2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
661ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ,ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ
662ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ
663ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ) ಶಾಲೆ ನಂ. 12, ರೂಮ್ ನಂ. 3, ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ, ಗದಗ
664ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ, ಶಾಲೆ ನಂ 12, ರೂಮ್ ನಂ. 2, ಎಸ್ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರ, ಗದಗ
665ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.1, ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಗದಗ
666ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.2, ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಗದಗ
667ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ)ಶಾಲೆ ನಂ. 12, ಬಲಭಾಗ, ರೂ.ನಂ 4, ಎಸ್‌. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಗದಗ
668ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 17, ರೂಮ್ ನಂ. 2, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಗದಗ
669ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 17, ರೂಮ್ ನಂ. 3, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಗದಗ
6610ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂ.17ರೂ. ನಂ.2 ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಗದಗ
6611ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನಂ.17ರೂ. ನಂ.1 ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ ಗದಗ
6612ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಓಣಿ ಗದಗ
6613ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಂ. 268, ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಓಣಿ, ಗದಗ
6614ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 1, ಗದಗ
6615ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕಾಮರ್ಸ ಕಾಲೇಜು ರೂಮ ನಂ.1 ಬೆಟಗೇರಿ
6616ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಕಾಮರ್ಸ ಕಾಲೇಜ ರೂ.ನಂ.2 ಬೆಟಗೇರಿ
6617ಬಾಶಲ್‌ ಮಿಶನ ಕೃಷಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ರೂ ನಂ.1 ಬೆಟಗೇರಿ
6618ಬಾಶಲ್‌ಮಿಷನ್‌ ಕೃ ಷಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯೆಭಾಗ ರೂ ನಂ.3 ಬೆಟಗೇರಿ
6619ಬಾಶಲ ಮಿಶನ ಕೃಷಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.5 ಬಲಭಾಗ ಬೆಟಗೇರಿ
6620ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ರೂ ನಂ 1 ಹೊಸಪೇಟೆ ಚೌಕ್, ಬೆಟಗೇರಿ
6621ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 3 ರೂ ನಂ 3 ಹೊಸಪೇಟೆ ಚೌಕ್, ಬೆಟಗೇರಿ
6622ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 3, ಬಾಲಾಜಿ ಗುಡಿ ಎದುರಿಗೆ, ರೂ ನಂ.1, ಬೆಟಗೇರಿ
6623ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಬಾಲಾಜಿ ಗುಡಿ ಎದುರಿಗೆ, ರೂ.ನಂ.2, ಬೆಟಗೇರಿ
6624ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 3, ರೂಮ್ ನಂ. 2, ಹೊಸಪೇಟೆ ಚೌಕ್, ಬೆಟಗೇರಿ
6625ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 4, ಬೆಟಗೇರಿ
6626ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 (ಕಣವಿ ಪ್ಲಾಟ) ರೂ ನಂ 1 ಬೆಟಗೇರಿ
6627ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 4 (ಕಣವಿ ಪ್ಲಾಟ) ರೂ ನಂ 3 ಬೆಟಗೇರಿ
6628ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರೇಶ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಿ. ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಟಗೇರಿ
6629ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೂ.ನಂ.1(ಕಣಗಿನಹಾಳ ರೋಡ)ಬೆಟಗೇರಿ
6630ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟಗೇರಿ
6631ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟಗೇರಿ
6632ಶ್ರೀ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಕಣಗಿನಹಾಳ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟಗೇರಿ
6633ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಐ ಟಿ ಐ ಕಾಲೇಜ ರೂ ನಂ.1,ಬೆಟಗೇರಿ
6634ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜ ರೂ .ನಂ.4,ಬೆಟಗೇರಿ
6635ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9 ಎಡಭಾಗ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಟಗೇರಿ
6636ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9 ಬಲಭಾಗ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿ ಬೆಟಗೇರಿ
6637ಹುಲಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಟಗೇರಿ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಬೆಟಗೇರಿ
6638ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ರೂ.ನಂ.1 ಕಣಗಿನಹಾಳ ರೋಡ ಬೆಟಗೇರಿ
6639ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ರೂ.ನಂ.3 ಕಣಗಿನಹಾಳ ರೋಡ ಬೆಟಗೇರಿ
