2020 ರ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Draft rolls of 2020 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NOPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
91ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಲ ಭಾಗ ನಂದಗಾಂವ
92ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ನಂದಗಾಂವ
93ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ 3 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳ
94ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ 1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮುತ್ನಾಳ
95ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವ
96ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವ
97ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೋಣೆ ನಂದಗಾಂವ
98ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಎಡಬದಿ ಕೋಣೆ ಧೂಪಧಾಳ
99ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಬಲಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಧೂಪಧಾಳ
910ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳ
911ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಧೂಪದಾಳ
912ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಧೂಪದಾಳ
913ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.4 ಧೂಪದಾಳ
914ಶ್ರೀದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ದೂಪದಾಳ(ಘಟಪ್ರಭಾ)
915ಶ್ರೀದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದೂಪದಾಳ(ಘಟಪ್ರಭಾ)
916ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಧೂಪದಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)
917ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಧೂಪದಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)
918ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)
919ಶ್ರೀ ದುರದುಂಡೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಧೂಪಧಾಳ (ಘಟಪ್ರಭಾ)
920ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ-3 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
921ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-7 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
922ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
923ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-8 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
924ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ -1 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
925ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
926ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ -1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
927ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೋಣೆ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
928ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿಜಿ
929ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಡಬದಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿಜಿ
930ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
931ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
932ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
933ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
934ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಪಿ ಜಿ
935ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ 1 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
936ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
937ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
938ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
939ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
940ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-5 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
941ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
942ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
943ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಪಾಮಲದಿನ್ನಿ
944ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
945ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
946ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
947ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
948ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
949ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
950ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
951ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
952ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
953ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
954ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.3 ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
955ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮರಡಿ ಶಿಂಧಿಕುರಬೇಟ
956ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಳಾಪೂರ
957ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಶುಗರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಶಿಂಗಳಾಪೂರ
958ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಂಗಳಾಪೂರ ಠಕ್ಕೆ ಕುರಬರ ದಡ್ಡಿ
959ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ2.ಕೊಣ್ಣೂರ
960ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
961ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
962ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕೊಣ್ಣೂರ
963ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣ್ಣೂರ
964ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
965ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
966ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
967ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
968ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೊಣ್ಣೂರ
969ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಣ್ಣೂರ
970ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ) ಕೊಣ್ಣೂರ
971ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮರಡಿಮಠ
972ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ ಮರಡಿಮಠ
973ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ , ನಾಯಿಕವಾಡಿ
974ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಣಿಕವಾಡಿ
975ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ,ಮಾಣಿಕವಾಡಿ
976ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಾಣಿಕವಾಡಿ
977ದಿ ವೊಲ್ಕಾರ್ಟ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ 8ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
978ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 16 ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
979ಹೊಸ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ3 ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
980ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
981ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
982ದಿ ವೊಲ್ಕಾರ್ಟ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಉರ್ದು 10ನೇ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
983ಬಾಲವಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಕಾಕ ಫಾಲ್ಸ
984ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ
985ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣಾ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಕೋಣೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಿ
986ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೇಲ್ಮನಹಟ್ಟಿ
987ಟಿ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮೇಲ್ಮನಹಟ್ಟಿ
988ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿವಾಪೂರ(ಕೊ)
989ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಶಿವಾಪೂರ(ಕೊ)
990ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ
991ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇಯ ಕೋಣೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ
992ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ.9 ಗೋಕಾಕ
993ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ.10 ಗೋಕಾಕ
994ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕೋಣೆ ನಂ.15 ಗೋಕಾಕ
995ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
996ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
997ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
998ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 ಪೂರ್ವ ಬದಿಗೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
999ಸರಕಾರಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1 6ನೇ ತರಗತಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿಗೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
