2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final rolls of 2023 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NOPart NoPolling Station NameMR (Kan)MR (Eng)
2041ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆಪುರ ಉಳ್ಳಾಲMR
2042ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ)MR
2043ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
2044ಅನುದಾನಿತ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ., (ದಕ್ಷಿಣ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
2045ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ.(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
2046ದ.ಕ.ಜಿ.ಪ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲ.,(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
2047ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
2048ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಪಾರ್ಶ್ವ )MR
2049ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2)MR
20410ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇಲಂಗಡಿ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
20411ಮದನಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ (ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ )MR
20412ಮದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ ( ಉತ್ತರ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ )MR
20413ಮದನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಅಳೇಕಲ ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲಭಾಗ )MR
20414ಮದನಿ ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜು, ಆಲೇಕಳ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡಭಾಗ )MR
20415ಸೈಯದ್‌ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಬಲ ಭಾಗ)MR
20416ಸೈಯದ್‌ ಮದನಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹಳೇಕೋಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ. (ಎಡ ಭಾಗ)MR
20417ಮೊಗವೀರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಳ್ಳಾಲMR
20418ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿ. ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಒಂಬತ್ತುಕೆರೆ. (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20419ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20420ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ ಉಳ್ಳಾಲ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20421ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ, ಧರ್ಮನಗರ, ಉಳ್ಳಾಲ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ)MR
20422ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಒಂಭತ್ತುಕೆರೆ,ಧರ್ಮನಗರ, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ )MR
20423ಭಾರತ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ( ಎಡ ಭಾಗ )MR
20424ಭಾರತ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
20425ಭಾರತ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ, ಉಳ್ಳಾಲ( ಬಲ ಭಾಗ )MR
20426ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು,ಉಳ್ಳಾಲ (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡಭಾಗ)MR
20427ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ)MR
20428ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ‌, ಉಳ್ಳಾಲ ( ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡ ದ ಬಲ ಭಾಗ)MR
20429ಸೈಂಟ್‌ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ‌, ಉಳ್ಳಾಲ (ಪೂರ್ವ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ )MR
20430ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ (ಎಡ ಭಾಗ)MR
20431ಡಾ.ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ),ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಕಾಪಿಕಾಡು,ಉಳ್ಳಾಲ.MR
20432ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕಾಪಿಕಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ (ಬಲ ಭಾಗ)MR
20433ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರುMR
20434ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲಾಪು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರುMR
20435ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು.MR
20436ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು (ಪಶ್ಚಿಮ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಕೊಠಡಿ)MR
20437ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20438ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಮದ್ಯ ಭಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20439ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20440ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ , ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20441ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ , ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20442ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಲ್ಲಾಪು ಪಟ್ಲ , ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
20443ರಾಣಿಪುರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನೂರು. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20444ರಾಣಿಪುರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುನ್ನೂರು. (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
20445ರಾಣಿಪುರ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಣಿಪುರ, ಮುನ್ನೂರು. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20446ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು.(ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20447ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು, ಮುನ್ನೂರು, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
20448ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು, ಮುನ್ನೂರು, ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20449ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು,ಮುನ್ನೂರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20450ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕುತ್ತಾರುಪದವು, ಮುನ್ನೂರು. (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20451ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು (ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20452ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20453ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವಭಾಗ )MR
20454ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20455ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
20456ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20457ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಾಜಗುಡ್ಡೆ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20458ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರೇಕಳ.(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20459ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹರೇಕಳ.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20460ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಹರೇಕಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20461ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹರೇಕಳ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20462ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾವೂರು, ಗಾಡಿಗದ್ದೆ. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20463ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಾವೂರು, ಗಾಡಿಗದ್ದೆ. (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20464ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲಾರ್‌ ಬದ್ರಿಯ ನಗರ ಪಾವೂರು( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
20465ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಲಾರ್‌ ಬದ್ರಿಯ ನಗರ ಪಾವೂರು(ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
20466ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಲಾರ್‌ ಬದ್ರೀಯ ನಗರ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
20467ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಇನೋಳಿ, ಪಾವೂರುMR
20468ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇನೋಳಿ, ಪಾವೂರುMR
