ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.8,ಬೀಳಗಿ
2278ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.12,ಬೀಳಗಿ
2279ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.14,ಬೀಳಗಿ
2280ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2,ಬೀಳಗಿ
2281ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಬೀಳಗಿ
2282ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ, ಬೀಳಗಿ
2283ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಬೀಳಗಿ
2284ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ:1, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ,ಬೀಳಗಿ
2285ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬೀಳಗಿ
2286ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬೀಳಗಿ
2287ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ ಪೂ ಕಾಲೇಜ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ),ಬೀಳಗಿ
2288ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ಬೀಳಗಿ
2289ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಬೀಳಗಿ
2290ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಮನ್ನಿಕೇರಿ
2291ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಮನ್ನಿಕೇರಿ
2292ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೆಕ ಕಟ್ಟಡ,ಮನ್ನಿಕೇರಿ
2293ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್‌ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ,ಕಂದಗಲ್ಲ
2294ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರಕಬ್ಬಿ
2295ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಪು.ಕೇ
2296ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊನ್ನಿಹಾಳ ಪು ಕೆ
2297ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾದರದಿನ್ನಿ ಆರ್ ಸಿ
2298ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ 4,ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಆರ್ ಸಿ
2299ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ತೋಳಮಟ್ಟಿ
22100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ತೋಳಮಟ್ಟಿ
22101ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಸುನಗ
22102ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ, ಸುನಗ
22103ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸುನಗ
22104ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸುನಗ
22105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುನಗ ತಾಂಡಾ ನಂ-1
22106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸುನಗ ತಾಂಡಾ ನಂ.1, ಬಲಬಾಗ
22107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸುನಗ ತಾಂಡಾ ನಂ.2
22108ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಜಾನಮಟ್ಟಿ
22109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಜಾನಮಟ್ಟಿ
22110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗದ,ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಜಾನಮಟ್ಟಿ
22111ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದರಗಿ ತಾಂಡಾ-1
22112ಬಾಲಕರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಅರಕೇರಿ
22113ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ,ಅರಕೇರಿ
22114ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಅರಕೇರಿ
22115ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಅರಕೇರಿ
22116ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರಕೇರಿ ತಾಂಡಾ
22117ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಬಲಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ
22118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ
22119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ
22120ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೆ
22121ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೆ
22122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಕಾತರಕಿ
22123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಕಾತರಕಿ
22124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಾತರಕಿ
22125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಲಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆ
22126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ,ಶಿರಗುಪ್ಪಿ
22127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ,ಶಿರಗುಪ್ಪಿ
22128ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿ
22129ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿ
22130ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿ
22131ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕುಂದರಗಿ
22132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂದರಗಿ
22133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಬಾವಲತ್ತಿ
22134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಬಾವಲತ್ತಿ
22135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋವಳ್ಳಿ
22136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್
22137ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬೂದಿಹಾಳ ಎಸ್.ಎಚ್
22138ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇ
22139ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇ
22140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇ
22141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅನಗವಾಡಿ ಪು.ಕೇ
22142ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ,ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿ
22143ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ವಿಮಭಾಗ, ತುಮ್ಮರಮಟ್ಟಿ
22144ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೆರಕಲ್ಲ ಪು.ಕೇ
22145ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೆರಕಲ್ಲ ಪು.ಕೇ
22146ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡಭಾಗ ಹೆರಕಲ್ಲ ಪು.ಕೇ
22147ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ
22148ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬಾಗ, ಯಳ್ಳಿಗುತ್ತಿ
22149ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಯಂಕಂಚಿ ಪು ಕೆ
22150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 (ಸಿಂದಗಿ),ಸೀಮಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ
22151ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಕಂದಾಪೂರ
22152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಕಂದಾಪೂರ
22153ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 6,ಸಿಂದಗಿ(ಸೀಮಿಕೇರಿ)R C
22154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋರಕೊಪ್ಪ
22155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಕ್ಕರಗುಂದಿ
22156ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಯಡಹಳ್ಳಿ
22157ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಯಡಹಳ್ಳಿ
22158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ ಛಬ್ಬಿ ಪು ಕೆ
22159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಛಬ್ಬಿ ಪು ಕೆ
22160ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸೊಕನಾದಗಿ
22161ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಸೋಕನಾದಗಿ
22162ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ದೇವನಾಳ
22163ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಲಭಾಗ ದೇವನಾಳ
22164ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಿರೇಸಂಶಿ
22165ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ
22166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಕಲಗಿ
22167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉದಗಟ್ಟಿ
22168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಾರದಾಳ
22169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನದಿನ್ನಿ