6640ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನಂ.5.ರೂಮ.ನಂ.2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ರೋಡ ಬೆಟಗೇರಿ
6641ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಂ.5ರೂನಂ.3ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ ರೋಡ ಬೆಟಗೇರಿ
6642ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ರಾಜೀವಪ್ಪನ ಶಾಲೆ), ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಟಗೇರಿ
6643ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಟೌನ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ. 1, ಬೆಟಗೇರಿ
6644ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಟೌನ್ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ. 2, ಬೆಟಗೇರಿ
6645ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, ರೂಮ ನಂ. 1, ಬೆಟಗೇರಿ
6646ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ, ಡಾ..ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ ರೋಡ, ಬೆಟಗೇರಿ
6647ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ರೂ .ನಂ.1 ಬೆಟಗೇರಿ
6648ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ರೂ .ನಂ.2 ಬೆಟಗೇರಿ
6649ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಬಲಭಾಗ
6650ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಎಡಭಾಗ
6651ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) (ರಾಜೀವಪ್ಪನ ಶಾಲೆ), ಬೆಟಗೇರಿ
6652ಜೆ.ಟಿ.ಕಾಲೇಜ ರೂ. ನಂ.5 ಮಸಾರಿ ಬೆಟಗೇರಿ
6653ಅಂಗ್ಲೂ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1 ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಟಗೇರಿ
6654ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ (ಮಾದರಿ) ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.1 ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಮಸಾರಿ,ಬೆಟಗೇರಿ
6655ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ (ಮಾದರಿ) ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ರೂ.ನಂ.3 ಮಸಾರಿ ಬೆಟಗೇರಿ
6656ನಗರ ಸಭೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ ರೂಂ ನಂ.3 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಟೇಶನ ರೋಡ ಬೆಟಗೇರಿ
6657ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆ, ಕೆ.ಸಿ. ರಾಣಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟಗೇರಿ
6658ವಿದ್ಯಾದಾನ ಸಮಿತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೂ.ನಂ.5, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಬೆಟಗೇರಿ
6659ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ರೂ.ನಂ.1 ಶಹಪೂರ ಪೇಟೆ(ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ)ಗದಗ
6660ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6ರೂ ನಂ.3(ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ )ಶಹಪೂರ ಪೇಟೆ ಗದಗ
6661ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕಶಾಲೆ ನಂ6,ರೂನಂ 5ಶಹಾಪೂರಪೇಟೆ(ಬಸವೇಶ್ವರನಗರಗದಗ
6662ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ರೂ ನಂ 1 ಹೊಂಬಳ ರೋಡ ಗದಗ
6663ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 10 ರೂ ನಂ ಮಿಟಿಂಗ್‌ ಹಾಲ್‌ ಹೊಂಬಳ ರೋಡ ಗದಗ
6664ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 14 ರೂ ನಂ 1 (ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ )ಹತ್ತಿರ ಗಂಗಾಪೂರ ಪೇಟ ಗದಗ
6665ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 14, ರೂಂ ನಂ. 2 (ದುರ್ಗದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ), ಗದಗ
6666ವೀರನಾರಾಯಣ ಉಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಮ್ ನಂ.1, ಗದಗ
6667ವೀರನಾರಾಯಣ ಉಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.2 ಗದಗ
6668ಎಮ್ ಎಮ್ ಎ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ® ರಾಯಲ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ, ವೀರನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಗದಗ
6669ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಣ್ಣು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ರೂ.ನಂ.1ವೀರನಾರಾಯಣಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6670ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ರೂ.ನಂ.2 ವೀರನಾರಾಯ ಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6671ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ರೂ.ನಂ.4 ವೀರನಾರಾಯ ಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6672ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.2,ರೂ.ನಂ.3 ವೀರನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6673ನೆಹರು ಅಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.1 ಉಸಗಿನಕಟ್ಟಿ ಗದಗ
