2022 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2022 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)Supp1 (Kan)MR (Eng)Supp1 (Eng)
901ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿMRSupp1
902ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
903ತುಂಗಭದ್ರಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಶಾಲೆ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
904ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,88 ಮುದ್ಲಾಪುರMRSupp1
905ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಂಡು ಮೊದಲಿಯಾರ್‌, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ರೈತ ಭವನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
906ಶ್ರೀ ರಾಮುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಪಟೇಲ್‌ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
907ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-1 ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
908ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-2, ಪಟೇಲ್ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
909ಗೋಪಿನಾಥ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪಟೇಲನಗರ , ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9010ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-01, (ದಕ್ಪಿಣ ಬಾಗ), ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9011ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.02, (ದಕ್ಪಿಣ ಬಾಗ), ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9012ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ ನಂ.01 ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9013ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-2, ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9014ಹೂಡಾ ಕಛೇರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ, ಐಎಸ್ಆರ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9015ಹೊಸ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-2, ರಾಣಿಪೇಟೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9016ಹೊಸ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-3, ರಾಣಿಪೇಟೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9017ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್‌ ಮೇನ್‌ಹಾಲ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9018ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರೈಲ್ವೆಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9019ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜ್‌, ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ) ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9020ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9021ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಬಾಲಕೀಯರ ಕಾಲೇಜ್‌, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂಂ-3, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9022ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ-1, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9023ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ-2, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9024ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ-6, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9025ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್‌ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೋಣೆ-5, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9026ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಮ ನಂ.1 ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಅನಂತಶಯನ ಗುಡಿMRSupp1
9027ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಚಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ, ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9028ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅನಂತಶಯನ ಗುಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9029ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ರೂಂ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಅನಂತಶಯನ ಗುಡಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9030ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಅನಂತಶಯನ ಗುಡಿMRSupp1
9031ಮರ್ಕಾಂಡೇಶ್ವರ ಡಿ.ಎಡ್ ಕಾಲೇಜು ಅನಂತಶಯನಗುಡಿMRSupp1
9032ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿMRSupp1
9033ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ),ಕೋಂಡನಾಯಕನ ಹಳ್ಳೀMRSupp1
9034ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ0-2, ಕೋಂಡನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
9035ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ. 03,ಕೋಂಡನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
9036ಹೊಸ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್,3ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಚೌಕಿ,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9037ಶಾರದಾ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-1, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9038ಶಾರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ-2 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9039ಉಜ್ಜನಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 9ನೇ ವಾರ್ಡ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9040ಪಿವಿಎಸ್ ಬಿಸಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ-1, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಗೌಳೇರ ಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9041ಪಿವಿಎಸ್ ಬಿಸಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ-3, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಬಸವಣ್ಣ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಗೌಳೇರ ಹಟ್ಟಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9042ಪಿ.ವಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ.ಸಿ. ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಬಸವನ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಗೊಲ್ಲೆರ ಹಟ್ಟಿ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9043ಗೀತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9044ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊರಕೇರಿ, ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿMRSupp1
9045ನರ್ಬದಾದೇವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆ ಚಿತ್ತವಾಡ್ಗಿMRSupp1
9046ಸರ್ಕಾರಿ ಮುನಸೀಪಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
9047ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉತ್ತರಭಾಗ,ರೂಂ.ನಂ.-2 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
9048ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ,ಉತ್ತರಭಾಗ,ರೂಂ.ನಂ.-3 ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
9049ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ , ಟಿಪ್ಪುನಗರ , ಪಿಂಜಾರ ಓಣಿ , ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
9050ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ-2, ರಾಮಾಲಿ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
9051ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ-1, ರಾಮಲಿ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ತವಾಡಗಿMRSupp1
9052ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲೋನಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.01, ಟಿ.ಬಿ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9053ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲನಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ರೂಂ ನಂ.02, ಟಿ.ಬಿ ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9054ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲೇಬರ್‌ ಕಾಲನಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಮ್MRSupp1
