2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ
232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಜಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ
233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲಸಗೇರಿ
234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಕಸಕೊಪ್ಪ
235ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕಟಗೇರಿ
236ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಟಗೇರಿ
237ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕಟಗೇರಿ
238ಗ್ರಾಮ ಚೌಡಿ ಕಟಗೇರಿ
239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಂಗರಗಿ
2310ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹಂಗರಗಿ
2311ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾಜಿಬೂದಿಹಾಳ
2312ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗಾಪೂರ
2313ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದನಗಡ
2314ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಂಜಿನವಾರಿ
2315ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ
2316ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ
2317ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳದೂರ
2318ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳದೂರ
2319ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2320ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2321ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2322ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2323ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2324ಎಸ್ ಆರ್ ವಸ್ರ್ತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 1 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2325ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2326ಶ್ರೀ ಮುರಘರಾಜೆಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2327ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳ ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2328ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಮಂಡಳ (ರ) ವೆಂಕಟೇಶ ಕನ್ನಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2329ಸರಸ್ವತಿ ವಿಧ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ,ಹ.ಆಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2330ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ.ಹ,ಆಡಿನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2331ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2332ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2333ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2334ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 5,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2335ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2336ಬಾಶಲ್‌ ಮಿಶಿನ್‌ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2337ಬಾಶಲ್‌ ಮಿಶಿನ್‌ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2338ಸೈಂಟ್‌ ಝವೀಯರ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2339ಸೈಂಟ್‌ ಝವೀಯರಸ್ಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2340ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 2, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2341ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ2 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2342ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2343ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಂಡಾರಿ ಕಲಾ ಆರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 5,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2344ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಂಡಾರಿ ಕಲಾ ಆರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 12 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2345ಎಸ್ ಎಮ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಲಾ ಆರ್ ಆರ್ ಭಂಡಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಠಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ 14,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2346ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2347ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2348ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2349ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ
2350ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಟಿಕಲ್ಲ
2351ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಟಿಕಲ್
2352ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಿಕಲ್
2353ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತೆಗ್ಗಿ
2354ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೆಲವಡಿ
2355ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ,ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ರೋಡ್ ಕೆಲವಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್
2356ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಬೂದಿಹಾಳ
2357ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಣಕೊಪ್ಪ
2358ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಕಣಕೊಪ್ಪ
2359ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೆರೂರ
2360ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಕೆರೂರ
2361ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
2362ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
2363ಶ್ರೀ ಚರಂತಿಮಠ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೂರ
2364ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಹಳಪೇಟ ಕೆರೂರ
2365ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,(ಹಳಪೇಟ) ಕೆರೂರ
2366ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್‌. ಹಿರೇಮಠ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆರೂರ
2367ಶ್ರೀ ಎ .ಸಿ ಘಟ್ಟದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೆರೂರ
2368ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ನೆಹರೂನಗರ) ಪೂರ್ವಭಾಗ, ಕೆರೂರ
2369ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ನೆಹರೂ ನಗರ) ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಕೆರೂರ
2370ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
2371ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆ ಕೆರೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೆರೂರ
2372ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಎದುರಿಗೆ. ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ ,ಕೆರೂರ
2373ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ,ಎದುರಿಗೆ. ಟಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ ,ಕೆರೂರ
2374ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಕೆರೂರ
2375ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಕೆರೂರ
2376ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ,ಕೆರೂರ (ಬೆಳಗಂಟಿ)
2377ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಹಾಲಿಗೇರಿ
2378ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹಾಲಿಗೇರಿ
2379ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರಡ್ಡೇರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
2380ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರಡ್ಡೆರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ
2381ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡ
2382ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮುಚ್ಚಳಗುಡ್ಡ
2383ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಡರಬೂದಿಹಾಳ
2384ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಂಸನೂರ
2385ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಂಸನೂರ
2386ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ತೋಗುಣಶಿ
2387ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ತೋಗುಣಶಿ
2388ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಘಾಪೂರ
2389ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುರಡಿ
2390ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ಪರ್ವತಿ
2391ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪರ್ವತಿ
2392ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾದನಕಟ್ಟಿ
2393ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲೂರ ಎಸ್‌ .ಪಿ .
