2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಮಾಡಳ್ಳಿ
652ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಮಾಡಳ್ಳಿ
653ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಯಳವತ್ತಿ
654ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಯಳವತ್ತಿ
655ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಯಳವತ್ತಿ
656ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಯಳವತ್ತಿ
657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ
658ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ
659ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಖಾನಾಪೂರ
6510ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರಿಪೂರ
6511ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮ್ಯಾಗೇರಿ)ಶಿರಹಟ್ಟಿ.
6512ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ.
6513ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ.
6514ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6515ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಆರ್‌ . ಸಿ . ಸಿ . ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ )ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6516ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6517ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6518ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6519ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೌಧ ಶಿರಹಟ್ಟಿ.
6520ಎ ಎ ಪಠಾಣ ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಳಗೇರಿ ಓಣಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6521ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ
6522ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ.
6523ಜಿ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟರಡ್ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಬಾಗ) ಮಾಗಡಿ
6524ಜಿ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟರಡ್ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಮಾಗಡಿ
6525ಜಿ ಎಚ್ ಶೆಟ್ರರಡ್ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಮಾಗಡಿ
6526ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಳ್ಳಲಾಪೂರ
6527ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಮಾಗಡಿ
6528ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಮಾಗಡಿ
6529ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಸಾಪೂರ
6530ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ
6531ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವರವಿ
6532ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಡ್ಡದಪೂರ
6533ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ
6534ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ ತಾಂಡಾ
6535ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಕಡಕೋಳ
6536ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಡಕೋಳ
6537ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ) ಕೋಟೆ ಮುಂಡರಗಿ
6538ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕೋಟೆ ಮುಂಡರಗಿ
6539ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಎಡ ಭಾಗ)ಕೋಟಿ ಮುಂಡರಗಿ
6540ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಭಾಗ-2, (ಬಲಭಾಗ) ಮುಂಡರಗಿ
6541ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ, ಭಾಗ-2, (ಎಡಭಾಗ) ಮುಂಡರಗಿ
6542ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ರೂಮ ನಂ.1 ಮುಂಡರಗಿ
6543ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ರೂ.ನಂ.2 ಮುಂಡರಗಿ
6544ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಟೆಂಡರ ಹಾಲ್‌ ಮುಂಡರಗಿ
6545ಎಸ್.ಎಂ. ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡಭಾಗ) ಎ.ಡಿ. ನಗರ ಮುಂಡರಗಿ
6546ಎಸ್.ಎಂ ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಎ.ಡಿ ನಗರ ಮುಂಡರಗಿ
6547ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮುಂಡರಗಿ
6548ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊಠಡಿ, ಮುಂಡರಗಿ
6549ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗಾಂಧೀ ಭವನ, ಮುಂಡರಗಿ
6550ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ (ಎಂ ಎಸ್) ಮುಂಡರಗಿ
6551ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ, ಮುಂಡರಗಿ
6552ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ(ಬಲಭಾಗ)
6553ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆ.ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
6554ಸ.ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಹೆ.ಮ.ಶಾಲೆ ಕಡ್ಲಿಪೇಟೆ, ಮುಂಡರಗಿ
6555ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
6556ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
6557ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
6558ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
6559ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ), ಬೂದಿಹಾಳ
6560ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ), ಬೂದಿಹಾಳ
6561ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
6562ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಕಲಕೇರಿ
6563ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಕಲಕೇರಿ
6564ಸ.ಕ.ಗಂ.ಮ.ಮಾದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
6565ಸ.ಕ.ಹೆ.ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ
6566ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
6567ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಷ್ಠಿಕೊಪ್ಪ
6568ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ
6569ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಸಲಾಪೂರ
6570ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಜ್ಜೂರ
6571ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ.