20469ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದು ಮಾಪ್ಲ(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20470ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸುಜೀರ್‌, ಪುದು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20471ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸುಜೀರ್ ಪುದು. (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20472ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಜೀರ್‌, ಪುದು, (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20473ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಜೀರ್‌ ಪುದು, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20474ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಜೀರ್ ಪುದು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20475ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆತ್ತರ ಕೆರೆ, ಪುದುMR
20476ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಮ್ಡೇಲು ಪುದುMR
20477ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದು ಮಾಪ್ಲ, ಪುದು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20478ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುದು ಮಾಪ್ಲ, ಪುದು (ಮದ್ಯ ಭಾಗ)MR
20479ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಮ್ಮೆಮಾರು, ಪುದು .MR
20480ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಪುದು.MR
20481ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು, ಮೇರಮಜಲು.MR
20482ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮೇರಮಜಲು.(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
20483ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕಳಪಾದೆMR
20484ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಮಾಣ್ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ‌.MR
20485ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಮಾಣ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20486ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಂಬೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
20487ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ತುಂಬೆMR
20488ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಳವೂರುMR
20489ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತುಂಬೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20490ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು , ತುಂಬೆMR
20491ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ತುಂಬೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20492ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಸಜೀಪನಡುMR
20493ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಜೀಪನಡು ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
20494ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾಮ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) .MR
20495ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಜಿಪನಡು,ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗMR
20496ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಜಿಪನಡು ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಟ್ಟಡದ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
20497ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಲಿ-ಕಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತಲೆಮೊಗರು, ಸಜಿಪಪಡುMR
20498ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೋಟೆ ಕಣಿ ಸಜಿಪಪಡುMR
20499ಸಂತ ತೋಮಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚೇಳೂರುMR
204100ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಿಯಾರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
204101ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೋಳಿಯಾರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
204102ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕೋಟೆ ಬೋಳಿಯಾರುMR
204103ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂತಡ್ಕ , ಬೋಳಿಯಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
204104ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಂತಡ್ಕ , ಬೋಳಿಯಾರು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
204105ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಫಜೀರುMR
204106ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಳಿMR
204107ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗೋಡಿ ಪದವು , ಫಜೀರುMR
204108ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅರ್ಕಾಣ, ಪಜೀರು (ಉತ್ತರಭಾಗ)MR
204109ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಬಾರತೋಟ ಪಜೀರುMR
204110ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪಾಣೇಲಬರ್ಕೆ ಪಜೀರು ,( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
204111ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಣಾಜೆ ಕೊಣಾಜೆಪದವು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
204112ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣಾಜೆ ಪದವು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204113ಅನುದಾನಿತ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಮ , ಕೋಣಾಜೆ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204114ಅನುದಾನಿತ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಮ , ಕೋಣಾಜೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204115ವಿದ್ಯೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅಸೈಗೋಳಿ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204116ಗ್ರೀನ್‌ವೀವ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಡ್ಕರೆಪಡ್ಪು ಕೊಣಾಜೆMR
204117ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೋಣಾಜೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204118ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಣಾಜೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಉತ್ತರ )MR
204119ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಣಾಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204120ವಿದ್ಯೋದಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಸೈಗೋಳಿ ( ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204121ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಮ ದೋಟ ದೇರಳಕಟ್ಟೆMR
204122ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೆಳ್ಮ ರೆಂಜಾಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
204123ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಬೆಳ್ಮ ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
204124ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಮ ( ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
204125ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ (ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 13)MR
204126ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ , ಕುಂಪಲ (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ,)MR
204127ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 )MR
204128ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 )MR
204129ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 )MR
204130ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5 )MR
204131ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204132ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೊಠಡಿ)MR
204133ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಪಿಲಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204134ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಲಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
204135ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪಿಲಾರು, ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ )MR
204136ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕುಂಪಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204137ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಪಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆ )MR
204138ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204139ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204140ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲMR
204141ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಚ್ಚಿಲ , (ಹೊಸಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204142ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಚ್ಚಿಲ , (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204143ಉಚ್ಚಿಲಬೋವಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಉಚ್ಚಿಲ , (ಹಳೇಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204144ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡದ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204145ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಹಳೆಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವ)MR