2394ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಸಂಗಿ
2395ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಟಗಿನಹಳ್ಳಿ
2396ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಟ್ನಳ್ಳಿ
2397ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚಾಯತ ಎದುರು ಲಾಯದಗುಂದಿ
2398ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಸ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಯದಗುಂದಿ
2399ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಬ್ಬಲಹುಣಸಿ
23100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್‌ ಪಿ
23101ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್‌ ಪಿ
23102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಎಸ್‌.ಪಿ
23103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ ಎಸ್‌.ಪಿ
23104ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪುರ.ಎಸ್‌.ಪಿ
23105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಪಿ
23106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ
23107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನೀರಲಕೇರಿ
23108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲಕೇರಿ
23109ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮಭಾಗ ನೀರಲಕೇರಿ
23110ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹಳಗೇರಿ
23111ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಘ ಹಳಗೇರಿ
23112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಪ್ಪಸಕಟ್ಟಿ
23113ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಗಲವಾಟ
23114ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉಗಲವಾಟ
23115ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಮಟಗೇರಿ
23116ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿ
23117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿ
23118ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಿಗೇರಿ
23119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಡಗಲ್ಲ
23120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಆಡಗಲ್ಲ
23121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಆಡಗಲ್ಲ
23122ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬದಾಮಿ R S (ಆಡಗಲ್ಲ)
23123ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೆಂದೂರ
23124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೆಂದೂರ
23125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವಭಾಗ ಕುಟಕನಕೇರಿ
23126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮಭಾಗ ಕುಟಕನಕೇರಿ
23127ಸರಕಾರಿ ಹಿ9ರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ
23128ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳಗುಡ್ಡ
23129ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಂಗಳಗುಡ್ಡ
23130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಟಾಪೂರ
23131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭದ್ರನಾಯಕನ ಜಾಲಿಹಾಳ
23132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡ
23133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಚಿನಗುಡ್ಡ
23134ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ
23135ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲ
23136ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋನಾಳ
23137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರಬಡಗಿ
23138ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳೂರ
23139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
23140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
23141ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ,
23142ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
23143ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ
23144ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯ, ಬದಾಮಿ
23145ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಭವನ ಬಾದಾಮಿ
23146ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಟಿಪು ನಗರ ಬಾದಾಮಿ
23147ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಟಿಪ್ಪು ನಗರ ಬಾದಾಮಿ
23148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಟಿಪ್ಪುನಗರ ಬದಾಮಿ
23149ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾದಾಮಿ
23150ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಬದಾಮಿ
23151ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ
23152ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ
23153ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿ
23154ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷೀಣ ಭಾಗ ಬದಾಮಿ
23155ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬದಾಮಿ
23156ಅಂಜುಮನ ಅರಬಿಕ ಶಾಲೆ ಬದಾಮಿ
23157ಅಲ್‌ ಅಮೀನ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ,ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಬದಾಮಿ
23158ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿ
23159ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ ಶಾಲೆ ಬನಶಂಕರಿ ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿ
23160ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಬಾದಾಮಿ
23161ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬಾದಾಮಿ
23162ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಳೇ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಬದಾಮಿ
23163ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ ಪೂರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಟೇಲ , ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗ ಬದಾಮಿ
23164ಶಾಸಕರ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ನಂ.1, ವಿದ್ಯಾನಗರ ,ಬದಾಮಿ
23165ಸಿ ಅರ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲುಕ್ಯ ನಗರ ಬದಾಮಿ
23166ವೀರಶೈವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘ ಪೂ ಭಾ ಬದಾಮಿ
23167ಶ್ರೀ ವೀರಶೈವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಬದಾಮಿ
23168ವೀರಶೈವ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಂಘ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾನ್ವೆಂಟ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ,ಬದಾಮಿ
23169ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆನಂದ ನಗರ ,ಬದಾಮಿ
23170ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಮ ಭಾಗ ಅನಂದ ನಗರ ಬಾದಾಮಿ
23171ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅನಂದ ನಗರ ಬಾದಾಮಿ
23172ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ
23173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ
23174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್ ಎನ್
23175ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎನ್.
23176ಸರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಎಸ್.ಎನ್.
23177ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದ
23178ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದ
23179ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದ
23180ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ನೀಲಗುಂದ
23181ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹನಮಸಾಗರ
23182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಾಪುರ ಎಸ್ ಕೆ
23183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾಕನೂರ
23184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕಾಕನೂರ
23185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ
23186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ
23187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಿರ್ಲಕೊಪ್ಪ
23188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕರ್ಲಕೊಪ್ಪ
23189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಾಗನೂರ
23190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲೂರ ಎಸ್‌.ಕೆ
23191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಳಕವಾಡ
23192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀರನೂರ
23193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೋಮನಕೋಪ್ಪ
23194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಳಗೇರಿ
23195ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆ
23196ಶ್ರೀ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆ
23197ಶ್ರೀ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಕೆ
23198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನರಸಾಪೂರ
23199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡವಟ್ಟಿ
23200sಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
23201sಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ
23202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಳಸ
23203ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಿತ್ತಲಿ
23204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಿತ್ತಲಿ
23205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಳ
23206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಳ್ಳ
23207ಶ್ರೀ ಭೀ ಭೀ ದೇಸಾಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳವಲಕೊಪ್
23208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಂಕನೇರಿ
23209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಎನ್‌
23210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆಲದಕಟ್ಟಿ
23211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ
23212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುತ್ತಲಗೇರಿ
23213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ
23214ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ
23215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಖಮಾಪೂರ
23216ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ
23217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ
23218ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ
23219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚೀಮ ಭಾಗ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಬಿ
23220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಯರಗೊಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಬಿ
23221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಪೂರ ವಸತಿ
23222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌
23223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ
23224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಮರಡ್ಡಿಕೊಪ್ಪ
23225ಸರಕಾರಿಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಕನೂರ
23226ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೀರಲಗಿ
23227ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಮಿನಾಳ
23228ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾತರಕಿ
23229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾತರಕಿ
23230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖ್ಯಾಡ
23231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖ್ಯಾಡ
23232ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ
23233ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ
23234ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ
23235ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ
23236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ
23237ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್‌, ಬಿ
23238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನವಿಲಹೊಳೆ
23239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇನಸಬಿ
23240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇನಸಬಿ
23241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸೂರ
23242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹೊಸೂರ
23243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ,ಹೊಸೂರ
23244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,ರೂಮ ನಂ 7 ಹೊಸೂರ
23245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮಲ್ಲಾಪೂರ
23246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಸಗುನ್ನಿ
23247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅನಂತಗಿರಿ
23248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಣ್ಣೇರಿ
23249ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಢಾಣಕಶಿರೂರ
23250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೇಲೂರ
23251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೇಲೂರ
23252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬೇಲೂರ
23253ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರ
23254ಶ್ರೀ ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಬೇಲೂರ
23255ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಜಾಲಿಹಾಳ
23256ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹಾಳ
23257ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹಾಳ
23258ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಜಾಲಿಹಾಳ
23259ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಜಾಲಿಹಾಳ
23260ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಜಾಲಿಹಾಳ (ಹರಿಜನಕೇರಿ)
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.