9055ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ-1, ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9056ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್, ರೂಂ-2, ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9057ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ-01, ನಿಶಾನಿಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9058ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ನಿಶಾನಿಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂ ಕೇಂದ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9059ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ-01, ಪೋಲಿಸ್‌ ಠಾಣೆ ಹಿಂಬಾಗ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9060ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂ.ನಂ. 02, ಪೋಲಿಸ್‌ ಠಾಣೆ ಹಿಂಬಾಗ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
9061ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-1,ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಂಭಾಗ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅಮರಾವತಿMRSupp1
9062ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಂಭಾಗ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಅಮರಾವತಿMRSupp1
9063ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-3, ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಂಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಅಮರಾವತಿMRSupp1
9064ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ 13 ಉಪ-ವಿಭಾಗ ರೂ.ನಂ.02, ಅಮರಾವತಿMRSupp1
9065ಅಂಗನವಾಡಿಕೇಂದ್ರ, ಹಳೇ ಸಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಅಮರಾವತಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9066ಸಕಾ೵ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9067ಸಪ್ತಗಿರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 01,ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9068ಸಪ್ತಗಿರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. 02,ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9069ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ. -1 ಚಲುವಾದಿ ಕೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9070ಹಳೇ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಕಛೇರಿ, ಹೊಸ ಕೊಠಡಿ, ಚಲುವಾದಿಕೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9071ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಚಲುವಾದಿಕೇರಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9072ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಪೂಜಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ, ರೂ.ನಂ. 01, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9073ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಪೂಜಿ ಉರ್ದು ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮಟನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ,ರೂಂ-2, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9074ಅಲ್-ಅರೆಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-3, ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆ.MRSupp1
9075ಪೂಲ್ ಬನ್ ಶಾಲೆ, ನೂರಾನಿ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9076ಅಲ್-ಅರೇಬಿಕ್ , ಕೋಣೆ-1 , ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9077ಅಲ್-ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ , ಕೋಣೆ-2 , ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9078ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ. ಕಛೇರಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9079ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ, ನಗರಸಭಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ,ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9080ಸರ್ಕಾರಿ ಮುನಸೀಪಲ್ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.01 ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9081ಸರ್ಕಾರಿ ಮುನಸೀಪಲ್ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.03,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9082ಸರ್ಕಾರಿ ಮುನಸಿಪಲ್ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-2, ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9083ಕಟ್ಟಾ ಕ್ರಿಷ್ಣವೇಣಮ್ಮ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9084ಕಟ್ಟಾಕೃಷ್ಣ ವೇಣಮ್ಮ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-3, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9085ಕಟ್ಟಾಕೃಷ್ಣ ವೇಣಮ್ಮ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-4, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9086ಕಟ್ಟಾಕೃಷ್ಣವೇಣಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ -1 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9087ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ.01 ಗೀತಾ ಸೇವಾಶ್ರಮ,ಅಮರಜೋತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9088ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ.02, ಗೀತಾ ಸೇವಾಶ್ರಮ,ಅಮರಜೋತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9089ಕಟ್ಟಾನಂಜಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂಂ-1 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9090ಕಟ್ಟಾನಂಜಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ರೂಂ-3 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9091ಕಟ್ಟಾನಂಜಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂ ನಂ.02 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9092ನೇತಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9093ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ-01, ಗುರುಭವನ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9094ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಸಮುದಾಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ, ರೂಂ-02, ಗುರುಭವನ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9095ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ-1,73 ಸಂಕ್ಲಾಪುರMRSupp1
9096ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಂ-2,73-ಸಂಕ್ಲಾಪುರMRSupp1
9097ಟಿ ಎಂ ಎ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ-1 ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9098ಟಿ ಎಂ ಎ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ರೂಂ-2, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
9099ಟಿ ಎಂ ಎ ಇ ಎಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ರೂಂ-2, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90100ಸರ್ದಾರ ಪಟೇಲ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರಭಾಗ) ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90101ಸರ್ದಾರ ಪಟೇಲ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂ ನಂ.01 ಪಕ್ಕದಕೋಣೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90102ಸರ್ದಾರ ಪಟೇಲ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ರೂ ನಂ.02, ಪಕ್ಕದಕೋಣೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90103ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,24ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90104ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಫ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, 24ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರನಗರMRSupp1
90105ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ರೂಂ-1, ಕಾರಿಗನೂರುMRSupp1
90106ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ),ರೂಂ-1, ಕಾರಿಗನೂರುMRSupp1
90107ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ, ಕೋಣೆ -1 ಕಾರಿಗನೂರುMRSupp1
90108ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಗರ, ಕೋಣೆ -2 ಕಾರಿಗನೂರುMRSupp1