6674ನೆಹರು ಅಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಷಿಮ ಭಾಗ, ರೂಮ್.ನಂ.3 ಉಸಗಿನಕಟ್ಟಿ ಗದಗ
6675ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ 8,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,ರೂ ನಂ.1,ವಕ್ಕಲಗೇರಿಓಣಿ ಗದಗ
6676ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಕ್ಕಲಗೇರಿ ಓಣಿ, ಗದಗ
6677ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಒಕ್ಕಲಗೇರಿ ಓಣಿ, ಗದಗ
6678ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ,ಗದಗ
6679ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಗಂಗಿಮಡಿ, ಗದಗ
6680ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ರೂಮ್ ನಂ.2 ಗಂಗಿಮಡಿ, ಗದಗ
6681ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.8, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ ನಂ.5, ವಕ್ಕಲಗೇರಿ ಓಣಿ, ಗದಗ
6682ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ರೂ. ನಂ. 6 ಒಕ್ಕಲಗೇರಿ ಓಣಿ ಗದಗ
6683ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ರೂ.ನಂ. 1 ದಕ್ಷಿಣಬಾಗ ಗದಗ
6684ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 3, ರೂ.ನಂ.3,ಗದಗ
6685ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 1, ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗ.
6686ಗ್ರಾಮ ಚವಡಿ ಗದಗ
6687ವಾಸವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗದಗ
6688ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ, ಗದಗ
6689ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ರೂಮ್ ನಂ.2, ಗದಗ
6690ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಗದಗ.
6691ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.4 ರೂ.ನಂ.1 ಶಹಪೂರಪೇಟೆ(ಬಸವೇಶ್ವನಗರ)ಗದಗ
6692ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.1 ಹಳೇ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6693ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ರೂ ನಂ 1 ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6694ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ರೂ ನಂ 2 ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6695ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ 2 ರೂ ನಂ 5 ಹಳೇ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6696ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2, ರೂ.ನಂ.3, ಹಳೇ ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
6697ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಾಟೀಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 5 ಮಸಾರಿ ಬೆಟಗೇರಿ
6698ಅಂಗ್ಲೋ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.1 ಚೇತನಾ ಕ್ಯಾಂಟನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಟಗೇರಿ
6699ಹುಲಕೋಟಿ ಕೋ. ಆಪರೇಟಿವ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಠೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೂ.ನಂ.4ಬೆಟಗೇರಿ
66100ಹುಲಕೋಟಿ ಕೋ.ಅಪರೇಟಿವ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೂ. ನಂ.3 ಬೆಟಗೇರಿ
66101ಹುಲಕೋಟಿ ಕೋ. ಅಪರೇಟಿವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಠೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರೂ ನಂ 5 ಬೆಟಗೇರಿ
66102ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬಲಭಾಗ, ಬೆಟಗೇರಿ
66103ಎ ಪಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಎಡಭಾಗ, ಬೆಟಗೇರಿ
66104ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಗೃಹ ರೂ ನಂ 1ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೇಟಗೆರಿ
66105ಕೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಕಾಲೇಜ ರೂ ನಂ 8 ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ನಗರ ಬೆಟಗೇರಿ
66106ಕೆ. ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ & ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪಿ.ಜಿ ಸೆಂಟರ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಬೆಟಗೇರಿ
66107ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8, ರೂಂ ನಂ. 1, ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೆಟಗೇರಿ
66108ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.8 ರೂಂ ನಂ 3, ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ನಗರ ಬೆಟಗೇರಿ
66109ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಬಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪಿ & ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ), ಬೆಟಗೇರಿ
66110ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.16 ರೂ.ನಂ. 1 ಪಿ. ಮತ್ತು ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ ಬೆಟಗೇರಿ
66111ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ. 16, ರೂಂ ನಂ. 2, ಪಿ&ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್, ಬೆಟಗೇರಿ