6572ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಛಬ್ಬಿ
6573ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಛಬ್ಬಿ
6574ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಛಬ್ಬಿ
6575ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ
6576ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ
6577ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಕದಾಳ
6578ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ಶಟ್ಟಿಕೇರಿ
6579ಶ್ರೀಧರರಾವ್ ಭೀಮರಾವ್ ಸೊರಟೂರ, ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಿಗುಂದ
6580ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಕ್ಕಿಗುಂದ ತಾಂಡ (ಲಮಾಣಿ ತಾಂಡ)
6581ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಗೊಜನೂರ
6582ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಗೊಜನೂರ
6583ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಗೊಜನೂರ
6584ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪೂರ
6585ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ರಾಮಗೇರಿ
6586ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ರಾಮಗೇರಿ
6587ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 1 ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ಹಿರೇಬಣ)(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
6588ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಟ್ಯಾಗೋರ ಹಾಲ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಕೋಣೆ (ಹಿರೇಬಣ)ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
6589ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 1, ಟ್ಯಾಗೋರ ಹಾಲ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ಹಿರೇಬಣ)
6590ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಅಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚಲಾಪೂರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಹಿರೇಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
6591ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಅಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆಂಚಲಾಪೂರ (ಹಿರೇಬಣ)(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)
6592ಸರಕಾರಿ ದೂದಪೀರಾ ಉರ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ದೇಸಾಯಿಬಣ)
6593ಆದಿ ಪಂಪ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
6594ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ದೇಸಾಯಿ ಬಣ).
6595ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ದೇಸಾಯಿ ಬಣ).
6596ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ , (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ದೇಸಾಯಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
6597ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ( ಸ್ಯಾನಟರಿ ವಿಭಾಗ ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪೇಠಬಣ.
6598ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಬಲ ಭಾಗದ ಕೊಠಡಿ ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪೇಠಬಣ.
6599ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ವಾರ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65100ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂ ಮ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65101ಸಿ.ಎಸ್‌ ಪಿಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಸ್ತಿಬಣ) ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
65102ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ( ಬಸ್ತಿಬಣ ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65103ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) (ಬಸ್ತಿಬಣ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65104ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬಸ್ತಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65105ಸರಕಾರಿ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಪ್ರಾಥಮಿಕಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )ಬಸ್ತಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65106ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.4 (ಉತ್ತರಭಾಗ) (ಬಸ್ತಿಬಣ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
65107ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )(ಬಸ್ತಿಬಣ)ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ .
65108ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) (ಬಸ್ತಿಬಣ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ .
65109ಎ. ಪಿ. ಎಂ. ಸಿ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಮಾರಾಟ ಭವನ), ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ಪೇಠಬಣ) .
65110ಎ. ಪಿ. ಎಂ. ಸಿ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ಪೇಠಬಣ) .
65111ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪೇಠಬಣ .
65112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-2 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
65113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ನಂ-2(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65114ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ವಸೂಲಿ ವಿಬಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ .
65115ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ .
65116ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಊರ್ದು ಶಾಲೆ ಇಂದಿರಾನಗರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ.
65117ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬೇಡಕರ ನಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
65118ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಂಜಲಾಪೂರ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ (ಹುಲಗೇರಿಬಣ)
65119ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಬಟ್ಟೂರ
65120ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಬಟ್ಟೂರ
65121ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾದಿಗಟ್ಟಿ
65122ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೆಗ್ಗಿನಭಾವನೂರ
65123ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ನವೆಭಾವನೂರ.
65124ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹೆಸರೂರ.
65125ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಹೆಸರೂರ.
65126ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಕ್ಕೂರ
65127ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65128ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65129ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ
65130ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ
65131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ
65132ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಬೀಡನಾಳ
65133ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಬೀಡನಾಳ
65134ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ), ಬಾಗೇವಾಡಿ
65137ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ) ಬಾಗೇವಾಡಿ
65138ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಭಾವನೂರ.
65139ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಡಗಲಿ.
65140ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪುರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ
65141ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ.
65142ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ)ರಣತೂರ.
65143ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರಣತೂರ.
65144ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ದೇವಿಹಾಳ.
65145ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ದೇವಿಹಾಳ.
65146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೋಗಿವಾಳ.
65147ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ( ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಆದ್ರಹಳ್ಳಿ.
65148ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಆದ್ರಹಳ್ಳಿ.
65149ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಪು ಬಡ್ನಿ
65150ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ), ಫುಟಗಾಂವ ಬಡ್ನಿ
65151ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ), ಫುಟಗಾಂವ ಬಡ್ನಿ
65152ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪೂರ.
65153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಅಡ್ರಕಟ್ಟಿ.
65154ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಅಡ್ರಕಟ್ಟಿ.
65155ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ.