22170ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬನ್ನಿದಿನ್ನಿ
22171ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಕೇಸನೂರ),ಸೀಮಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ
22172ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುರನಾಳ) ಪೂರ್ವಭಾಗ ಸೀಮಿಕೇರಿ ಪು ಕೆ-2
22173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮುರನಾಳ) ಸೀಮಿಕೇರಿ ಆರ್‌ ಸಿ-2
22174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-4 ವೀರಾಪೂರ
22175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೋಟದ ಶಾಲೆ, ಹಳೇ ಮುರನಾಳ
22176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಪೂರ್ವಭಾಗ,ಗದ್ದನಕೇರಿ
22177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಗದ್ದನಕೇರಿ
22178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ, ಗದ್ದನಕೇರಿ
22179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಗದ್ದನಕೇರಿ
22180ಶ್ರೀ ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಗದ್ದನಕೇರಿ
22181ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆನದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್
22182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ (ದುರ್ಗಾನಗರ)
22183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗದ್ದನಕೇರಿ ತಾಂಡಾ (ದುರ್ಗಾನಗರ)
22184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಸೀಮಿಕೇರಿ
22185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಸೀಮಿಕೇರಿ
22186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ತುಳಸಿಗೇರಿ
22187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ತುಳಸಿಗೇರಿ
22188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ತುಳಸಿಗೇರಿ
22189ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತುಳಸಿಗೇರಿ
22190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಗೋವಿಂದಕೊಪ್ಪ
22191ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಕಲಾದಗಿ
22192ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕಲಾದಗಿ
22193ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿ
22194ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗ ಕಲಾದಗಿ
22195ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿ
22196ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿ
22197ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಕಲಾದಗಿ
22198ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಕಲಾದಗಿ
22199ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6,ಕಲಾದಗಿ
22200ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ನಂ.7,ಕಲಾದಗಿ
22201ಸರ್ಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕಲಾದಗಿ
22202ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಲಾದಗಿ
22203ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ
22204ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ
22205ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಖಜ್ಜಿಡೋಣಿ
22206ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಳಸಕೊಪ್ಪ
22207ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ
22208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡಭಾಗ ಚಿಕ್ಕಶೇಲ್ಲಿಕೇರಿ
22209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಹಿರೇಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ
22210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ.ನಂ.5 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹಿರೇಶಲ್ಲಿಕೇರಿ
22211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗಂಗನ ಬೂದಿಹಾಳ
22212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ
22213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆರಕಲಮಟ್ಟಿ
22214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ ಕಗಲಗೊಂಬ
22215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕಗಲಗೊಂಬ
22216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ಸೂಳಿಕೇರಿ
22217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಸೂಳಿಕೇರಿ
22218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಸೂಳಿಕೇರಿ
22219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಹೂಲಗೇರಿ
22220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಹೂಲಗೇರಿ
22221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂದಕೇರಿ
22222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಜಲಗೇರಿ
22223ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ, ಜಲಗೇರಿ
22224ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ವಭಾಗ ನೀರಬೂಧಿಹಾಳ
22225ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ, ನೀರಬೂದಿಹಾಳ
22226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎ
22227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಯಂಡಿಗೇರಿ
22228ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ ಯಂಡಿಗೇರಿ
22229ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮನೇರಿ ಇನಾಂ
22230ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ
22231ಸರ್ಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಕಾಡರಕೊಪ್ಪ
22232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅನವಾಲ
22233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಅನವಾಲ
22234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅನವಾಲ
22235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಬಂದಕೇರಿ
22236ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರಭಾಗ ಜಲಗೇರಿ ತಾಂಡಾ
22237ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಜಲಗೇರಿ ತಾಂಡಾ
22238ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯರಗೊಪ್ಪ ಇನಾಂ
22239ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗಸನಕೊಪ್ಪ
22240ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳಗಿ
22241ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸಕೋಟೆ
22242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶೀಪರಮಟ್ಟಿ
22243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈನಕಟ್ಟಿ
22244ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಗನೂರ
22245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಫಕೀರ ಬೂದಿಹಾಳ
22246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರೇನೂರ ತಾಂಡಾ-2
22247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಯಂಕಂಚಿ
22248ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಾಲೆ ಮಣಿನಾಗರ
22249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರೆನೂರ
22250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರೆನೂರ ತಾಂಡಾ-1
22251ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಚಿಂಚಲಕಟ್ಟಿ
22252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಂಚನಕಟ್ಟಿ ತಾಂಡಾ
22253ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹವಳಕೋಡ
22254ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಗವಾಡ
22255ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ಳಿಕಿಂಡಿ
22256ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹನಮನೇರಿ (ಸರಕಾರ)
22257ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ
22258ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಇನಾಂ
22259ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಎಡಭಾಗ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಇನಾಂ
22260ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಲಕುರ್ಕಿ
22261ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹಲಕುರ್ಕಿ
22262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಲಕುರ್ಕಿ
22263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನ ಹಲಕುರ್ಕಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.