66112ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಂ.16, ರೂಮ್ ನಂ.3, ಪಿ & ಟಿ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಬೆಟಗೇರಿ
66113ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1ರೂ.ನಂ.1ಸಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರಪಂಚರಹೊಂಡಗದಗ
66114ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ರೂ.ನಂ.2 ಸಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚರ ಹೊಂಡ
66115ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗದಗ
66116ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತ್ರಿಕೋಟೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ
66117ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಗದಗ
66118ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.15, ರೂಮ ನಂ.1, ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗರ, ಗದಗ
66119ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.15, ರೂಮ ನಂ.2, ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗರ, ಗದಗ
66120ಜೆ. ಸಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌,ರೂಮ ನಂ.2, ಮುಳಗುಂದ ರೋಡ, ಗದಗ
66121ಜೆ.ಸಿ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌,ರೂಮ ನಂ.5, ಮುಳಗುಂದ ರೋಡ, ಗದಗ
66122ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಅಭಿಯಂತರುಕೆ.ಯಂ.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್‌.ಮತ್ತುಡಿ.ಬಿ.ಉಪವಿಭಾಗನಂ.1,ಮುಳಗುಂದರೋಡಗದಗ
66123ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರು ಕೆ.ಯು.ಡಬ್ಲೂ.ಎಸ್‌.ಮತ್ತು ಡಿ.ಬಿ.ಉಪವಿಭಾಗ ನಂ.1, ಮುಳಗುಂದ ರೋಡ
66124ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ
66125ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ವೀರನಾರಾಯಣವನ ಬೀಷ್ಮಕೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಗದಗ
66126ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6, ವಡ್ಡ ರಗೇರಿ, ರೂಮ ನಂ.1, ಗದಗ
66127ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.6 ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 2 ವಡ್ಡರಗೇರಿ ಗದಗ
66128ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ ನಂ. 1, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗನಗರ, ಗದಗ
66129ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.4, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ನಗರ, ಗದಗ
66130ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಠ್ಡಡಿ ನಂ.6, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ನಗರ, ಗದಗ
66131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9, (ಬಲಭಾಗ), ಆದರ್ಶನಗರ , ಕಳಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ
66132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.9, (ಎಡಭಾಗ) ಆದರ್ಶನಗರ , ಕಳಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ
66133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.18, ಡಿಪಿಇಪಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಮ ನಗರ ಕಳಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ
66134ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.18,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ನಂ.2, ರಾಮ ನಗರ ಕಳಸಾಪೂರ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ
66135ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ರೂ. ನಂ.1ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ
66136ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-2, ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ
66137ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ ನಂ-4 ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ
66138ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.1 ಪಾರ್ಥಣಾ ಕೋಣೆ ಹುಲಕೋಟಿ
66139ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 2, ಹುಲಕೋಟಿ
66140ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ) ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಹುಲಕೋಟಿ
66141ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಗದಗ,ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹುಲಕೋಟಿ
66142ಕೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ) ಹುಲಕೋಟಿ
66143ಕೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಕೊಠಡಿ, ಹುಲಕೋಟಿ
66144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಮ್ ನಂ. 2, ಹುಲಕೋಟಿ
66145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಾಲೋನಿ, ರೂಮ್ ನಂ. 6, ಹುಲಕೋಟಿ
66146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಿಲ್ಲ್ ಶಾಲೆ, ಹುಲಕೋಟಿ.