90109ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ -1, ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90110ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ -3, ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90111ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ -2, ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90112ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ -4, ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90113ತಿಲಕ್‌ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ರೂಂ.ನಂ.-1, ಕಂಚುಗಾರಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90114ತಿಲಕ್‌ ಉರ್ದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-2,ಕಂಚುಗಾರಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಹಳೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಜಿ.ಪಂ), ಹಳೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತಿರ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90117ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್, ಚಿತ್ರಕೇರಿ ಗರಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90118ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ.ಕಬ್ಬೇರಪೇಟೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90119ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸರದಾರ ಮೌಲ ಮಂಡಾಳ್ ಬಟ್ಟಿ ಓಣಿ. ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ -1 ಕಬ್ಬೇರಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೋಣೆ -2, ಕಬ್ಬೇರಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ -3 ಕಬ್ಬೇರ ಪೇಟೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90123ಅಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-5, ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90124ಅಲ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-4,ಅಮರಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90125ಕೋರ್ಗಲ್ ಗೋಪಾಲಶೆಟ್ಟಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-1, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90126ಕೋರಗಲ್‌ ಗೋಪಾಲಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ -2 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90127ಕೋರ್ಗಲ್‌ ಗೋಪಾಲಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ -3 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90128ಮದರ್ ಥೆರಿಸ್ಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ -1 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90129ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.1, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಜೆ.ನಗರ,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90130ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.2, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎಂ.ಜೆ.ನಗರ,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90131ಕಾನಿ ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ -1 ಎಂ ಜೆ ನಗರMRSupp1
90132ಕಾನಿ ಅಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ -2 ಎಂ ಜೆ ನಗರ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90133ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಆಫೀಸ್‌, (ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್) ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90134ಖಾನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-3, ಎಂ ಜೆ ನಗರ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90135ಖಾನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-5, ಎಂ ಜೆ ನಗರ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90136ಖಾನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-4, ಎಂ ಜೆ ನಗರ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90137ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ವಿದ್ಯೂತ್ ನಗರ ಹೆಚ್ .ಇ.ಎಸ್ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
90138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ) , ರೂಂ-2, ಹೆಚ್.ಇ.ಎಸ್, ವಿದ್ಯಾುತ್ ನಗರ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
90139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ) , ರೂಂ-3, ಹೆಚ್.ಇ.ಎಸ್, ವಿದ್ಯಾುತ್ ನಗರ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
90140ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ 2, ವಂಕಾ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂMRSupp1
90141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪುಣ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ರಾಘಪ್ಪ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ.01 ನೆಹರುಕಾಲೋನಿ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90142ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ ರಾಘಪ್ಪ ಶಾಲೆ ,ರೂಂ-2, ನೆಹರೂ ಕಾಲೂನಿ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90143ಜೇಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೆಹರೂ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90144ದೀಪಯಾನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90145ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-1, ಬಿ.ಟಿ.ಆರ್‌. ನಗರ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಆರ್‌.ಟಿ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90146ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2 ಬಿ.ಟಿ.ಆರ್‌. ನಗರ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಆರ್‌.ಟಿ.ಓ.ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಹಳೇಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಶಾಲೆ)ಬಳ್ಳಾರಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಗುಡಿ . ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90148ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕೋಣೆ-1, ಸಂಡೂರು ರಸ್ತೆ,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90149ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೂರ್ವ ಬಾಗ ರೂಂ-1, ತಳವಾರ ಕೇರಿ,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90150ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೋಣೆ, ತಳವಾರಕೇರಿ, ಹೋಸಪೇಟೆMRSupp1
90151ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ರೂ ನಂ.03, ತಳವಾರ ಕೇರಿ , ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90152ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಕೋಣೆ-2, ಸಂಡೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90153ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ, ಸಂಡೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90154ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಾಳಮ್ಮಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ,ಉಕ್ಕಡಕೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90155ಬಾಪೂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, , ಕೋಣೆ-1, ಹರಿಜನ ಕೇರಿ ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90156ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಳೇ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಾಯ್ಡು ,(ಉತ್ತರಬಾಗ), ದೇವಾಂಗಪೇಟೆMRSupp1
90157ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಳೇ ಕೆ.ಆರ್‌. ನಾಯ್ಡು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ದೇವಾಂಗಪೇಟೆ ಹೊಸಪೆಟೆMRSupp1
90158ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ-1, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90159ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ-3, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90160ನೇಕಾರ ಕೋ-ಆಪ್ ಕಾಲೂನಿ ಶಿಶುವಿಹಾರ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90161ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋಣೆ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90162ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ,ಆಕಾಶವಾಣಿ ಏರಿಯಾ,ರೂಂ-1 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90163ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಏರಿಯಾ, ರೂಂ-2,ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90164ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ರೀ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣೆ -2 ಹೊಸಪೇಟೆMRSupp1
90165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-2, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿ , ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90166ಜೂಟೂರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90167ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ-1, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ರೂಂ-2, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಪ್ಪರದ ಹಳ್ಳಿ, ಕಮಲಪುರMRSupp1