65156ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ
65157ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋವನಾಳ
65158ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡೆಯರ ಮಲ್ಲಾಪೂರ .
65159ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹರದಗಟ್ಟಿ,
65160ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮರಾಪೂರ.
65161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹುಲ್ಲೂರ
65162ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲ್ಲೋಗಲ್.
65163ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)Chikkasavanur.
65164ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ.
65165ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹಳೇಕಟ್ಟಡ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ
65166ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ.
65167ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಬಾಗ )ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ .
65168ಬಿ ಪಿ ಅಳವಂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ.
65169ಬಿ ಪಿ ಅಳವಂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ.
65170ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾಯಣಪೂರ
65171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ.
65172ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ,
65173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ.
65174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ.
65175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ.
65176ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಬನ್ನಿಕೊಪಪ್ಪ.
65177ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ.
65181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಸೇವಾನಗರ.
65182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸೇವಾನಗರ.
65183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಾರೀಕೊಪ್ಪ.
65184ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಬಾಲಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ವಡವಿ ಹೊಸೂರು.
65185ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಲಗಿಲವಾಡ
65186ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ
65187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ)(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಕೊಂಚಿಗೇರಿ.
65188ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೂದಿಹಾಳ.
65189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಸೂರಣಗಿ.
65190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ )ಸೂರಣಗಿ
65191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಬಾಗ)ಸೂರಣಗಿ.
65192ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಭವನ ಸೂರಣಗಿ.
65193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಸೂರಣಗಿ.
65194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುವರ್ಣಗಿರಿ
65195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ.
65196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ.
65197ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶ್ಯಾಬಳ.
65198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ.
65199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ.
65200ಶ್ರೀಮತಿ ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ
65201ಶ್ರೀಮತಿ ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ಕೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಸರಕಾರಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ
65202ಕೆ ಜಿ ಬದಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 2(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ.
65203ಕೆ ಜಿ ಬದಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಶಿಗ್ಲಿ.
65204ಕೆ ಜಿ ಬದಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ.
65205ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಗ್ಲಿ.
65206ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ(ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)ಶಿಗ್ಲಿ.
65207ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ಸಭಾ ಭವನ), ಶಿಗ್ಲಿ.
65208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ದೊಡ್ಡೂರ.
65209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ದೊಡ್ಡೂರ.
65210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ.
65211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಿಜ್ಜೂರ .
65212ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಡವಿ.
65213ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳಗಟ್ಟಿ .
65214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)ಮುಂಡವಾಡ
65215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಮುಂಡವಾಡ
65216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65217ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
65218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ)
65219ಸ.ಕ.ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)
65220ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಭಾಗ) ಹಮ್ಮಿಗಿ
65221ಸ.ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಹಮ್ಮಿಗಿ
65222ಸ.ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ)ರೂಮ್ ನಂ-2, ಹಮ್ಮಿಗಿ
65223ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುಮ್ಮಗೋಳ
65224ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ)ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
65225ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಬಿದರಹಳ್ಳಿ
65226ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
65227ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಹೆಬ್ಬಾಳ
65228ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳ.
65229ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ
65230ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಹೆಬ್ಬಾಳ
65231ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಕವಾಡ.
65232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ.
65233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗರಮಡವು
65234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ ) ಯಲ್ಲಾಪೂರ
65235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಯಲ್ಲಾಪೂರ
65236ಶ್ರೀ ಗುರು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬಾಲೇಹೊಸೂರ
65237ಶ್ರೀ ಗುರು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬಾಲೇಹೊಸೂರ.
65238ಶ್ರೀ ಗುರು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ)ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬಾಲೆಹೊಸೂರು.
65239ಶ್ರೀ ಗುರು ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡ ) (ಮಧ್ಯಭಾಗ ) ಬಾಲೆಹೊಸೂರು.
65240ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಬಾಲೆಹೊಸೂರು.
65241ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕಲಿ
65242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಕೊಗನೂರ.
65243ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿದ ಸಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತಂಗೊಡ
65244ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚವಡಾಳ.
65245ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತೋಳಲಿ
65246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಾಗನುರ.
65247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಇಟಗಿ
65248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )ಇಟಗಿ
65249ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇಟಗಿ.
65250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಾಸಲವಾಡ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.