66147ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 1, ಅಸುಂಡಿ
66148ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, ರೂಂ ನಂ. 5, ಅಸುಂಡಿ
66149ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ) ಅಸುಂಡಿ
66150ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2 ಹೊಸಳ್ಳಿ
66151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.1 ಹೊಸಳ್ಳಿ
66152ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.1 ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ
66153ಸರಕಾರಿ ಉರ್ಧು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.3 ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ
66154ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2 ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ
66155ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಪಾಂಡುರಂಗಪೂರ (ಕಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾ)
66156ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ, ಪಾಂಡುರಂಗಪೂರ (ಕಳಸಾಪೂರ ತಾಂಡಾ)
66157ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಕಳಸಾಪುರ
66158ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಕಳಸಾಪುರ
66159ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌ .ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ,ಕಳಸಾಪೂರ
66160ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66161ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂನಂ.4 ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66162ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 3 (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಬಲಭಾಗ, ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66163ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 1 ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66164ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ. 1, ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66165ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 5 ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66166ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನ 3 ಕುರ್ತಕೋಟಿ
66167ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1, (ಬಲಭಾಗ) ರೂ. ನಂ.1 ಅಂತೂರ
66168ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.1 (ಎಡಭಾಗ) ರೂ .ನಂ.2 ಅಂತೂರ
66169ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ( ಎಡ ಭಾಗ),ಬೆಂತೂರ
66170ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ವೆಂಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ),ಬೆಂತೂರ
66171ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಜೀರ ಕಾಲೋನಿ, ನಾಗಾವಿ
66172ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ನಾಗಾವಿ
66173ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ಎಡ ಭಾಗ ) ನಾಗಾವಿ
66174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.2 (ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾ) ಶಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ
66175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ .ನಂ.5, ಉತ್ತರ ಭಾಗ (ನಾಗಾವಿ ತಾಂಡಾ) ಶಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ
66176ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ (ಡಿ ಪಿ ಇ ಪಿ) ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪೂರ (ಬೆಳದಡಿ ತಾಂಡಾ)
66177ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2 ಡಿ ಪಿ ಇ ಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಪೂರ (ಬೆಳದಡಿ ತಾಂಡಾ)
66178ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲಭಾಗ) ಬೆಳಧಡಿ
66179ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಎಡ ಭಾಗ) ಬೆಳಧಡಿ
66180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.1, ಹರ್ತಿ
66181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಹರ್ತಿ
66182ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ 2 ಹರ್ತಿ
66183ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.3 ಹರ್ತಿ
66184ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.1 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಗುಂದ
66185ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ.2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೀಲಗುಂದ
66186ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಕಣವಿ
66187ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯ ಭಾಗ ಕಣವಿ
66188ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕಣವಿ
66189ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕಬಲಾಯತ ಕಟ್ಟಿ
66190ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ನಭಾಪುರ
66191ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಶಿರುಂಜ
66192ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬಾಗ ಶಿರುಂಜ
66193ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಹೂಸೂರ
66194ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಹೊಸೂರ
66195ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಳಗುಂದ
66196ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ನಗರ, ಮುಳಗುಂದ
66197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ), ಮುಳಗುಂದ
66198ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ. 2 (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ), ಮುಳಗುಂದ
66199ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಮಧ್ಯಭಾಗ
66200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮುಳಗುಂದ
66201ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಮುಳಗುಂದ
66202ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಳಗುಂದ
66203ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಮುಳಗುಂದ
66204ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ರೂಮ್ ನಂ.1, ಮುಳಗುಂದ
66205ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ರೂಮ್ ನಂ.3, ಮುಳಗುಂದ
66206ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸಾಪೂರ
66207ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಶೀತಾಲಹರಿ
66208ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ ನಂ.1ಎಡಬಾಗ ಆರ್‌,ಸಿ,ಸಿ,ಕಟ್ಟಡ ಚಿಂಚಲಿ
66209ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ್ ನಂ.2, ಬಲಬಾಗ (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ) ಚಿಂಚಲಿ
66210ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ವಡ್ಡರಗೇರಿ) (ಬಲಭಾಗ), ಚಿಂಚಲಿ
66211ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ವಡ್ಡರಗೇರಿ) (ಎಡಭಾಗ), ಚಿಂಚಲಿ
66212ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲ ಭಾಗ) ಕಲ್ಲೂರ
66213ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ( ಎಡ ಭಾಗ ) ಕಲ್ಲೂರ
66214ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿರೋಳ
66215ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ ಯಲಿಶಿರೂರ
66216ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಯಲಿಶಿರೂರ
66217ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ಧು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ, ಸೊರಟೂರ)
66218ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ) ಸೊರಟೂರ
66219ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ ಸೊರಟೂರ
66220ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸೊರಟೂರ
66221ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ, ಸೊರಟೂರ)
66222ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ
66223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.