204146ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204147ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ, ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204148ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಕೋಟೆಕಾರು.MR
204149ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಡೂರು , ಕೋಟೆಕಾರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204150ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಮಾಡೂರು , ಕೋಟೆಕಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204151ಪನೀರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನೀರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204152ಪನೀರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನೀರು (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
204153ಪನೀರು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಪನೀರು (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204154ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಗಂಬಿಲ,ಕೋಟೆಕಾರು(ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ)MR
204155ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಡೂರು, ಕೋಟೆಕಾರು ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ )MR
204156ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಗಂಬಿಲ, ಕೋಟೆಕಾರು (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ )MR
204157ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204158ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಆಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಕೋಟೆಕಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204159ಭಗವತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , ಸೋಮೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
204160ಭಗವತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , ಸೋಮೇಶ್ವರ ( ಮಧ್ಯ ಭಾಗ)MR
204161ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಾಡೂರು, ಕೋಟೆಕಾರು (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204162ಭಗವತಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಉಚ್ಚಿಲ , (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204163ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತಲಪಾಡಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204164ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ತಲಪಾಡಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204165ಫಲಾಹ್‌ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ತಲಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204166ಫಲಾಹ್‌ ಆಂಗ್ಲಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ತಲಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204167ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಛೇರಿ ತಲಪಾಡಿMR
204168ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ನಾರ್ಲಪಡೀಲು ( ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
204169ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರ್ಲಪಡೀಲು ( ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
204170ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204171ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇವಿನಗರ ತಲಪಾಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
204172ಅನುದಾನಿತ ತಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ದೇವಿಪುರ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204173ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ, ಕಿನ್ಯಾMR
204174ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬೆಳರಿಂಗೆ ಕಿನ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )MR
204175ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕಿನ್ಯ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ )MR
204176ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ರಹಮತ್‌ ನಗರ , ಕಿನ್ಯMR
204177ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ) ಮೊಂಟೆಪದವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204178ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ( ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ) ಮೊಂಟೆಪದವು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204179ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಂಗಳಾಂತಿ ಮಂಜನಾಡಿ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಎಡ ಭಾಗ )MR
204180ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಂಗಳಾಂತಿ ಮಂಜನಾಡಿ ( ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಬಲ ಭಾಗ )MR
204181ಕ್ಸೇವಿಯರ್‌ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ , ಅಸೈಗೊಳಿ, ಮಂಜನಾಡಿMR
204182ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರುಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ವಭಾಗ)MR
204183ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಉರುಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿ (ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204184ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಗಳಾನಗರ ಉರುಮನೆ, ಮಂಜನಾಡಿMR
204185ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕಟ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳಾಂತಿ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204186ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕಟ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳಾಂತಿ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204187ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಲರ ಕೋಡಿ, ನರಿಂಗಾನMR
204188ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಿಂಜ, ನರಿಂಗಾನMR
204189ಸರಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೊಂಟೆಪದವು, ನರಿಂಗಾನMR
204190ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ತೌಡುಗೋಳಿ , ನರಿಂಗಾನMR
204191ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ನರಿಂಗಾನMR
204192ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈರಂಗಳ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204193ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈರಂಗಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204194ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೈರಂಗಳ (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)MR
204195ಪಿ. ಎ.ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಡುಪದವು ಕೈರಂಗಳ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204196ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೋಂಟುಗೋಳಿ ಕೈರಂಗಳMR
204197ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಾಡು (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204198ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರ್ನಾಡು , ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗMR
204199ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡುMR
204200ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡುಕೆಂಜಿಲ, ಇರಾ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)MR
204201ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ನಡುಕೆಂಜಿಲ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
204202ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಇರಾ , (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)MR
204203ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ) ಇರಾ ಗ್ರಾಮMR
204204ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಇರಾ ಉತ್ತರ ಭಾಗMR
204205ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ತಾಳಿತ್ತಬೆಟ್ಟು, ಇರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗMR
204206ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುಂಗಾರು ಕಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಪುಣಿMR
204207ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುಳೂರು ಬಾಳೆಪುಣಿMR
204208ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು ಬಾಳೆಪುಣಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1)MR
204209ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು, ಬಾಳೆಪುಣಿ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಕೊಠಡಿ ನಂ 2)MR
204210ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೂಹಾಕುವಕಲ್ಲು, ಬಾಳೆಪುಣಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)MR
 
  Copyright (c) 2023, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.