90171ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್‌.ಪಿ.ಸಿ. ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90172ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ-02 ಕಮಲಪುರMRSupp1
90173ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ-03, ಕಮಲಪುರMRSupp1
90174ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ರೂ.ನಂ.01, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90175ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ ರೂ ನಂ.02 ಕಮಲಪುರMRSupp1
90176ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜೂಟೂರು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90178ತೊಪ್ಪಲ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-1, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90179ತೊಪ್ಪಲ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಣೆ-2, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90180ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ (ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ) ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90182ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಪ್ಪಯ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90183ತೊಪ್ಪಲ ಚನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ಕಮಲಾಪುರMRSupp1
90184ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೆರೆ ತಾಂಡಾ,MRSupp1
90185ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-01, ಹೊಸೂರುMRSupp1
90186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂ ನಂ-02, ಹೊಸೂರುMRSupp1
90187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ, ಇಪ್ಪತ್ತೇರಿ ಮಾಗಣಿ (ಬಲಭಾಗ)MRSupp1
90188ಸಮುದಾಯ ಭವನ , ಎರೆಬೈಲು ಮಾಗಣಿMRSupp1
90189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನರಸಾಪುರMRSupp1
90190ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-1, ಬಸವನದುರ್ಗMRSupp1
90191ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-2, ಬಸವನದುರ್ಗMRSupp1
90192ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-1, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
90193ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
90194ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂ ನಂ.2 ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
90195ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿMRSupp1
90196ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಥಾಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆನಕಾಪುರMRSupp1
90197ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಜಾಪುರMRSupp1
90198ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
90199ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿMRSupp1
90200ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಬಲಬಾಗ), ಹಂಪಿMRSupp1
90201ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2 , ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರMRSupp1
90202ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡ ಭಾಗ), ಹಂಪಿMRSupp1
90203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-1, ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರMRSupp1
90204ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಡ್ಡಿರಾಂಪುರ ತಾಂಡ ,MRSupp1
90205ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪಶ್ಟಿಮ ಬಾಗ), 76-ವೆಂಕಟಾಪುರMRSupp1
90206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಬಾಗ) 76-ವೆಂಕಟಪುರMRSupp1
90207ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, 76-ವೆಂಕಟಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್MRSupp1
90208ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸಕಟ್ಟಡ) ಬುಕ್ಕಸಾಗರMRSupp1
90209ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೂಂ-1 ಬುಕ್ಕಸಾಗರMRSupp1
90210ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ,ಬುಕ್ಕಸಾಗರMRSupp1
90211ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ರೂಂ-2 ಬುಕ್ಕಸಾಗರMRSupp1
90212ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೀತಾರಾಮ ತಾಂಡMRSupp1
90213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಲ್ಲಾಪುರMRSupp1
90214ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಸ ಚಿನ್ನಾಪುರMRSupp1
90215ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ-1, ಬಲ ಭಾಗ ಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90216ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90217ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಂ-3, ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90218ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಎಡ ಭಾಗ, ರೂಂ-4, ಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90220ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90221ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂ ನಂ-01, ಹೊಸಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90222ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ) ರೂ ನಂ-02, ಹೊಸಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90223ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ),ಹೊಸಮಲಪನಗುಡಿMRSupp1
90224ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಂಗಳಿಗಿMRSupp1
90225ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿMRSupp1
90226ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಕರ ನಗರ್MRSupp1
90227ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ (ಬಲ ಭಾಗ) ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳೀMRSupp1
90228ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ-5,ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗುಡಿ, ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳೀMRSupp1
90229ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ-1 ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
90230ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ-4, ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
90231ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಣೆ-2 ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
90232ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹರಿಜನ ಕಾಲೂನಿ ಪಾಪಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿMRSupp1
90233ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಗುಂಡ್ಲವದ್ದಿಗೇರಿMRSupp1
90234ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ), ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ, ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿMRSupp1
90235ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ,ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿMRSupp1
90236ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ರೂಮ್‌ ನಂ.1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ,ಕಾಕುಬಾಳುMRSupp1
90237ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್ -2 ಕಾಕುಬಾಳ್MRSupp1
90238ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ರೂಮ್-3 ಕಾಕುಬಾಳ್MRSupp1
90239ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-1,ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಧರ್ಮಸಾಗರMRSupp1
90240ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರೂಂ-2, ಹೊಸ ಕಟ್ಟ ಧರ್ಮಸಾಗರMRSupp1
90241ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಡಭಾಗ, ಗಾದಿಗನೂರುMRSupp1
90242ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮದ್ಯದ ಕೋಣೆ, ಗಾದಿಗನೂರುMRSupp1
90243ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಲಭಾಗ, ಗಾದಿಗನೂರುMRSupp1
90244ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಗಾದಿಗನೂರುMRSupp1
90245ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ರೂ.ನಂ.01, ಗಾದಿಗನೂರುMRSupp1
90246ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಟಗಿನ ಹಾಳMRSupp1
90247ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಭುವನಹಳ್ಳಿMRSupp1
 
  Copyright (c) 2022, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.