9100ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಗೋಕಾಕ
9101ಉರ್ದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.1ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗೋಕಾಕ
9102ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9103ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9104ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9105ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9106ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ (ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟಡ) ಗೋಕಾಕ
9107ಉಪ್ಪಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9108ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌. ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9109ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ)ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ 8ನೇ ಬ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9110ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬ ದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಗೋಕಾಕ
9111ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬ ದಿ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಗೋಕಾಕ
9112ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಎದುರಿಗೆ ಗೋಕಾಕ
9113ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಎಡಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ.ಎದುರಿಗೆ ಗೋಕಾಕ
9114ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9115ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9116ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9117ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಉಮರಾಣಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9118ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹರಿಜನಗಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9119ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹರಿಜನಗಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9120ಮಯೂರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.25 ಗೋಕಾಕ
9121ಮಯೂರ ಶಾಲೆ 7ನೇ ಬಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆ ನಂ.26 ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೋಕಾಕ
9122ಮಯೂರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ಗೋಕಾಕ
9123ಮಯೂರ ಶಾಲೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಗೋಕಾಕ
9124ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಗೋಕಾಕ
9125ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಗೋಕಾಕ
9126ಮಯೂರ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 27 ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಕಾಕ
9127ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9128ಕೆ.ಎಲ್‌.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ (ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಟಾ) ಸಿ.ಎಸ್‌.ಅಂಗಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9129ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ನಿಂಗಯ್ಯ ನಗರ ಗೋಕಾಕ
9130ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಗೋಕಾಕ
9131ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
9132ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.3 ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗವಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
9133ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗೋಕಾಕ
9134ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9135ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ. 16 ಗೋಕಾಕ
9136ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ. 15 ಗೊಕಾಕ
9137ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9138ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9139ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ಆಝಾದ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್‌ ಜ್ಯೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9140ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.1 (ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿಭಾಗ) ಗೋಕಾಕ
9141ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕೋಣೆ ನಂ.2 (ಘಟಪ್ರಭಾ ವಿಭಾಗ) ಗೋಕಾಕ
9142ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ನಿಂಗಯ್ಯ ನಗರ ಗೋಕಾಕ
9143ಸರಕಾರಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ನಿಂಗಯ್ಯ ನಗರ ಗೋಕಾಕ
9144ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗೋಕಾಕ
9145ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಗೋಕಾಕ
9146ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊನೆಯ ಕೋಣೆ ನಂ.20 ಗೋಕಾಕ
9147ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -1 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9148ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -2 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9149ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -3 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9150ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಭಾರತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಕೋಣೆ ನಂ -4 ಕುರುಬುರ ಫೂಲ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕಾಕ
9151ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.2 ಅಯ್ಯನಭಾಂವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9152ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.01 ಜಲಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
9153ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಲಾಲ ಗಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9154ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಗೋಕಾಕ
9155ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಗೋಕಾಕ
9156ಶಂಕರಲಿಂಗ ವಾಚನಾಲಯ ಗೋಕಾಕ
9157ಶಂಕರಲಿಂಗ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ 10ಎ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ
9158ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಣೆ ನಂ.1 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9159ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಬಣಗಾರ ಗಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9160ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಣೆ ನಂ.7 ಗೋಕಾಕ
9161ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೋಕಾಕ
9162ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಡಾವಣೆ ಕೋಣೆ ನಂ.6 ಗೋಕಾಕ
9163ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗೋಕಾಕ
9164ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಗೋಕಾಕ
9165ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಫಾಲ್ಸ ರಸ್ತೆ ಗೋಕಾಕ
9166ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನಗರ ಕೋಣೆ ನಂ-3 ಗೋಕಾಕ
9167ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.04 (ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಗೋಕಾಕ
9168ಸರಕಾರಿ ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ) ಗೋಕಾಕ
9169ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಾಲದಿನ್ನಿ
9170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಮಾಲದಿನ್ನಿ
9171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಜು ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಮಾಲದಿನ್ನಿ
9172ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭೆಯ ಕೋಣೆ ಮಾಲದಿನ್ನಿ
9173ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
9174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 4ನೇ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
9175ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
9176ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
9177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ
9178ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಬದಿ ಮರಡಿ ಶಿವಾಪೂರ
9179ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮರಡಿ ಶಿವಾಪೂರ
9180ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಮಮದಾಪೂರ
9181ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಎಡ ಭಾಗ ಮಮದಾಪೂರ
9182ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮಮದಾಪೂರ
9183ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಬಲಬದಿ ಮಮದಾಪೂರ
9184ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಎಡಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಮಮದಾಪೂರ
9185ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಬಲಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಮಮದಾಪೂರ
9186ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಮಮದಾಪೂರ
9187ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಮದಾಪೂರ
9188ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಅಜ್ಜನಕಟ್ಟಿ
9189ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದುಂಡಾನಟ್ಟಿ
9190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ
9191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ
9192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ 2ನೇ ಕೋಣೆ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9194ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9195ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಆರ್ ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಕೋಣೆ ನಂ-2 ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9196ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9198ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ
9199ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಳವಿ
9200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕೊಳವಿ
9201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಕೋಣೆ ಕೊಳವಿ
9202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೋಣೆ ಕೊಳವಿ
9203ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ತವಗ
9204ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ತವಗ
9205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತವಗ
9206ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ತವಗ
9207ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನುಗ್ಗಲ ಕನಸಗೇರಿ
9208ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಸವ ನಗರ ಕನಸಗೇರಿ
9209ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ
9210ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ(ಉ)
9211ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬೆಣಚಿನಮರ್ಡಿ(ಉ)
9212ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಉರುಬಿನಹಟ್ಟಿ
9213ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉರುಬಿನಹಟ್ಟಿ
9214ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಗಿಹೊಳ್ಳಿ
9215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಕುಂದರಗಿ
9216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಬದಿ ಕೋಣೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕುಂದರಗಿ
9217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಕುಂದರಗಿ
9218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ದಾಸನಟ್ಟಿ
9219ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ದಾಸನಟ್ಟಿ
9220ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಸಲ್ಮಾರಿ
9221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್ ಎ
9222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಎಸ್ ಎ
9223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಗುಜನಾಳ
9224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಗುಜನಾಳ
9225ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲಾಮರಡಿ
9226ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪೇಟೆ ಅಂಕಲಗಿ
9227ಹೊಸ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಪೇಟೆ ಅಂಕಲಗಿ
9228ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಎಡಗಡೆ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿ
9229ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಬಲಗಡೆ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿ
9230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 7ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿ
9231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಅಂಕಲಗಿ
9232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ.5 ಅಂಕಲಗಿ
9233ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 3 ಅಂಕಲಗಿ
9234ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಗಮೇಶ್ವರ ಅಂಕಲಗಿ
9235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ
9236ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ
9237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೋಣೆ ನಂ-4 ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ
9238ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಸಭೆಯ ಕೋಣೆ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ
9239ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅಕ್ಕತಂಗೇರಹಾಳ
9240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಡುಂ ಉರಬಿನಹಟ್ಟಿ
9241ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಈರನಟ್ಟಿ
9242ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಈರನಟ್ಟಿ
9243ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮದವಾಲ
9244ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮದವಾಲ
9245ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ
9246ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ತೆಳಗಿನಹಟ್ಟಿ
9247ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈ ಹೂಸುರ
9248ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈತನಾಳ
9249ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ
9250ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ
9251ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭದಿ ಮಕ್ಕಳಗೇರಿ
9252ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನಮಾಪೂರ
9253ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿ
9254ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಚನಾಯ್ಕನಹಟ್ಟಿ
9255ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಬಲಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ
9256ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಮಧ್ಯದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ
9257ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಎಡ ಭಾಗದ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿ
9258ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿ
9259ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಬದಿ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿ
9260ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಭಾಗ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿ
9261ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆರ.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬದಿಯ ಕೋಣೆ ಹಿರೇನಂದಿ
9262ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಜಮುನಾಳ
9263ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿ
9264ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಶಿಲ್ತಿಭಾವಿ
9265ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಆರ್‌.ಸಿ. ಸಿ. ಕಟ್ಟಡ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ
9266ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗಿಳಿಹೊಸೂರ
9267ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬದಿ ಕೋಣೆ ನಂ.2 ಖನಗಾಂವ
9268ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಖನಗಾಂವ
9269ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗುದನಟ್ಟಿ
9270ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ-1 ನಭಾಪೂರ
9271ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ ನಂ. 5 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ನಭಾಪೂರ
9272ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಖನಗಾಂವ (ದೇವಗೌಡನಹಟ್ಟಿ)
9273ಸರಕಾರಿ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಖನಗಾಂವ
9274ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ
9275ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಮಿಡಕನಟ್ಟಿ
9276ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೇಶಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ
9277ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಏಳಪಟ್ಟಿ
9278ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಂಜಾನಟ್ಟಿ
9279ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರಭಾವಿ-ದಾವಲತ್ತಿ
9280ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಗಡಾ
9281ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರಾಜನಕಟ್ಟಿ
9282ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯದ್ದಲಗುಡ್ಡ
9283ಸರಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 2ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬೂದಿಹಾಳ
9284ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಬೂದಿಹಾಳ
9285ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಸುಲದಾಳ
9286ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಬಿ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ ಸುಲದಾಳ
9287ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೋಣೆ ಸುಲದಾಳ
9288ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಫ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಗಂಟಿ
 
Hosted By   Copyright (c) 2019, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.